Skip to main content

Volgens veel strategen zijn Japanse aandelen momenteel een aantrekkelijke activaklasse om de portefeuille te diversifiëren. Pictet – Japanese Equity Selection is een van de beste fondsen op de Belgische markt, met een jaarlijks rendement van meer dan 8% over de afgelopen tien jaar en een viersterrenrating van Morningstar.

Voorstelling van het fonds

De portefeuille is relatief goed geconcentreerd met ongeveer 40 grote bedrijven, waarbij de tien grootste posities goed zijn voor 35% van het beheerde vermogen. Het fonds geeft momenteel de voorkeur aan sectoren zoals technologie, consumentenelektronica, industrie en financiële instellingen, waarbij deze vier segmenten goed zijn voor bijna 70% van het belegde vermogen. Sam Perry beheert deze strategie al meer dan tien jaar.

“Wij zijn niet bijzonder geïnteresseerd in de waarde- of groeicriteria van een bedrijf. Wij geloven dat de beursvooruitzichten van een onderneming worden bepaald door haar vermogen om op lange termijn cashflow te genereren, en dat de sleutel tot outperformance erin bestaat kordaat te handelen wanneer de koers aanzienlijk afwijkt van onze waardering. Onze beleggingsbeslissingen worden bepaald door de waardering en niet door de stijl.”

 “Lange tijd werd Japan gezien als een markt die kreunde onder deflatie. De laatste jaren zijn er grote veranderingen geweest in het governance, de behandeling van minderheidsaandeelhouders en de openheid naar buitenlandse beleggers toe. Die factoren zullen de groei van de privésector ondersteunen. Die evolutie zal nog worden gestimuleerd door de grote spaartegoeden die zijn opgebouwd in het land.”

Gecontroleerde inflatie

Sinds begin 2022 bedraagt het rendement van Pictet – Japanese Equity Selection echter min 10%. “De Japanse markt heeft de laatste maanden de neiging Wall Street te volgen. Ondanks de zeer hawkish houding van de Amerikaanse centrale bank zijn de markten sinds het begin van het vierde kwartaal opgeveerd na de goede resultaten die in oktober werden gepubliceerd.

Zoals overal is de inflatie in Japan gestegen, maar de stijging is veel minder uitgesproken dan in de andere grote economische blokken, en voor de komende kwartalen verwacht de gouverneur van de Japanse centrale bank geen wijziging van het monetaire beleid. “Sinds de ramp in Fukushima heeft het land grote inspanningen geleverd om het energieverbruik en de energie-efficiëntie te verbeteren. Voor de toekomst verwacht het land tegen het einde van het decennium een tiental kernreactoren opnieuw op te starten om minder afhankelijk te worden van de invoer van fossiele brandstoffen.

Verzwakte munt

De stijging van de energieprijzen heeft de handelsbalans echter fors verzwakt. In combinatie met het toenemende renteverschil met de Amerikaanse centrale bank, duwde dit de yen sterk omlaag ten opzichte van de dollar. “De Japanse munt is nu uitzonderlijk goedkoop,” zegt Sam Perry. Hij merkt op dat Japanse bedrijven die internationaal actief zijn, doorgaans een concurrentievoordeel hebben in hun marktsegment. In combinatie met het voordeel van een zwakke munt blijft dit klimaat gunstig voor sectoren als technologie en consumentenelektronica.

In het huidige klimaat van wereldwijde economische onzekerheid staat de stabiliteit van het monetaire en begrotingsbeleid in Japan in schril contrast met de rest van de wereld. “We moeten ons daarom blijven inzetten op actieve effectenselectie, en de volatiliteit op de markten aangrijpen om in te spelen op eventuele kansen. Wij hebben hier de afgelopen maanden al van geprofiteerd om ons te herpositioneren in kwaliteits- en groeibedrijven in de technologiesector, die bijzonder zwaar te lijden hadden onder de scherpe correctie op de Amerikaanse technologieaandelen. Onze blootstelling aan de financiële sector hebben we dan weer afgebouwd.”

Een opportuniteit

In vergelijking met de VS heeft de Japanse privésector aanzienlijk minder schulden en zit hij nog steeds op een enorme berg cash. “De groeipijplijn is nu veel groter voor Japanse bedrijven.” Sam Perry wijst er ook op dat de Japanse markt niet alleen gedomineerd wordt door exporteurs, maar een enorme binnenlandse markt heeft waar huishoudens over koopkracht beschikken die is verbeterd door de pandemie. Hierdoor zitten de consumptie- en toeristische uitgaven in Japan in de lift.

Sam Perry zegt ook dat Japan een groot deel uitmaakt van zijn persoonlijke posities op de financiële markten. “Beleggers moeten Japan in het huidige klimaat als een veilige haven beschouwen, en het meest verrassende is dat de waardering van Japanse aandelen op een extreem laag niveau blijft ondanks snel verbeterende fundamentals.

“Het is de enige ontwikkelde markt die sinds de invoering van Abenomics in 2013 nooit significant in waarde is gestegen. Internationale beleggers laten de markt links liggen, wat verrassend is gezien de monopolistische of oligopolistische situatie van veel Japanse bedrijven, die vaak wereldberoemde merken hebben. De meeste elektronicaproducten zouden immers niet kunnen bestaan zonder door Japanse bedrijven ontwikkelde technologieën.”

KFI

Author KFI

More posts by KFI