Skip to main content

Laurent Misonne, head of Wholesale & Institutional Sales Benelux, France & Nordics, kondigde in maart van dit jaar, toen J. Safra Sarasin neerstreek in België, reeds aan dat 6 duurzame beleggingsfondsen van de bank in België zouden worden geregistreerd zodat ook het retailpubliek toegang zou verkijgen. Welnu, de kogel is door de kerk en de registratieprocedure is afgerond. We vroegen een woordje uitleg aan Laurent Misonne zelf maar ook aan Mark Bobbink, de kersvers eDirecteur Wholesale & Institutional Sales Benelux van de financiële instelling. 

Welke beleggingsfondsen werden in België geregistreerd? 

Laurent Misonne: Enerzijds hebben we 3 fondsen met een zekere omvang en een lang trackrecord geregistreerd: JSS Sustainable Equity Global Dividend, JSS Sustainable Bond Euro Broad en JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities. En met de overige drie fondsen gaan we volop voor duurzaamheid: JSS Sustainable Equity Green Planet, JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 en JSS Sustainable Equity SDG Opportunities. Alle drie vallen onder SFDR Artikel 9. 

Waarom hebt u precies deze 6 fondsen uitgekozen uit het brede fondsengamma? 

Mark Bobbink: In België kunnen we alle financiële producten distribueren op voorwaarde dat het via een professionele tussenpersoon, zoals in een mandaat bijvoorbeeld, gebeurt. Als je echter een retailpubliek wil aanspreken, en dat is onze doelstelling, dan is deze registratie vereist. En volgens ons zullen net deze 6 fondsen het meest retailbeleggers aanspreken, dus de keuze lag dan ook voor de hand. Daarenboven wordt er veel ruchtbaarheid gegeven aan fondsen die onder SFDR artikel 9 vallen en voor alle 6 met uitzondering van JSS Sustainable Equity – Global Dividend is dat het geval. In de toekomst gaan we misschien andere compartimenten toevoegen maar nu zijn we van oordeel dat we goed zitten.  

Laurent Misonne: Ik kan Mark bijtreden en stellen dat we met deze 6 fondsen de Belgische behoeften het best kunnen invullen. Alle fondsen hebben een sterke duurzame focus en met het JSS Sustainable Equity Green Planet Equities-fonds kunnen we de identiteit van onze groep niet beter weerspiegelen. Op de Belgische markt is er trouwens enorm veel vraag naar duurzame beleggingen. 

Waarom werden ze precies nu geregistreerd? 

Laurent Misonne: Onze komst naar de Benelux-markten bestaat uit verschillende stappen, die in de juiste volgorde moeten worden gezet, en deze is er één van. Door deze registratie kunnen we meer beleggers aanspreken. Als je door de grootste banken in België wil worden verdeeld en het retailpubliek wil bereiken, moeten we dit doen. Verlies niet uit het oog dat het ongeveer 3 maanden duurt om fondsen te laten registreren. En natuurlijk gaat er ook een interne strategische overweging aan vooraf. We hebben ons lang gebogen over de vraag welke beleggingsfondsen het best bij Belgische beleggers zou passen. 

Mark Bobbink: Inderdaad, duurzaamheid staat vandaag meer dan centraal op de Belgische markt. En daarenboven is multi-asset een belangrijk segment voor retailbeleggers op de Belgische markt, vandaar dat we ons multi-asset vlaggenschip ook in België hebben geregistreerd. 

Waarom is het belangrijk om fondsen die onder artikel 9 vallen op de Belgische markt te brengen? 

Laurent Misonne: In België is er een duidelijke vraag naar duurzaamheid en klanten vragen minstens fondsen die onder artikel 8 vallen. En het kan niet worden ontkend dat artikel 9-fondsen aanzien worden als de hoogste standard in ESG-  markt. En we staan pas aan het begin van deze beweging. De komenden maanden en jaren zullen beleggers enkel nog kieskeuriger worden.  

Mark Bobbink: Ik zou er willen aan toevoegen dat het JSS Sustainable Equity Global Climate 2035-fonds gebaseerd is op onze klimaatbelofte als bedrijf om tegen 2035 klimaatneutraal t zijn, vroeger dan veel andere spelers uit de financiële sector. We willen ook op dit vlak de markt verslaan. En naast dat het fonds onder artikel 9 valt, is het ook een interessant verhaal om naar voor te schuiven. 

Welke type van klant wilt u aantrekken naar deze fondsen? 

Laurent Misonne: In eerste instantie kijken we in België in de richting van makelaars maar we lonken ook naar de grootbanken, die voor de distributie van onze fondsen naar de retailbelegger zullen zorgen. Het is niet onze rol om rechtstreeks naar de particuliere belegger te gaan, daarvoor hebben we partners. We zullen ook trachten om enkele handelsplatformen te overtuigen van onze kennis & kunde, maar ook family offices zullen we niet uit het oog verliezen. 

Wat zijn de verwachtingen voor de Belgische markt? 

Laurent Misonne: We zijn zeer tevreden met de evolutie: nauwelijks een jaar geleden waren we totaal niet bekend op de Belgische markt en nu hebben we toch al een zekere naam opgebouwd. Onze doelstelling is eigenlijk vrij eenvoudig: we willen één van de duurzame partners in België en de Benelux worden. De eerste stap zoals het opbouwen van een team, het ontmoeten van klanten, het opzetten van media-activiteiten en het registeren van de fondsen is achter de rug en nu zal het erop aankomen onze naam verder uit te bouwen. En binnen 3 tot 5 jaar is onze doelstelling om een bekende naam te zijn bij alle beleggers in België, dus niet alleen bij het retailpubliek maar ook bij institutionelen zoals pensioenfondsen, private banks en family offices.  

Op welk vlak onderscheidt J. Safra Sarasin zich van andere spelers? 

Laurent Misonne: We zijn in familiale handen waardoor we te allen tijde de lange termijn kunnen uitspelen. Daarnaast zijn we zeer solide met een solvabiliteitsratio van 44%, ver boven  het gemiddelde in de sector. J. Safra Sarasin is daarenboven reeds 34 jaar met duurzaamheid bezig, en dat is toch uniek. Het maakt deel uit van onze DNA. Het is geen trend die we de voorbije jaren proberen te volgen. En deze focus gaat in geen geval veranderen. 

Ziet u grote verschillen tussen de Belgische en andere Europese markten?  

Mark Bobbink: We denken dat het een veelbelovende markt voor ons is waar we het grootste potentieel zien. Dat betekent niet dat het de gemakkelijkste markt is want België is zeer geframenteerd, zeker op het vlak van verzekeringsmakelaars: in elk dorp is er wel een zakenkantoor. En al die mensen moeten worden benaderd om onze naam bekend te maken. Er is daarnaast een duidelijke scheiding tussen de bank- en verzekeringsmarkt en de vermogens zijn mooi gespreid tussen de twee. In Nederland daarentegen zit bijna alles bij de banken waardoor je daar in de markt zetten veel efficiënter kan. 

Ter herinnering: J. Safra Sarasin zette haar eerste stappen toen de Zwitserse private bank Bank Sarasin in 2011 door de Safra Group werd overgenomen. In 2013 volgde uiteindelijk de fusie tot J. Safra Sarasin. De groep heeft ondertussen meer dan 325 miljard CHF onder beheer via private banking en asset management. Onder de Safra Group, volledig in handen van de familie Safra, zit trouwens ook Banco Safra (de vijfde grootste retailbank in Brazilië) en Safra National (private banking in de VS).  

J. SAFRA SARASIN

Author J. SAFRA SARASIN

More posts by J. SAFRA SARASIN