Skip to main content

Commentaar van Marc Eeckhout, Investment Specialist bij Puilaetco

Zowat iedereen weet dat goud op topniveaus noteert. Het gele metaal is sinds het begin van het jaar inderdaad met meer dan 16% in waarde gestegen, gedreven door verschillende factoren, zoals de toename van de reserves van centrale banken, waaronder die van China, dat in het eerste kwartaal nog eens 27 ton aan zijn reserves toevoegde. Zilver is onlangs teruggekeerd naar niveaus die we sinds 2013 niet meer hebben gezien!

Naast edelmetalen hebben ook industriële metalen, zoals koper, een sterke heropleving gekend. Onlangs tikte het zelfs kortstondig $ 11.000 aan, met name gedreven door de hoop op een herstel van de vraag in China, een regio waarvoor we voorlopig voorzichtig blijven. Niettemin hebben hoopgevende signalen vanuit economisch standpunt en bijkomende stimuleringsmaatregelen van de overheid, om de vastgoedsector verder te ondersteunen, de negatieve trend op de goedkoop gewaarde Chinese beurzen doen keren.

Elementen, zoals het vooruitzicht van renteverlagingen in de komende maanden (zij het uitgesteld in de Verenigde Staten) en aanhoudende productiezorgen, ondersteunden de koperprijzen. Tenslotte zijn structurele factoren aan de vraagzijde, zoals de toename van investeringen in hernieuwbare energiebronnen om de energietransitie te ondersteunen, of de groeiende behoefte aan nieuwe technologieën bijkomende drijvers.

“Uit een recente studie van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat de vraag naar koper voor hernieuwbare energietechnologieën tegen 2040 1,7 tot 2,7 keer zou kunnen toenemen. Bovendien zal de koperproductie tegen 2035 meer dan verdubbeld moeten zijn om aan de vraag te voldoen.”

Aan de oliekant is de situatie minder positief: deze heeft sinds het begin van de maand iets meer dan 6% verloren, toe te schrijven aan twijfels rond de verlenging van de productieverlagingen door de OPEC+ en hogere voorraden in de Verenigde Staten. Wat de OPEC+ betreft, zullen we meer weten na de volgende ledenvergadering, gepland op 1 juni.

EFI

Author EFI

More posts by EFI