Skip to main content

De kracht van de Amerikaanse technologiesector vertoont geen tekenen van afzwakking, met de uitzonderlijke prestaties die in 2023 werden opgetekend en die onverminderd voortduren tot in 2024. Vorig jaar was het totale rendement van de Nasdaq 45%1en in 2024 bereikte deze index, die voornamelijk bestaat uit technologieaandelen, snel nieuwe hoogten dankzij het enthousiasme dat door deze sector werd gegenereerd, terwijl de meer algemene S P 500-index ook zijn hoogste niveau bereikte.2

Deze uitzonderlijke prestatie weerspiegelt het opmerkelijke groeitempo van de sector, de sterke winst en de verwachtingen over het potentieel van generatieve kunstmatige intelligentie (AI). De zeven toonaangevende aandelen (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla), die allemaal een aanzienlijk belang hebben in de AI-race, worden ook wel de “Magnificent Seven” genoemd en hebben veel aandacht getrokken na hun respectieve koersstijgingen in het afgelopen jaar. In 2023 boekte de S&P 500-index een totaalrendement van 26%, waarvan het grootste deel was toe te schrijven aan deze zeven giganten.3

Hoge winsten, hoge waarderingen

Waarderingen van Amerikaanse technologieaandelen zijn gestegen in lijn met het succes van de sector. De koers-winstverhouding (P/E), een indicator van de aandelenprijs van een bedrijf in verhouding tot de winst per aandeel, voor de informatietechnologiesector (IT) van de S&P 500-index staat op 27,7, vergeleken met 19,4 vijf jaar geleden. 4

Maar hoewel de waarderingen hoger zijn dan de recente geschiedenis (en het gemiddelde van de S&P 500), weerspiegelen ze de verwachtingen van een sterkere winstgroei, gestimuleerd door ontwikkelingen op het gebied van AI en het vermogen van de sector om de winstverwachtingen te overtreffen.

De laatste reeks winstcijfers voor de sector blijft dit bevestigen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een omzetstijging van 15% in het eerste kwartaal (Q1) gerapporteerd tot $80,5 miljard, waarmee de prognoses zijn overtroffen, en heeft de uitbetaling van het eerste dividend aangekondigd.5

Microsoft overtrof de verwachtingen met een stijging van de totale omzet met 17% tot 61,9 miljard USD in het eerste kwartaal van 2024, waarbij chief executive Satya Nadella “een nieuw tijdperk van AI-transformatie” aankondigde.6

Cloud computing helpt Amazon aan beter dan verwachte resultaten7  in Q1, terwijl Meta, de eigenaar van Facebook, ook de verwachtingen overtrof met een omzetstijging in Q1 van 27%.8

Toekomstige motor

Hoewel AI al enige tijd deel uitmaakt van ons dagelijks leven, zoals Amazon’s Alexa of Apple’s Siri, werd de komst van generatieve AI, die in staat is om afbeeldingen, tekst en video te produceren en te maken, evenals een groot aantal andere soorten content, gezien als een radicale game-changer.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat technologische vooruitgang de productiviteit verhoogt, de behoefte aan arbeid in bepaalde sectoren vermindert en tegelijkertijd banen creëert, vaak in nieuwe gebieden (bijv. de overgang van landbouw naar industrie).

Generatieve AI, waarvan de economische impact net zo groot zou kunnen zijn als die van eerdere massale technologische ontwikkelingen, heeft de potentie om de productiviteit en groei te stimuleren, een werkelijk opwindend vooruitzicht dat zowel sociaal als economisch grote veranderingen inluidt.

& Volgens McKinsey Company heeft generatieve AI het potentieel om de waarde van de wereldeconomie met 4,4 biljoen dollar per jaar te verhogen, waarbij de technologie activiteiten die momenteel het grootste deel van de tijd van werknemers in beslag nemen waarschijnlijk verder zal automatiseren.9 Op het gebied van investeringen zijn de kansen waarschijnlijk aanzienlijk. 

Interessant is dat 179 S&P 500-bedrijven de term ‘AI’ noemden in hun winstpresentaties van Q4 2023, het op één na hoogste aantal sinds 2014, met het hoogste aantal in Q2 2023, volgens FactSet.10

Ambitie om te ondernemen

Er zijn veel redenen om optimistisch te zijn over de Amerikaanse technologiesector. Het industriebeleid van de VS helpt bijvoorbeeld om de technologische innovatie in het land te versnellen. Belangrijke wetgeving zoals de Infrastructure Investment and Jobs Act (bekend als de Bipartisan Infrastructure Act) en de Inflation Reduction Act (IRA) onderstrepen de ambities van de regering om haar nationale technologische capaciteiten te versterken.

