Skip to main content

Maar liefst 72% van de dwarsleasiepatiënten ziet arm- en handfuncties toenemen na behandeling met de ARC-EX-therapie. Een resultaat waar Dave Marver, de CEO van Onward, uiterst tevreden mee is.

Sterke respons

Uit de Up-LIFT-studie, die het herstel van de arm- en handfuncties na ARC-EX-therapie bij dwarslaesiepatiënten heeft opgemeten, zijn opnieuw positieve resultaten naar boven gekomen. Enerzijds reageerde 72% van de patiënten positief op de elektrische ruggenmergstimulatie via de ARC-EX-therapie. Voor een vakgebied van de geneeskunde waar geen effectieve oplossingen voorhanden zijn, zijn dat een uitstekend resultaten. Anderzijds voldoet de studie aan alle primaire veiligheids- en effectiviteitseindpunten.

“Veel dwarslaesiepatiënten zullen het 72%-resultaat als zeer hoopgevend ervaren,” zegt CEO Dave Marver.

Bij de start van de studie had Onward een drempel van 50% als doelstelling naar voor geschoven om van een succes te kunnen spreken. CEO Dave Marver voegt eraan toe dat patiënten die aan de studie hebben deelgenomen, slechts twee maanden met de ARC-EX-therapie zijn gestimuleerd. “De kans is reëel dat het percentage nog stijgt als patiënten langer worden behandeld en de behandeling verder wordt verbeterd naarmate onze ervaringen toenemen. Het is trouwens de eerste keer dat een dergelijk grote studie bij deze aandoening is uitgevoerd: we zijn dus op onbekend terrein en zitten in een leerproces.”

Deze resultaten zijn op 27 april door Dr. Jim Guest, neurochirurg, klinisch professor, afdeling neurologische chirurgie voor The Miami Project to Cure Paralysis, op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology te Boston gedeeld. Aan de studie die over 14 sites in de VS, Canada en Europa, waaronder Nijmegen en Amsterdam, werden uitgevoerd, hebben 65 mensen deelgenomen.

Goedkeuring en uitbouw

Via de Up-LIFT-studie heeft Onward nu voldoende data om het ARC-EX-toestel bij de Food and Drug Administratie (FDA) en de Europese gezondeheidsautoriteiten ter goedkeuring voor te leggen. “We hopen dan tegen het einde van het jaar of begin 2024 het ARC-EX-apparaat in de VS en begin 2024 in Europa op de markt te brengen,” onderstreept CEO Dave Marver. Volgend de laatste gegevens van Onward zouden 217.000 patiënten of 34% van het totale aantal mensen met een ruggenwerfletsel hiermee behandeld kunnen worden en deze markt is goed voor een totale waarde van 2,6 miljard USD.

Hij legt ook de nadruk op het feit dat Onward de voorbije maanden hard heeft gewerkt om de onderneming in de diepte uit te bouwen zodoende de commercialisering in goede banen te kunnen leiden. “We hebben onze operationele en commerciële capaciteiten verder uitgebouwd via onder meer de uitbouw van verkoopsteams in onze belangrijkste markten en van een volwaardig marketingteam. Ook in ondersteunende activiteiten zoals IT hebben we flink geïnvesteerd,” legt Marver verder uit.

CEO Dave Marver kijkt ten slotte uit naar een goed gevulde pijplijn waar de komende twee jaar nog heel wat nieuws over zal worden gepubliceerd.

KFI

Author KFI

More posts by KFI