Skip to main content

Het JSS Sustainable Equity – Green Planet Fund heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan het beheerd vermogen sterk zien groeien. Ook heeft het fonds, in vergelijking met zijn sectorgenoten, een uitstekend rendement laten zien.

Het Green Planet Fund van de private bank J. Safra Sarasin richt zich op biodiversiteit en de energietransitie. De focus ligt daarbij met name op vier belangrijke thema’s die profiteren van de groene transitie: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en duurzame energie.

Het fonds is na de implementatie van een nieuwe strategie in januari 2021 (opnieuw) gelanceerd en zag sindsdien het beheerd vermogen groeien naar meer dan 380 miljoen euro. “Het fonds heeft de afgelopen jaar drie sterke prestaties laten zien”, stelt portefeuillemanager Daniël Lurch. “Het staat in het eerste kwartiel van de Morningstar Ecology Category over drie jaar. In 2023 behaalde het fonds een rendement van 13,8 procent, waarmee het ruim 5 procent beter presteerde dan zijn sectorgenoten.”

Bredere, thematische benadering

Het Green Planet Fund wordt beheerd door de investeringstak J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Het kent een lange geschiedenis: het werd voor het eerst in 2007 gelanceerd als een thematisch fonds gericht op water. Sinds 2021 is de strategie geëvolueerd naar een bredere, thematische benadering.

Het aandelenteam heeft een voorkeur voor toonaangevende bedrijven die belangrijke oplossingen bieden met baanbrekende technologieën. Lurch noemt het Duitse Infineon als voorbeeld van zulke bedrijven: “Dit gespecialiseerde bedrijf is een toonaangevende fabrikant van vermogenshalfgeleiders. Duurzaamheid is de kern van hun bedrijf en dit engagement vertaalt zich in een sterke blootstelling aan inkomsten uit duurzame oplossingen”, legt de portefeuillemanager uit.

Beleggingsaanpak

Lurch is ervan overtuigd dat halfgeleiders in de loop van de energietransitie steeds relevanter zullen worden door hun brede toepassingen in elektrische voertuigen, oplaadstations en zonne- en windenergie. Om bedrijven als Infineon te identificeren, gebruiken Lurch en het thematische aandelenteam een beleggingsaanpak in de volgende stappen: ten eerste, bedrijven die niet voldoen aan de uitsluitingslijst of geen sterke eigen duurzaamheidsrating van A of B bij de ESG-score hebben, worden uitgesloten.

Uit het overgebleven beleggingsuniversum filtert het team vervolgens bedrijven die kunnen aantonen dat hun bedrijfsmodellen gericht zijn op groene oplossingen en die blootstelling aan duurzame inkomsten combineren met sterke fundamentals.

“We streven ook naar een evenwichtige portefeuille die goed gespreid is over verschillende regio’s en marktkapitalisaties. De portefeuille heeft een aanzienlijke blootstelling aan kleine en middelgrote kapitalisaties, die goed zijn voor ruwweg de helft van de asset allocatie. Wij beschikken over diepgaande sectorexpertise en inzicht in oplossingen om de best gepositioneerde bedrijven van groene waardeketens te identificeren. Daarmee hebben wij een voorsprong op andere fondsen”, aldus Lurch.

EFI

Author EFI

More posts by EFI