Bovendien bevinden de Verenigde Staten zich door hun aangeboren ondernemersgeest in een unieke positie om de technologische wedloop te leiden en de vruchten ervan te plukken. Na het uiteenspatten van de technologiezeepbel rond de eeuwwisseling leden veel beleggers aanzienlijke verliezen, maar Amerikaanse beleggers gaven niet op en bleven uitkijken naar nieuwe kansen.

Veel van de technologiebedrijven die deze periode overleefden behoren tot de reuzen van vandaag, zoals Amazon, Microsoft en Apple. Zelfs tijdens de wereldwijde financiële crisis bleven veel grote technologiebedrijven in de VS overnames doen, vanuit de langetermijnvisie dat digitaal een steeds sterkere structurele trend was.

 

Verder dan de Magnificent Seven

Maar buiten de Amerikaanse technologiereuzen is er een groot aantal innovatieve bedrijven die weliswaar niet op de schaal van deze reuzen zitten, maar wel zeer solide bedrijfsmodellen hebben die hen voorbereiden op een mogelijk aanzienlijke toekomstige groei.

Het Californische bedrijf ServiceNow biedt bijvoorbeeld een cloudplatform waarmee bedrijven digitale workflows kunnen beheren. Het is in wezen een SaaS-operatie (Software-as-a-Service) die gericht is op de interne elementen van een organisatie en bedrijven helpt bij het beheren van IT-serviceaanvragen en HR-processen. Ongeveer 85% van de Fortune 500-bedrijven werkt met dit bedrijf, waarvan de aandelenkoers het afgelopen jaar met meer dan 50% is gestegen.11

Cadence, een specialist in het ontwerpen van elektronische systemen (ook gevestigd in Californië), biedt software waarmee gebruikers de werking van een halfgeleider of systeem kunnen ontwerpen en simuleren voordat ze overgaan naar de dure productiefase. De aandelenkoers van het bedrijf is de afgelopen 12 maanden met 38% gestegen.12

Het is geen verrassing dat cyberbeveiliging een belangrijk groeigebied is in de huidige digitale economie, vooral als je bedenkt dat de schade die wordt veroorzaakt door digitale inbraken naar verwachting zal oplopen tot $ 10,5 biljoen per jaar in 2025, een stijging van 300% ten opzichte van 2015.13  Volgens voorspellingen zou deze markt in 2030 een waarde van 425 miljard dollar kunnen vertegenwoordigen, vergeleken met 154 miljard dollar in 2022.14

Ook op dit gebied zijn er veel leiders in de Verenigde Staten, waaronder Palo Alto Networks, dat diensten aanbiedt variërend van kwetsbaarheidsbeoordelingen tot het beheer van beveiligingsdiensten en zelfs advies over schadebeperking. Het potentieel van de sector en de stevige wortels van het bedrijf in dit segment hebben de aandelen het afgelopen jaar met 55% doen stijgen. Andere Amerikaanse leiders in de sector zijn Zscaler, dat cloudbeveiligingsoplossingen biedt, en het in Texas gevestigde Crowdstrike.  

 

Vooruitzichten

Gezien de omvang van de digitale transformatie die plaatsvindt in veel Amerikaanse (en wereldwijde) industrieën en het langetermijnpotentieel van AI, zouden de vooruitzichten voor de Amerikaanse technologiesector veelbelovend moeten zijn. Dat gezegd hebbende, is het onwaarschijnlijk dat de sector zo sterk zal groeien als de afgelopen tijd zonder een correctie. Niet alle Amerikaanse giganten hebben tot nu toe een soepele rit gehad in 2024. Beleggers zouden echter kunnen profiteren van de dieptepunten om hun posities op te bouwen. Het hoeft geen betoog dat er nog veel onzekerheden boven de markten hangen, zoals AI-regulering, monetair beleid, wereldwijde geopolitieke spanningen en natuurlijk de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

Maar fundamenteel gezien zou de Amerikaanse technologiesector, en in het bijzonder de mogelijkheden die worden geboden door de vooruitgang op het gebied van AI, aanzienlijke investeringsmogelijkheden moeten blijven bieden, en de VS zou nog vele jaren het centrum van technologische innovatie moeten blijven.

Bedrijven worden alleen ter informatie vermeld en vormen geen aanbeveling om te kopen of te verkopen.

Disclaimer

Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch vormt het een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Ze mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.

AXA Investment Managers

Author AXA Investment Managers

More posts by AXA Investment Managers