Skip to main content

Thomas Planell, Beheerder – Analist DNCA Investments.

De centrale banken sturen hun eerste landingsschepen af op de stranden van de rentemarkten.

Net als boven Omaha Beach precies 80 jaar geleden zijn de weersomstandigheden niet ideaal.

Toen was de bewolking nefast voor de nauwkeurigheid van het voorbereidende luchtbombardement. Op de grond stonden de amfibietroepen tegenover de intacte verdediging van de Widerstandsnester. Die verwoestten de gelederen van de geallieerden.

In navolging van Canada zet de ECB vandaag de aanval in terwijl ze haar inflatieverwachtingen naar boven bijstelt (2,5% in 2024, 2,2% volgend jaar). Vrijdag werd de loonstijging in de eurozone (5,1% in het eerste kwartaal) overigens bijgesteld tot boven de eerste ramingen. Dat is een belangrijk cijfer. Volgens Christine Lagarde is de uit de hand lopende looninflatie in de economie een van haar grootste bekommernissen.

Zonder radardekking navigeert de centrale admiraliteit op basis van gegevens, zonder een duidelijke koers. De markten vangen een hawkish ondertoon op in de manoeuvres van het opperbevel. Ze weerstaan de verleiding om dit jaar meer dan 2 extra dalingen te verwachten.

Op deze verjaardag van de landing in Normandië is de wereldeconomie gestabiliseerd. De groei vertraagt, maar is veerkrachtiger dan verwacht. De economische verrassingsindicatoren in de opkomende landen en in Europa zijn in gunstige zin ontkoppeld van hun Amerikaanse tegenhangers. De ECB stelt haar groeiverwachtingen dit jaar bij tot +0,9%.

In de Verenigde Staten, waar beleggers ook mikken op twee renteverlagingen tegen januari volgend jaar, en in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) zou het herstel van de reële loongroei (dankzij de matiging van de inflatie) het consumentenvertrouwen moeten herstellen. De openingen van posten blijven groter dan de sluitingen. De opvering van de PMI-indicatoren in de tertiaire sector, met name in Frankrijk en Duitsland, wijst op het optimisme in de sector.

In de secundaire sector daarentegen zijn de signalen tegenstrijdig. De Europese halfgeleidersector (Soitec, STMicroelectronics) lijdt onder een teveel aan voorraden bij zijn industriële klanten. De aanleg van strategische voorraden als antwoord op de logistieke spanningen, de onzekerheid over de sterkte van de vraag van de eindmarkten en de kwetsbaarheid van de Europese industrie sinds de energiecrisis vertragen de erosie van deze voorzorgsbuffer van voorraden en ondermijnen de nieuwe bestellingen. In China stapelen de voorraden koper (het hoogste niveau in vier jaar) en aluminium zich op, als gevolg van een matige vraag vanuit de industrie en de gevoeligheid voor een plotse prijsstijging sinds februari. De stijging van de voorraden hindert de prijzen van rood goud, die in twee weken tijd met bijna 10% zijn gedaald sinds hun historische hoogtepunten. Zowel voor halfgeleiders als voor industriële metalen bestaat de uitdaging voor de analist erin te kunnen anticiperen op de fasen van voorraadopbouw/-vermindering !

Toch lijkt de voorraadcomponent van de PMI-indexen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zich te stabiliseren sinds de extreem lage niveaus van eind 2023. Dat is nog niet voldoende om te weten of het voor het einde van het jaar verwachte economische herstel gepaard zal gaan met een forse of matige opleving van de productiecyclus. Het antwoord zal de prijs van industriële grondstoffen bepalen en invloed hebben op de portefeuilleallocaties, al dan niet in het voordeel van cyclische waarden. Om dit te beoordelen is het nuttig de herstart van de bedrijfsinvesteringen in het oog te houden. Die spelen een belangrijke rol in de industriële expansie. De manoeuvreerruimte is niet in gevaar: het operationeel resultaat dekt comfortabel (tussen 5 en 6 keer) de aflossing van de rente op schulden. De willekeurige variabele blijft eerder de mate van vertrouwen in de sterkte van de eindmarkten die de beslissing om zich in de schulden te steken voor beleggingen al dan niet rechtvaardigt. De onzekerheden in de ’traditionele’ economie spelen in het voordeel van de eensgezinde groeivooruitzichten voor artificiële intelligentie, een thema dat beurskapitaal blijft opslorpen. Voor het overige zal het dus interessant zijn om een blik te werpen op de evolutie van de onderzoeken van de banken naar de kredietvraag van de bedrijven. Ze lijken erop vooruit te gaan in Europa en de Verenigde Staten, waarschijnlijk dankzij de stabilisering van de financiële voorwaarden en de vooruitzichten voor een renteverlaging.

Deze gegevens zijn niet erg veelzeggend, maar ze leggen wel de basis voor een herstel van de consumptie en de industrie. De (interne verbrandings)motor voor de herstart van de economische machine zal eerder een AI- geladen V6-turbo zijn dan een V12… Maar de winstgroei van de bedrijven mag tevreden zijn met een stralend macro-economisch scenario. Immers, zoals de Angelsaksen zeggen, op voorwaarde dat we gevrijwaard blijven van exogene schokken die de wereldeconomie destabiliseren: ‘boring can be beautiful’… Heeft de Willis de oorlog niet gewonnen met zijn kleine 4-cilinder in lijn ?

LFI

Author LFI

More posts by LFI