Skip to main content

De micro-caps krijgen weer de wind in de zeilen. Deze small caps (€50m tot €250m) hebben regelmatig de aandacht getrokken van beleggers. Sinds 2021 zijn deze kmi-aandelen niet meer iets om van te dromen, in de schaduw van hun grote tegenhangers in de belangrijkste indices. Toch wordt hun onderwaardering steeds groter. Volgens Augustin Lecoq, aandelenbeheerder bij Mandarine Gestion, hebben ze het ergste achter de rug en staat hen een betere toekomst te wachten.

En Augustin Lecoq, beheerder van het Mandarine Europe Microcap fonds, is hiervan overtuigd. Hij geeft toe dat hij elke maand 20% van zijn salaris investeert in zijn fonds, dat het de afgelopen 10 jaar twee keer beter heeft gedaan dan de benchmarkindex.

Het is altijd moeilijk om het keerpunt in de stijging van een markt te bepalen. Maar het is beter om in de trein te zitten dan over het perron te rennen om hem te halen. Dit is de overtuiging van de beheerder die blijft aankopen.

Het microcapsegment, dat al enkele jaren achterblijft bij large caps, kende een minder sterk herstel dan large caps tijdens de marktopleving in het laatste kwartaal van 2023, die aanhield tot begin 2024. Over het algemeen zijn grote kapitalisaties sinds 2021 met 25% gestegen, middelgrote kapitalisaties met 8% en kleine kapitalisaties zijn op hetzelfde niveau gebleven. Micro-caps zijn met 20% gedaald. Aangezien de winsten goed standhielden, was er geen rechtvaardiging voor deze daling, die zich alleen voordeed door een compressie van de KW’s (koers-winstverhouding), die daalden tot 12.

Als gevolg hiervan “wordt de kmo-markt momenteel verhandeld met een korting ten opzichte van de grote kapitalisaties die we de afgelopen jaren zelden hebben gezien wat te zien is aan de verschillen in koers-winstverhoudingen”, voegt Augustin Lecoq eraan toe.

Net zo goedkoop als in 2008

Als we de koers-winstverhoudingen van winstgevende small caps vergelijken met die van large caps, dan zien we dat deze worden verhandeld tegen een korting van ongeveer 30-40%, het grootste verschil sinds de diepe marktcrisis van 2008.

Maar de schoonheid van dit segment van de aandelenmarkt levert over het algemeen sterke groei op, wat logischerwijs hogere waarderingen kan rechtvaardigen. Een ander argument is dat ze het doelwit kunnen zijn van andere groepen die op zoek zijn naar externe groei.

Een oude statistiek is sinds 2021 niet meer gecontroleerd. Zeven van de tien jaar presteert de markt voor small- en microcaps beter dan die voor grote kapitalisaties, omdat ze veel meer groei genereren. Dit verklaart waarom ze op de lange termijn superieur hebben gepresteerd.

Onder de radar


Ze bieden een zeer ruime keuze, met enkele duizenden beursgenoteerde bedrijven in de eurozone, waaronder in de Scandinavische landen. De pool is veel rijker dan die van de grote caps, die beperkt zijn tot een paar honderd. En de wereld van kmo’s is veel gevarieerder. Het is niet ongewoon voor een fondsbeheerder om een pareltje te ontdekken, maar het is veel zeldzamer voor de grote aandelen die worden bekeken, geobserveerd en geanalyseerd door een hele reeks analisten. Deze kleine aandelen vliegen vaak onder de radar en kunnen schone slapers worden, met een sterke positie in een nichemarkt. Met minder opvolging door analisten bieden deze bedrijven, via rigoureuze fundamentele analyse, de mogelijkheid om marktinefficiënties te benutten en groeikansen te identificeren die specifiek zijn voor een aandeel.

Meer risico?

Voor anderen kunnen ze als risicovoller worden beschouwd. Sommige beleggers geven de voorkeur aan mid-cap aandelen, die meer garanties bieden, zoals een grotere liquiditeit. In een correctie is het beter om te beleggen in grote caps, die beleggers op elk moment kunnen verkopen. Ze lopen niet het risico vast te komen zitten. Maar gezien het niveau van de waarderingen in het small caps segment, is het moeilijk om een verdere aanzienlijke daling voor te stellen. “Llagere liquiditeitsniveaus kunnen gepaard gaan met een grotere volatiliteit, een typisch kenmerk van het universum dat, indien onder controle gehouden door diversificatie binnen de portefeuille en fundamentele analyse, in ons voordeel kan werken”, voegt de beheerder eraan toe.

