Skip to main content

Thomas Planell, Beheerder – Analist DNCA Investments

Na China staat Indonesië bovenaan de noodlottige ranglijst van aardbevingen. De archipel voor de kust van Java, waarschijnlijk een van de grootste bevolkingshaarden ter wereld tegen 2070, werd opnieuw getroffen. De zoveelste beproeving voor de grootste nikkelproducent ter wereld. Zijn commerciële inkomsten worden geschaad door de ineenstorting van de prijzen. Samen met de andere genoteerde industriële metalen heeft het metaal dat gebruikt wordt in batterijen of roestvrij staal, naargelang de zuiverheid ervan, een aanzienlijk deel van de winst van de voorbije weken ingeleverd als gevolg van het herstel van de dollar en de afbouw van de financiële positionering. Aan het einde van de week droeg de daling van de yuan (die de invoer van grondstoffen naar China duurder maakt) bij aan de vrees voor een kloof tussen de fysieke vraag en de positionering op de termijnmarkten…

China lijkt officieel de weg van devaluatie in te slaan. Waarschijnlijk om de economische groeimotor, namelijk de export, een boost te geven: 3400 miljard dollar per jaar, 38% van het Chinese bbp. De exportactiviteiten liggen aan het infuus van de dumping van producten met een lage toegevoegde waarde: koolstofstaal, plastic … Ze worden volop getroffen door de handelsoorlog, die technologisch en kapitalistisch is geworden. De rechtstreekse buitenlandse investeringen zijn nu negatief. Terwijl de Amerikaanse wetgevende macht niet langer aarzelt om haar principes te verloochenen en de middelen van haar tegenstander te gebruiken: de Chinese eigenaars van de Amerikaanse bezittingen van Bytedance (Tiktok) onteigenen! “Voordat de haan twee keer gekraaid heeft, zul je me drie keer verloochenen…” lijkt de God van de Vrije Handel te smeken…

Wanneer Xi Jinping zijn blik op de Stille Oceaan richt, ziet hij zich omsingeld worden door de bondgenoten van zijn vijand: Japan, Taiwan, Zuid-Korea, de Filipijnen. Nu hij zich in dezelfde oncomfortabele positie bevindt als Chroesjtsjov, belegerd door de nucleaire silo’s van de NAVO in 1962, in welke richting van de geschiedenis zal hij zijn stoel draaien?

In de boeken van Tolkien wordt gezwaaid met Anduril, de ‘vlam van het westen’. In onze realiteit is Anduril de nieuwe figuur van het Amerikaans militair-industrieel complex 2.0. Het laboratorium werd opgericht door de maker van Oculus Rift (overgenomen door Meta om de fysieke basis van zijn metaverse te vormen), onder contract met het Pentagon, is reeds 8 miljard dollar waard en bevindt zich op het kruispunt van AI, robotica en de nieuwe Amerikaanse militaire doctrine. Gezien de ontwikkeling van Neuralink, Nvidia’s artificiële intelligentie GR00T die wordt toegepast op robotica en het indrukwekkende humanoïdeproject van het duo Figure / OpenAI, is het moeilijk om niet bang te worden van de Amerikaanse technologische suprematie en de mogelijke komst van een nieuw Manhattan-project… Maar om hiervan te profiteren herinnert Washington Oekraïne eraan dat het moet ophouden Russische olieraffinaderijen te beschieten (600.000 vaten per dag zouden al van de markt zijn gehaald). Gaat het om het voorkomen van een escalatie van het conflict of om het opkrikken van de prijzen aan de pomp midden in een verkiezingsjaar? Het staat iedereen vrij om zelf te oordelen…

Ondertussen blijft AI het sleutelwoord voor elk zichzelf respecterend beursintroductiedossier. Dat heeft het Reddit-forum goed begrepen (+50% op zijn eerste beursdag), dat zijn inhoud wil verzilveren als basisvoeding voor AI-taalmodellen. Men kan echter twijfelen aan de voedingswaarde van een deel van de inhoud gezien de vele subs, met hun overvloedige desinformatie of illegale inhoud.

De bankreserves minder ‘overvloedig’ maken en ze toch voldoende ‘ruim’ laten, dat is de manier waarop Jerome Powell voorstelt om de balans van de FED te beheren, als trouwe aanhanger van middelmatigheid in de Voltariaanse zin van het woord: “Niet te veel, niet te weinig”. Met het engagement om de rente dit jaar te verlagen, ondanks de laatste twee verrassingen van de inflatiecijfers, was er niet meer nodig voor de markt om deze blanco cheque van de FED voor een verdere rally van de aandelen toe te juichen. Ook de goudprijs profiteert hiervan, door de kaap van de $ 2.000 per ounce te ronden, terwijl de aankopen van ETF’s opnieuw van start gaan. De obligatiemarkten zijn dan weer voorzichtiger. Sinds meer dan 400 sessies is de Amerikaanse rentecurve omgekeerd. Maar momenteel slaagt dit boodschapper-RNA van recessie er niet in om het eiwit van angst te synthetiseren in de optimistische cellen van de markten…

De Europese indexen laten zich niet onbetuigd en overtreffen de meest optimistische verwachtingen. De consensus krijgt geen tijd om zich aan te passen: de strategen verwachten nog steeds 490 punten voor de Stoxx Europe 600 tegen het einde van het jaar, terwijl die al 3% hoger noteert! De bank Citigroup kraakt en stelt haar verwachtingen opwaarts bij: herbalancering van de macro-economische risico’s met een lichte neiging tot eerder positieve verrassingen, verlaging van de rentevoeten van de ECB, begin van het herstel van de PMI-index voor de wereldwijde verwerkende industrie, ineenstorting van de gasprijzen en natuurlijk… het eeuwige waarderingsverschil ten opzichte van de Amerikaanse aandelen… Flagrant in Duitsland, met een historische tegenvallende prestatie van de DAX ten opzichte van de Amerikaanse markten. Sommigen wijzen op het verschil in rentabiliteit van het geïnvesteerde kapitaal, dat wordt afgestraft door de zware Brusselse regelgeving, of op de overgang naar de eenheidsmunt, de eeuwige zondebok van enkele gedesillusioneerde Duitse bedrijfsleiders, of ook nog, op het niveau van het continent, op de gigantische kapitaalinzet gericht op hernieuwbare energie, waarvan de matige rentabiliteit het gemiddelde heeft doen dalen… en dus ook de waarderingen…

Eén ding is zeker: de vertraging in Europa mag niet langer duren. Het democratische sociale model heeft zijn grenzen bereikt: de Franse belastinginkomsten dekken slechts 60% van de overheidsuitgaven. Frankrijk moet dit jaar 300 miljard euro zien te vinden. Nog veel meer als het in een recessie belandt… We moeten dus oppassen dat we niet te veel op de ‘punching ball’ van de obligatiemarkten slaan, hij zou kunnen terugslaan!

EFI

Author EFI

More posts by EFI