Skip to main content

Groene thema’s blijven een wenselijke portefeuilleallocatie in een nog steeds gemengde bredere economie. Voor beleggers die op zoek zijn naar een evenwichtige blootstelling aan defensieve en cyclische sectoren, kan de groene transitie een interessante strategie bieden. Daarom is het belangrijk om dit niet te missen. Maar hoe kun je met vertrouwen de beste groene kansen herkennen en valkuilen vermijden? Hier is de top-5 met vragen over groen beleggen, beantwoord door Daniel Lurch, hoofdportefeuillebeheerder van het Green Planet fonds bij Bank J. Safra Sarasin.

1) Is groen beleggen nog steeds aantrekkelijk in 2024?

  Het blijft essentieel voor elke belegger om blootstelling aan de groene transitie in je portefeuille te behouden. Ondanks een matig 2023 is de wereldwijde ESG-beleggingsmarkt bijna 18 biljoen dollar waard en zal deze het komende decennium naar verwachting een indrukwekkende jaarlijkse groei van 9 procent blijven vertonen. 

  Beleggen in de groene transitie blijft de manier om blootstelling te krijgen aan een snel uitbreidend beleggingslandschap. Dit omvat een hele reeks mogelijkheden die verder gaan dan schone technologie. Hightechoplossingen zoals elektrische voertuigen (EV’s), vermogenshalfgeleiders en energieopslag zijn op dit moment bijzonder aantrekkelijk, met een verwachte jaarlijkse groei van respectievelijk 15 procent, 26 procent en 27 procent tegen 2035. Traditionele sectoren zoals afvalrecycling en waterzuivering laten ook veelbelovende trends zien met een groeiverwachting van 5 procent, terwijl elektriciteitsnetten naar verwachting jaarlijks met 15 procent zullen groeien. 

  Er zijn nog meer redenen om optimistisch te zijn. Er is brede politieke steun voor investeringen in groene technologieën, met regeringen over de hele wereld die zich hiervoor inzetten. Voorbeelden hiervan zijn plannen om de CO2-uitstoot te verminderen en strengere regelgeving voor afvalrecycling. 

  2) Zijn de uitdagingen op het gebied van schone technologie een teken van bredere problemen bij groen beleggen?

  Groen beleggen is veel meer dan alleen schone technologie. Veel groene beleggingstrends blijven erg gezond en de problemen in clean tech zijn de uitzondering.

  Het was inderdaad een moeilijk jaar voor schone energieaandelen in 2023, vooral voor zonne- en windenergie. Veel negatieve krantenkoppen en verwarring bij beleggers werden veroorzaakt door een combinatie van bedrijfsspecifieke problemen en tegenwind in de sector. Deze omvatten hevige concurrentie tussen leveranciers van schone technologie, langdurige vergunningsprocessen (vooral voor windturbines), samen met een uitdagende dynamiek van de toeleveringsketen en kostenproblemen.

  Ondanks een moeilijk jaar blijven hernieuwbare energiebronnen één van de belangrijkste technologieën van de toekomst. Het zal profiteren van de overgang naar een koolstofvrije economie. S&P Global Insights voorspelt dat de wereldwijde investeringen in schone energie tegen 2030 zullen oplopen tot 700 miljard dollar.

  Wij denken dat het slim is om te investeren in schone technologie door de hele waardeketen van hernieuwbare energie te omarmen, niet alleen zonne- en windenergie. Elektriciteitsnetten en vermogenshalfgeleiders zijn hier goede voorbeelden van.

  3) Wat is de beste aanpak om te investeren in de groene transitie? 

  De groene transitie zal veel delen van de economie raken en volop kansen creëren in verschillende sectoren, met name de verwerkende industrie, nutsbedrijven en IT. Daarom denken wij dat het beste is om wereldwijd te diversifiëren – in plaats van je te richten op slechts één trend – omdat dit correlatie en volatiliteit helpt te verminderen. Bij J. Safra Sarasin hebben we vier belangrijke gebieden geïdentificeerd waar groene trends volgens ons het aantrekkelijkst zullen zijn: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en toekomstige energiebronnen.

  Hoe kunnen beleggers deze kansen benutten?  Door ons te richten op de groene waardeketens, helpt onze beleggingsaanpak ons om de technologieën te identificeren die de energietransitie aandrijven en om over het hoofd geziene aanbieders van groene oplossingen met een groot potentieel te spotten.

  4) Met welke milieuproblemen houden jullie portefeuillebedrijven zich bezig?

  De gediversifieerde strategie van Green Planet bestrijkt een breed scala aan milieukwesties en richt zich op de bescherming van lucht, water en bodem via onze vier thematische gebieden.

  Voor de bescherming van de lucht zien we aantrekkelijke mogelijkheden in alternatieven voor fossiele brandstoffen, elektrische voertuigen en het afvangen van koolstof. Voor water gaat het om waterefficiëntie, waterzuivering en waterrecycling.

  Voor bodem kijken we naar landbouw, grondstoffengebruik en de circulaire economie.

  We zoeken naar bedrijven die echte oplossingen bieden binnen hun groene waardeketen en verdelen ze in twee categorieën. De ene categorie bestaat uit gevestigde leveranciers van milieuoplossingen, terwijl de andere categorie bestaat uit disruptors die baanbrekende technologieën hebben ontwikkeld met sterke groeivooruitzichten. Deze benadering stelt ons in staat om flexibel te zijn en interessante kansen te vinden, vooral bij small- en midcapfondsen.

  5) Hoe meet je de milieu-impact van groene beleggingen?

  We richten ons specifiek op ‘groene’ oplossingen voor de bescherming van natuurlijk kapitaal en/of de ondersteuning van de energietransitie.

  Om deze milieubijdragen te meten, kijken we naar de inkomsten van het bedrijf die direct gerelateerd zijn aan activiteiten die wij als duurzaam voor het milieu beschouwen. De beoordeling van groene inkomsten wordt uitgevoerd door het beleggingsteam voor thematische aandelen en het duurzaamheidsteam op basis van onze eigen methodologie.

  Momenteel bedraagt de blootstelling van de portefeuille aan groene inkomsten 50 procent, wat boven onze duurzaamheidsdoelstelling ligt, die is vastgesteld op minimaal 30 procent (gewogen gemiddelde op portefeuilleniveau). Na verloop van tijd verwachten we dat het aandeel groene inkomsten verder zal toenemen naarmate bedrijven hun milieuvriendelijke activiteiten uitbreiden en verder bekendmaken.

  EFI

  Author EFI

  More posts by EFI