Maar voorlopig verwachten weinig beheerders dat de markten sterk zullen dalen. Hoewel de recente onrust enige twijfel heeft gezaaid in de hoofden van de marktspelers, achten de meesten een echte recessie in Europa of de Verenigde Staten, die een blijvende negatieve impact zou hebben op de markten, onwaarschijnlijk. De rentetarieven zouden moeten beginnen te dalen in Europa, wat steun biedt aan de markten en uiteindelijk ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zou kunnen worden gezien.

Tot slot kunnen deze bedrijven anders zijn omdat ze vaak in familiebezit zijn en op lange termijn worden beheerd. “Als ik deze bedrijfseigenaren bezoek, die vaak ook aandeelhouder zijn, merk ik vaak enthousiasme en veel gezond verstand”, legt Augustin Lecoq, beheerder bij Mandarine, uit. Op de lange termijn groeit hun winst tweemaal zo snel als die van largecaps.

Tegen deze achtergrond zouden de beste beheerders van deze microcapfondsen snel weer hun stempel moeten kunnen drukken. En laten we niet vergeten dat de wereld van kmo’s een favoriet jachtterrein is voor private equity fondsen.  Er moet ook worden opgemerkt dat er geen typische tracker (ETF) voor microcaps is, wat niet helpt om het segment bij sommige beleggers meer bekendheid te geven.

Zijn beleggingen diversifiëren

Hoewel het raadzaam is om beleggingen op de aandelenmarkt te diversifiëren, geldt dit nog sterker in het micro-cap segment. Beleggen in een enkele micro-cap betekent dat je je concentreert op één enkele activiteit (large caps hebben uitgebreidere en geografisch bredere activiteiten).

Gezien de omvang van de marktkapitalisaties heeft de beheerder van het Mandarine Europe Microcap fonds ongeveer 200 holdings in zijn portefeuille, in waarde- en groeiaandelen, bekend als GARP (growth at a reasonable price), in verschillende Europese sectoren en landen. “We moeten de voorkeur geven aan stockpicking, terwijl we een zekere mate van diversificatie over sectoren behouden,” legt hij uit. 

Atenor, Ekopak, Evs…

De vastgoedsector, die het bijzonder zwaar te verduren had tijdens de periode van stijgende rentevoeten, is teruggekeerd naar een aantrekkelijk niveau en zou moeten profiteren van de daling van de rentevoeten. Een van de favoriete vastgoedaandelen van de beheerder in België is Atenor. Het bedrijf heeft zijn balans opgeschoond en is actief in zo’n vijftien Europese steden. Een ander aandeel in de sector is Kaufman & Broad, waarvan de netto cashpositie weer positief is geworden. Het fonds belegt ook in vastgoed in Scandinavië.

Ekopak is een aandeel dat de beheerder hoog waardeert voor zijn groeipotentieel. Het wordt nog steeds gezien als een lokaal merk, maar heeft zijn activiteiten gelanceerd op de wereldmarkt, is al aanwezig in 11 landen en heeft volgens Augustin Lecoq het potentieel om op de middellange termijn kampioen te worden. De activiteiten van bedrijven die grote hoeveelheden water verbruiken, zijn afhankelijk geworden van het weer en van steeds ernstigere en frequentere tekorten. Ekopak biedt oplossingen voor deze bedrijven en biedt mechanismen voor de levering van duurzaam, gerecycled water met behulp van innovatieve technologie. Het bedrijf heeft net Takeda, het grootste farmabedrijf van Japan, aan zijn klantenlijst toegevoegd.

EVS, de slowmotion- en videoanalysetechnicus, heeft een lastige periode achter de rug, maar profiteert van een nieuwe wind. Haar innovaties zijn steeds meer in trek bij sportfederaties die VAR-technologie gebruiken. Het bedrijf zal zijn talenten tonen op de Olympische Spelen in Parijs. EVS is sneller van de afgrond teruggekomen dan zijn concurrenten, met een voorsprong. Andere lijnen in de portefeuille zijn onder andere Ion Beam, de wereldleider in protontherapie voor de behandeling van kanker, dat marktaandeel wint.

Aankoopniveau

Is dit het begin van een opleving voor micro-caps?  “We bevinden ons op niveaus die beleggers het potentieel kunnen bieden om op de lange termijn beter te presteren”, concludeert Augustin Lecoq, beheerder van het Mandarine Europe Microcap-fonds, die bij sommige beleggers en strategen een recente heropleving van de interesse in deze beleggingsklasse heeft waargenomen.

Daniel Pechon

Author Daniel Pechon

More posts by Daniel Pechon