Skip to main content

Na twee jaar van underperformance kunnen Europese smallcaps beter presteren dan hun largecap tegenhangers. Cyclische cijfers zijn in het voordeel van smallcaps en de waarderingsverschillen zijn naar recordhoogten gestegen. Dat meent Wolf von Rotberg, aandelenstrateeg van de private bank J. Safra Sarasin.

“Europese smallcaps hebben de afgelopen twee jaar, net als de Amerikaanse smallcaps, een zwakke prestatie laten zien. Ze presteerden ruim 10 procent slechter dan largecaps, sinds het begin van de rentestijgingen in januari 2022.

Maar terwijl de prestaties van Amerikaanse smallcaps de laatste tijd zijn gestabiliseerd, bleven Europese smallcaps in het eerste kwartaal van 2024 ondermaats presteren.

Nadat we aan het begin van het vierde kwartaal van vorig jaar positiever werden over Amerikaanse smallcaps, denken we dat er nu ook goede redenen zijn om positiever te zijn over smallcaps in de eurozone.

Stabilisatie winstgevendheid

De winst per aandeel-herzieningen ten opzichte van largecaps zijn bijvoorbeeld voor het eerst sinds 2021 positief geworden, in lijn met het PMI-momentum. Dat heeft geholpen om de winstgevendheid in de afgelopen maanden te stabiliseren. De waarderingskorting tegenover largecaps is tegelijkertijd blijven stijgen en heeft de laatste tijd een historisch dieptepunt bereikt.

Een katalysator voor een outperformance van smallcaps zou een gematigde aanpassing van de rente in de eurozone zijn, wat wij waarschijnlijker achten dan een hernieuwde sterke stijging van de rente op de korte termijn.

Verbeterende binnenlandse cyclus

We zien verdere een verbeterende binnenlandse cyclus in Europa, waar smallcaps in het bijzonder aan zijn blootgesteld. De recente opleving van de wereldwijde macro-economische cijfers werd voornamelijk gedreven door de VS en China, maar begint door te werken in Europese binnenlandse cijfers, zoals blijkt uit de opwaartse verrassingen in de PMI’s voor de dienstensector in de eurozone in april en de detailhandelsverkopen in maart.

Wij zijn, kortom, van mening dat de sterk gedaalde waarderingen voor smallcaps in de eurozone aantrekkelijk zijn, omdat 1) de cyclische gegevens de winst ondersteunen en een positiever effect beginnen te hebben op de binnenlandse cyclus in Europa, terwijl 2) de tegenwind van de rente waarschijnlijk zal afnemen, gezien het vooruitzicht van een kleine renteverlaging.”

EFI

Author EFI

More posts by EFI