Skip to main content

Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier

De Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben zoals algemeen verwacht de rente met 50 basispunten verhoogd. Daarmee is het tempo van de muziek weliswaar omlaag gegaan, maar de melodie blijft hetzelfde. Beide centrale banken trekken de rente niet langer op in sprongen van 75 basispunten. Maar er is niets veranderd aan hun houding: ze blijven een restrictief beleid voeren en het scenario waarin ze hun beleid binnen enkele maanden over een ander boeg gooien, mag in de prullenmand. Het is nog te vroeg om het gevecht tegen de inflatie voor gewonnen te verklaren, en dus ook voorbarig om een minder verkrappend monetair beleid in het vooruitzicht te stellen.

In Washington verraste niet zozeer de beslissing om de rente te verhogen als wel de prognose van de Fed-bestuurders voor de rente binnen een jaar. Gemiddeld verwachten zij nu dat die oploopt tot 5,2%, 60 basispunten meer dan ze in september nog voorspelden. Ook al is de inflatie nog niet helemaal verslagen, de strijd begint toch stilaan te kantelen: in juni piekte de stijging van de consumptieprijzen nog op 9,1%, terwijl er in november jaar op jaar ‘maar’ 7,1% bij kwam. De krapte op de arbeidsmarkt blijft wel groot en kan de inflatie de komende maanden hoog houden, maar er zijn hoopvolle tekenen: goederen, vastgoed en grondstoffen worden goedkoper. De inflatieaanjagers van het eerste uur doven beetje bij beetje uit, dus is het niet meer nodig om zoals tijdens de vier afgelopen vergaderingen de rente met 75 basispunten te verhogen.

In Frankfurt bezorgde ECB-voorzitster Christine Lagarde beleggers die op een snel einde van de restrictieve maatregelen hoopten een koude douche. Aan de ene kant kondigde ze aan dat de centrale bank vanaf maart 2023 haar balans begint af te bouwen, naar rato van 15 miljard euro per maand. Aan de andere kant liet ze er echter geen twijfel over bestaan dat het nodig blijft om de inflatie doortastend aan te pakken: “we moeten verder gaan en de strijd langer volhouden”. Tussen de regels viel daaruit op te maken dat er in februari en maart opnieuw renteverhogingen van 50 bp aankomen. Tegelijk nam ze de maatregelen op de korrel waarmee regeringen de stijgende energieprijzen te lijf gaan. Die noemde ze “contraproductief”, maar vooral ook “gevaarlijk” voor de toch al broze overheidsfinanciën.

De persconferentie van de ECB maakte dus brandhout van de veronderstelling dat de twee machtigste centrale banken ter wereld binnenkort het geweer van schouder zouden veranderen. De Euro Stoxx ging op 15 december 3,95% achteruit, het grootste dagverlies in vijf maanden.

Aangezien de centrale banken geen mildheid tonen voor de inflatie, heeft het voor beleggers ook geen zin om van een milde kerst te dromen.

KFI

Author KFI

More posts by KFI