Skip to main content

Bij gemengde financiering (blended finance in het Engels) wordt privaat en publiek kapitaal gemengd, waardoor bepaalde projecten toch van de grond kunnen komen. Een dergelijke vorm van financiering heeft een grote toekomst, ook in de strijd tegen klimaatverandering, meent Martin Ewald, Managing Director en Lead Portfolio Manager Blended Finance Private Equity bij Allianz Global Investors.

“Gemengde financiering – vooral met aandelenkapitaal – is een relatief nieuw domein. De wereld heeft dit soort investeringen nodig, want het gaat om niets minder dan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. De wereld kan deze uitdaging alleen overwinnen als privékapitaal wordt ingezet naast beperkte publieke middelen.

Alleen die eerste is op dit moment beschikbaar in grotere volumes, bijvoorbeeld om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen in Afrika maar ook andere opkomende (EMDE) landen te financieren, zodat de landen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Omdat de risico’s echter hoog zijn, kunnen particuliere investeerders het geld van hun klanten niet gemakkelijk in dergelijke projecten stoppen. Daarom wordt overheidskapitaal toegevoegd als buffer om het wanbetalingsrisico voor particuliere beleggers tot een normaal niveau terug te brengen. Als het risico-rendementsprofiel goed is, staan particuliere investeerders erg open voor dit soort investeringen.

We zien dat gemengde financiering een grote toekomst heeft. Als beleggers hebben we de vaardigheden om koplopers te zijn in deze sector. En we zijn ervan overtuigd dat we investeringen van een heel andere orde van grootte nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Afrikaanse fondsen

In 2019 hebben we het AfricaGrow Fund of Funds opgericht, dat wordt gefinancierd door publieke en private fondsen, waaronder het Duitse ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) via KfW, Allianz en DEG. Hiermee worden 150 innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen en startups gefinancierd via Afrikaanse fondsen om duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen.

In 2021 werd het Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) opgericht om te investeren in wereldwijde fondsen in opkomende en ontwikkelingslanden die gespecialiseerd zijn in het opbouwen van nieuwe capaciteit in hernieuwbare energiecentrales, maar ook in aanpassingsfinanciering, een ander nieuw en evoluerend domein.

EMCAF wordt gefinancierd met zogeheten senior kapitaal en junior kapitaal. Junior kapitaal tot 200 miljoen euro wordt verstrekt door overheden of publieke investeerders zoals het Duitse Federale Ministerie van Klimaat en Economie via KfW, Luxemburg, Nordic Development Fund en de Britse overheid via FCDO. Het senior kapitaal van maximaal 400 miljoen euro is afkomstig van Allianz, als investeerder, de Zweedse verzekeringsmaatschappij Folksam en de Europese Investeringsbank. Als de portefeuille globaal onvoldoende rendement genereert om aan de risico’s van de onderliggende portefeuilles te voldoen, wordt het fonds zo gestructureerd dat een groot deel van de neerwaartse risico’s wordt opgevangen door het junior kapitaal of de publieke donoren. Dit is de buffer waar we het in het begin over hadden: privékapitaal is niet volledig gevrijwaard van beleggingsrisico, maar is toch voldoende beschermd om het risico-rendementsprofiel draaglijker te maken. Het gaat om risicobeperking, niet om publieke subsidiëring van particuliere rendementen. Dit is nog belangrijker als we ons richten op eigen vermogen, dat naar mijn mening dringend nodig is omdat het de dingen in beweging kan zetten: eigen vermogen brengt goede dingen op gang, schuld maakt schaalvergroting mogelijk!

Veel kapitaal mobiliseren

Gemengde financieringsfondsen kunnen veel kapitaal mobiliseren voor de wereld. Binnen de internationale donorgemeenschap heerst al lang de overtuiging dat de miljarden die we nu gebruiken om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden, biljoenen moeten worden.

Het lijdt geen twijfel dat klimaatverandering ons duizenden miljarden gaat kosten. Dat klinkt misschien eng. Maar naar mijn mening is gemengde publiek-private financiering de manier om een van de grootste problemen in de wereld aan te pakken.”

EFI

Author EFI

More posts by EFI