Skip to main content

Met het einde van de renteverhoging in zicht en een correctie die om de hoek loert, is het een goed moment om te profiteren van de hoge rendementen op de speculatieve hoogrentende obligatiemarkt in euro. Een rendementsniveau dat beleggers compenseert voor het risico dat ze zijn aangegaan en dat het huidige wanbetalingsrisico compenseert.

Het speculatieve high yield obligatiesegment, gedefinieerd door een rating lager dan BBB – of Baa3 door Moody’s – is een beleggingsinstrument dat vaak onbekend is bij de particuliere belegger.

Omdat het als speculatief en risicovol wordt bestempeld, wordt het door beleggers vaak ten onrechte verwaarloosd in hun zoektocht naar rendement. De hoge rendementsbuffer die wordt geboden door de carry van deze obligaties en het beperkte durationrisico zijn twee voordelen die moeten worden overwogen in vergelijking met conventionele obligaties.

Statistieken over tien jaar laten zien dat de volatiliteit in het high yield segment nauwelijks hoger is dan die van staatsobligaties, die als veiliger worden beschouwd. Dit lage volatiliteitsniveau heeft te maken met de kortere duration (korte looptijd van obligaties) van het high yield-segment. Eind april 2024, met een duration van 2,7 jaar, heeft het ODDO BHF Euro High Yield Bond fonds een jaarlijks rendement van ongeveer 5,5% opgeleverd. Dit rendement is geen gegarandeerde prestatie.

Meer upgrades

Het aanhouden van een gediversifieerde high yield portefeuille kan andere beloningen bieden die niet zichtbaar zijn op het moment van beleggen. Steeds meer bedrijven met een high yield-rating slagen er na verloop van tijd en met inspanningen om hun balans op te schonen in om hun kredietkwaliteit te verbeteren en een betere rating te krijgen, waarbij ze soms opklimmen naar de ‘IG’-categorie, d.w.z. ratings van ten minste BBB-; Accor en Lufthansa hebben deze weg afgelegd.  De laatste tijd zijn er veel meer aangename verrassingen geweest van bedrijven waarvan de ratings zijn opgewaardeerd dan van bedrijven waarvan de rating is verlaagd omdat hun financiën zijn verslechterd.  Het effect is te zien in de cijfers. Van een markt van meer dan €430 miljard eind 2021 zijn de totale activa die zijn geclassificeerd als high yield obligaties in euro (met een rating lager dan BBB-) gedaald tot €330 miljard in 2024. En in de categorie high yield obligaties heeft 60% van deze bedrijven een BB-rating, net onder de Investment Grade-grens.

Zonder recessie draait de markt…

In de afgelopen kwartalen is vaak de vrees geuit dat de kredietkwaliteit van bedrijven door een recessie zou verslechteren, maar deze vrees is niet bewaarheid. En als de economie uiteindelijk toch in een recessie terechtkomt, zijn de meeste economen het erover eens dat deze mild zal zijn. Voor één keer verraste de groei van de Europese economie aan de positieve kant in het eerste kwartaal van dit jaar. Het bruto binnenlands product in de eurozone steeg met 0,3% k-o-k en noteerde daarmee de sterkste groei in 18 maanden. De vier belangrijkste Europese economieën – Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs Italië – hebben de verwachtingen van analisten overtroffen, terwijl tegelijkertijd de inflatie in april stabiel bleef op 2,4% en het vooruitzicht van een reeks renteverlagingen door de ECB de economie zou moeten ondersteunen.

Volgens Alexis Renault, hoofd High Yield bij ODDO BHF Asset Management, “ligt de zorg op de korte termijn misschien meer in een opdrogende markt”

High yield gaat door cycli

Er is altijd een maand, een week, een dag, een moment waarop het beter is om in dit segment te beleggen. De statistieken zijn ondubbelzinnig. ”Volgens onze analyse is het altijd in het eerste kwartaal van een recessie zinvol om te beleggen,” legt Alexis Renault uit. De markt heeft zelfs de neiging om het risico op een recessie snel in de prijzen te verwerken.  Tijdens de laatste grote recessie van 2008-2009 bereikte de markt zijn dieptepunt en piek in december 2008, praktisch in de eerste maand van deze ernstige recessie.”

Op dit moment is het rendementsverschil tussen high yield en investment grade bedrijven (IG: minimale rating van BBB-) ongeveer 2,7%. We kunnen er net zo goed het beste van maken. ”De huidige trend zou zich, behoudens economische of geopolitieke ongelukken, tussen nu en eind 2024 moeten voortzetten, waarbij de kredietspreads (ten opzichte van de risicovrije rente) zouden moeten innemen tot ongeveer 300 basispunten,” adviseert Alexis Renault. 2022 was een moeilijk jaar voor high yield, en zoals de geschiedenis laat zien, kan de markt na een moeilijk jaar herstellen en vervolgens twee goede jaren klimmen. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd.”

Vaak overdrijft de markt aan het einde van een cyclus naar boven toe, net zoals naar beneden toe. En we kunnen net zo goed op de trein blijven zitten zolang hij rijdt, zodat we kunnen blijven profiteren van hoge rendementen.  Mini-correcties kunnen niet worden uitgesloten, maar ze kunnen ook omslaan in kansen. In 2023 zorgde het verdwijnen van Crédit Suisse ervoor dat de spreads op high-yield obligaties tijdelijk toenamen van 430 tot 580 basispunten.  En aan het begin van het jaar vergrootten de gebeurtenissen in het Midden-Oosten de spread tijdelijk met meer dan 50 basispunten.

ETF’s worstelen

Het belangrijkste aspect van een high-yield obligatieportefeuille is de subtiele keuze van de effecten. Het kopen van een high-yield ETF betekent blind investeren in alle obligaties in de index, van de beste tot de slechtste, inclusief de slechtste die zich bijna in staat van wanbetaling bevinden. Het is de rol van de expert en de fondsbeheerder om deze valkuilen te vermijden. Een actief beheerd fonds profiteert van de aanpak van zijn analisten, die actie kunnen ondernemen en de zwarte schapen kunnen verwijderen bij het eerste teken van problemen. Zo begon de wind van een mogelijke wanbetaling door de Casino Group twee jaar geleden te waaien. Na analyse heeft het High Yield beheerteam van ODDO BHF AM deze obligaties uitgesloten van de lijst, in tegenstelling tot ETF’s, die verplicht zijn om automatisch de samenstelling van de benchmark te evenaren. Net als andere fondsen heeft het ODDO BHF Euro High Yield fonds (CR-EUR unit) over een periode van 10 jaar een rendement van 2,40% op jaarbasis behaald, vergeleken met 3,20% voor zijn benchmark, het BofAML E HY NF FI FL Rate HY Constrained (Bron: ODDO BHF AM op 30/04/2024).

Het ODDO BHF Euro Credit Short Duration fonds, waarvan 50% van de portefeuille is belegd in obligaties met een looptijd tot 2025, zou volgens onze analyse in de komende 18 maanden een potentieel hoger rendement kunnen behalen als de ECB de belangrijkste rentetarieven verlaagt naarmate de inflatie onder controle wordt gebracht, als er geen sprake is van wanbetaling en als de effecten tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Dit blijft een geschikt moment om te beleggen in high yield, nu de kredietniveaus de neiging hebben te verbeteren en zolang het woord recessie uit de mond van de belangrijkste economen blijft.

“Op de lange termijn zie ik twee belangrijke risico’s die high yield obligaties kwetsbaar zouden maken: geopolitieke risico’s en overheidsrisico’s”, legt Alexis Renault uit. Houd er rekening mee dat hoogrentende fondsen een groter risico op kapitaalverlies en wanbetaling inhouden dan Investment Grade fondsen.

Hoewel de omvang en snelheid van renteverlagingen nog steeds hoogst onzeker zijn, is de trend, d.w.z. de neerwaartse beweging, het belangrijkste. De grootste aantrekkingskracht van high yield blijft het hoge rendement op deze obligaties. Wat belangrijk is, is niet zozeer of een obligatie waarschijnlijk 0,25% zal verliezen als gevolg van een misschien tijdelijke druk op het rendement, maar of het bedrijf waarschijnlijk in financiële problemen zal komen.

Daniel Pechon

Author Daniel Pechon

More posts by Daniel Pechon