Skip to main content

Sinds 2020 heeft La Financière de l’Echiquier haar aanbod aan impactfondsen uitgebreid, die zich inzetten voor verschillende SDG’s van de VN: Echiquier Positive Impact Europe (ISIN: FR0010863688) gelanceerd in 2017 en Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe (ISIN: FR0013517273) gelanceerd in 2020. We hadden onlangs de gelegenheid om Paul Merle te ontmoeten om de vooruitzichten voor deze twee strategieën, die hij samen met Adrien Bommelaer en Luc Olivier, CFA beheert, te bespreken.

Sectorpositionering

“Begin 2023 was de prestatie van onze eerste impactstrategie teleurstellend vergeleken met de brede markt”, zegt Paul Merle. “We investeren bijvoorbeeld niet in luxegoederen omdat die niet voldoen aan onze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Dit kostte ons in termen van relatieve performance in de eerste paar maanden van vorig jaar, na de vooruitzichten op heropening in China”.

“We hadden ook een vrij sterke positie (ongeveer 20% van het beheerd vermogen) in small- en mid-caps, wat ook woog op onze prestaties.” Tegelijkertijd richt het fonds zich natuurlijk op bepaalde segmenten die verband houden met de energietransitie en die hebben geleden onder de vrij sterke stijging van de obligatierente. “Tot slot waren we ook gepositioneerd in de sector van de ingrediënten (biogebaseerde producten voor de cosmetica- en voedingsindustrie), die te lijden had onder het renteklimaat en een groot voorraadafbouweffect.”

Actief beheer

De prestaties van het fonds herstelden zich echter goed in de tweede helft van 2023, waardoor het fonds het jaar met bijna 17% afsloot en beter presteerde dan zijn benchmark[1]. “Deze opleving wordt met name verklaard door de overweging van de portefeuille in de technologie- en industriesectoren en deels door de vermindering van de weging van kleine en middelgrote kapitalisaties, die waarschijnlijk meer te lijden zullen hebben in een omgeving van hogere rentevoeten en een vertragende economie”.

“We hebben ook onze blootstelling aan rentegevoelige sectoren verminderd en de weging verhoogd van defensieve aandelen van hoge kwaliteit die prijszettingsvermogen, lage schulden en sterke kasstromen hebben. Paul Merle benadrukt bijvoorbeeld de prestaties van Novo Nordisk, de belangrijkste participatie in Echiquier Positive Impact Europe. “Het is een Deens farmaceutisch bedrijf dat met zijn geneesmiddel Wegovy een revolutie teweegbrengt op de markt voor de behandeling van obesitas”.

Hij noemt ook professionele uitgevers zoals RELX en Wolters Kluwer, “defensieve aandelen die naar onze mening de meer onzekere tijden zonder al te veel problemen zouden moeten kunnen doorstaan”. Tot slot wijst hij er ook op dat de opleving is geholpen door het gebrek aan investeringen in enkele meer specifieke gevallen, zoals Roche of Adyen, die in 2023 een echte beurscorrectie ondergingen.

Rotatie

Sinds eind 2023 heeft Echiquier Positive Impact Europe zijn blootstelling afgebouwd aan verzekeraars die een positieve bijdrage leverden aan het rendement in 2023. Voor het managementteam blijven de langetermijnvooruitzichten voor small- en mid-caps zoals Soitec bijzonder gunstig. “De groep produceert substraten die door de halfgeleiderindustrie worden gebruikt in auto’s en smartphones, met name om hun energie-efficiëntie te verbeteren

“Soitec was begin 2023 volledig blootgesteld aan het fenomeen van de voorraadafbouw, maar de belangrijkste spelers – zoals het Nederlandse ASML – wijzen erop dat we nu dicht bij het dieptepunt zijn. Als de rentevoeten de komende maanden blijven dalen, zou de blootstelling aan mid caps volgens Paul Merle moeten blijven herstellen tot het historische niveau van ongeveer 25% van het beheerd vermogen.

Gediversifieerde aanpak

De Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe strategie hanteert een neutralere beleggingsstrategie tussen groei, cyclisch en waarde, met als doel te beleggen in alle economische sectoren. “Alle activiteiten spelen een rol in de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van biodiversiteit. Onze ambitie is om blootstelling te krijgen aan een reeks sectoren die oplossingen bieden voor deze problemen, maar ook om blootstelling te krijgen aan ‘baanbrekende’ bedrijven (ongeveer 35% van het vermogen) die de best mogelijke praktijken toepassen als het gaat om rekening houden met klimaat- en biodiversiteitsproblemen in sectoren waar er nog geen concrete oplossingen zijn voor deze problemen, zoals de gezondheidszorg, het bankwezen of luxegoederen. “Deze geëngageerde bedrijven zullen over het algemeen een systemische impact hebben, waarbij hun hele waardeketen betrokken is (klanten, leveranciers, onderaannemers, concurrenten, enz.).

Druk hernieuwbare energie

De blootstelling van de portefeuille aan spelers op het gebied van klimaatverandering woog op de prestaties van het fonds in 2023. “Hoewel we onze blootstelling gedurende het jaar aanzienlijk hebben verminderd, waren we belegd in veel groene aandelen, zoals producenten van hernieuwbare energie, die hard werden getroffen door de stijgende rente en een minder gunstig politiek klimaat. Dankzij onze meer gediversifieerde sectorbenadering hebben we ons echter kunnen onderscheiden van fondsen die alleen zijn blootgesteld aan bedrijven die oplossingen bieden voor de klimaattransitie”.          

Voor 2024 verwacht het beheerteam dat deze neerwaartse druk op producenten van hernieuwbare energie zal aanhouden, ondanks de scherpe daling van de waarderingen voor sommige spelers. “De pure players van vandaag hebben te kampen met stijgende rentevoeten en financieringskosten, maar ook met de prijsstijging van bepaalde grondstoffen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd gaan ze de directe concurrentie aan met de oliegiganten, die over aanzienlijke financiële middelen beschikken om te diversifiëren naar de productie van hernieuwbare energie. Als de rente op de lange termijn echter blijft dalen, kunnen er kansen worden gevonden bij deze spelers”.


[1] Kalenderprestaties, in 2017 17,5% vergeleken met 10,2% voor de index
MSCI EUROPE NR, in 2018 -13,6% vs -10,6% voor haar index, in 2019 32,9% vs 26,1% voor haar index, in 2020 16,1% vs -3,3% voor haar index, in 2021 16,4% vs 25,1% voor haar index, in 2022 -22,8% vs -9,5% voor haar index en in 2023 16,9% vs 15,8% voor haar index. Cijfers per 31/01/2024.  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde rendementen zijn exclusief beheervergoedingen maar exclusief belastingen voor de belegger.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint