Skip to main content

In een economisch klimaat dat de komende maanden zou kunnen verslechteren, neemt R-co Valor momenteel een voorzichtige houding aan.

De specialisten van Rothschild & Co Asset Management waren onlangs in Brussel om hun macro-economische scenario voor de komende maanden en de gevolgen van deze analyse voor de positionering van hun belangrijkste fonds toe te lichten: R-co Valor. Om te beginnen wijst Philippe Lomné, obligatiebeheerder en co-beheerder van R-co Valor Balanced, erop dat de markt waarschijnlijk te optimistisch is over het tijdschema voor een renteverlaging in de VS. “Het is redelijk om te twijfelen aan de verwachtingen van de markt voor een verlaging van de beleidsrente in maart”.

“De Federal Reserve zal haar geloofwaardigheid willen behouden op een moment dat het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt geconfronteerd met grote herfinancieringsbehoeften met een schuld gelijk aan 100% van het bbp in 2024, die 120% zou moeten bereiken in 2033 als er niets verandert”. Hij wijst er ook op dat het scenario van renteverlaging ook verenigbaar is met een Amerikaanse economie die dicht bij volledige werkgelegenheid blijft en weigert in een recessie terecht te komen.

Bedreiging voor consumentenbestedingen

Yoann Ignatiew, Managing Partner en hoofd van het Valor-gamma, benadrukt op zijn beurt dat het scenario waar de markten de voorkeur aan geven (dalende inflatie, winstgroei van 12% op de S&P 500 en 7% tot 8% in Europa) “mogelijk” blijft, maar hij wijst erop dat een aantal signalen momenteel wijzen op een groeivertraging in de komende maanden, met in het bijzonder druk op het niveau van oninbare vorderingen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in de uitgifte van creditcards.

“Op dit moment verwachten we echter geen grote recessie in de Amerikaanse economie in 2024. De arbeidsmarkt blijft krap in de Verenigde Staten, maar ook in de eurozone, waar de werkloosheid daalde tot 6,5%. ”Het spaargeld dat tijdens de gezondheidscrisis is opgebouwd, zijn echter grotendeels opgebouwd en het effect op de Amerikaanse consument zou minder groot moeten zijn”, waarschuwt Yoann Ignatiew. “Amerikanen consumeren graag en als de bestedingen dalen, zal de belangrijkste motor van de economische activiteit ineenstorten”, aangezien 80% van de groei in 2023 zal komen van de particuliere consumptie.

Een voorzichtige aanpak

Wat betreft geopolitieke onzekerheden is hij er vrij gerust op. “Tot nu toe hebben alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren niet geleid tot een aanhoudende toename van de volatiliteit op de financiële markten. Afgezien van een mogelijke impact op de grondstoffen- en olieprijzen, hebben de markten laten zien dat ze zich over het algemeen geen zorgen maken over het recente nieuws”. Hij wijst er echter op dat de Amerikaanse en Europese verkiezingen crucialere implicaties kunnen hebben, waarbij investeringsprogramma’s in de Verenigde Staten in twijfel worden getrokken als Donald Trump wordt verkozen, en een versterking van de extremen in Europa zou kunnen wegen op financiële activa.

“Over het geheel genomen suggereert deze achtergrond dat het mogelijk zal zijn om betere niveaus te vinden om terug te keren naar de aandelenmarkten in de rest van het jaar, en rechtvaardigt onze relatief voorzichtige benadering tot aan 2024,” zegt Yoann Ignatiew.

Aantrekkelijke opbrengst

R-co Valor is momenteel slechts voor 67% blootgesteld aan aandelen, het laagste niveau sinds 2009. “We hebben onze blootstelling aan financiële aandelen, producenten van grondstoffen en industriële aandelen afgebouwd. Tegelijkertijd hebben we onze blootstelling aan meer defensieve namen verhoogd”.

Kortlopende obligaties en geldmarktbeleggingen zijn goed voor 33% van de allocatie. “Gezien de herfinancieringsbehoeften van overheden verwachten we dat de lange rente op staatsobligaties zal stijgen. Daarom geven we de voorkeur aan kortetermijnbeleggingen, omdat we momenteel goed betaald worden om te wachten”.

Geografisch gezien is Noord-Amerika goed voor 52% van de aandelenportefeuille, vergeleken met 21% in Europa, 21% in China en 6% in Latijns-Amerika.

Van zijn kant is R-co Valor Balanced belegd voor 34% in aandelen, 55% in obligaties en 11% in geldmarktinstrumenten. Terwijlde aandelencomponent van R-co Valor Balanced de allocatie van R-co Valor weerspiegelt,blijven we binnen deobligatiecomponent ” over het algemeen de voorkeur geven aan bedrijven met lage schuldniveaus en het vermogen om hoge kasstromen te behouden. We zijn nog steeds voorzichtig met bedrijfsobligaties met een lagere rating. We voeren een tactisch gevoeligheidsbeheer uit omdat we geloven dat beleggers te optimistisch zijn in hun verwachtingen van renteverlagingen in 2024, en vooral de timing lijkt ons te vroeg.”

Blootstelling aan China

Yoann Ignatiew wijst erop dat Chinese aandelen tot in 2024 onder druk blijven staan en dat hun gedrag volledig los blijft staan van dat van de andere grote aandelenmarkten. “De centrale bank biedt nu aanzienlijke steun aan de vastgoedsector, wat een vorm van stabilisatie mogelijk moet maken wanneer het consumentenvertrouwen zich herstelt”.

Hij benadrukt dat hij posities in China is blijven kopen tegen een achtergrond van aanhoudende verkopen door internationale beleggers. “We hebben de neiging om onze blootstelling aan bepaalde namen (Kingdee International, Alibaba, Ping An Insurance) te verhogen en zelfs posities in te nemen (Contemporary Amperex Technology), terwijl we onze blootstelling aan Amerikaanse technologie hebben verminderd, waar de winstverwachtingen voor 2024 zouden kunnen tegenvallen.”

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint