Skip to main content

Nu de ontkoppeling van het monetaire beleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan effect begint te krijgen, werd de gunstige trend in de Amerikaanse technologie versterkt door de kwartaalresultaten.

Zoals hij elke maand doet, hield Christopher Dembik (adviseur beleggingsstrategie bij Pictet Asset Management) zijn webcast over de toestand van de markten en de strategie voor assetallocatie, tegen de achtergrond van de aanhoudende inflatie in de Verenigde Staten die het werk van de Federal Reserve bemoeilijkt. Deze webcast richtte zich met name op de belangrijkste geopolitieke risico’s.

Monetaire wanorde

Hij wijst erop dat de macro-economische situatie in Europa de afgelopen maand iets is verbeterd, waarbij de inflatiedruk lijkt af te nemen. “Wij denken dat de ECB zeer snel zal handelen, met twee mogelijke renteverlagingen van 0,25% in juni en juli.” Hij wijst er met name op dat de vrees voor looninflatie duidelijk niet is uitgekomen. “We zitten momenteel in een neerwaartse trend, waarbij het mogelijke risico van een prijs-loonspiraal zeer duidelijk is uitgesloten”.

Wat betreft de Federal Reserve is Christopher Dembik van mening dat het monetaire beleid niet krap genoeg is als het doel is om de inflatie te beheersen. “Dit betekent niet dat we een stijging van de beleidsrente zullen zien, want de Fed zal erop gebrand zijn om haar geloofwaardigheid te behouden. Nu van richting veranderen zou enorm gezichtsverlies zijn en een groot falen. Als gevolg daarvan zal de inflatie in de Verenigde Staten hardnekkig hoog blijven, met een groot aantal indicatoren die in die richting wijzen, en de renteverlaging komt steeds verder weg te liggen”. Hoewel hij heeft aangegeven dat hij voorlopig blijft vasthouden aan een scenario van twee verlagingen van de beleidsrente tegen 2024, wijst hij op veel minder manoeuvreerruimte, waarbij versoepeling mogelijk wordt uitgesteld tot 2025, afhankelijk van de gegevens die worden gepubliceerd.

“De ontkoppeling van de rentes aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is systematisch synoniem met monetaire en financiële wanorde, in een wereld waar de dollar king blijft”. Hij wijst erop dat de zwakte van de Japanse yen zal aanhouden, nu de koortsachtigheid vrijwel alle Aziatische valuta’s treft. “Op een gegeven moment zullen de gevolgen van het beleid van de Fed ook gevolgen hebben voor de ECB”. Hij denkt echter dat de Europese centrale bankier zich waarschijnlijk zal distantiëren van de Federal Reserve, zoals andere westerse centrale banken (Zwitserland, Canada, Zweden, enz.) hebben gedaan. “In de huidige context is het de Fed die zich onderscheidt van de andere centrale banken”.

Aziatische spanningen

Christopher Dembik maakte ook graag de balans op van de huidige geopolitieke spanningen, te beginnen met de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de mogelijke verkiezing van Donald Trump, die zou kunnen leiden tot sancties tegen landen die afstand willen nemen van de dollar, in het bijzonder China, dat de afgelopen 17 maanden op grote schaal goud is blijven kopen. “Veel opkomende landen hebben deze strategie ook overgenomen, met name India, dat in het eerste kwartaal van 2024 meer goud kocht dan in heel 2023. Hij is van mening dat de terugkeer van Donald Trump weliswaar iets ingewikkelder zou zijn om te beheren, maar dat de impact op de financiële markten niet langdurig zou moeten zijn.

Op de middellange termijn zal Azië volgens hem het brandpunt blijven van wereldwijde geopolitieke spanningen, met name de positie van China ten opzichte van Taiwan, de Filippijnen, de Verenigde Staten en India. “De situatie lijkt uit te lopen op een titanenstrijd tussen China en India, met een relatie die op dit moment economisch en militair gezien zeer onevenwichtig is, in een regio waar een zeer groot deel van onze buitenlandse handel doorheen gaat”. Op het gebied van assetallocatie is het volgens hem nog steeds erg “moeilijk om de mogelijke impact van een conflict in deze regio te extrapoleren. “Historisch gezien wordt geopolitiek risico vaak zeer snel verteerd, en het begin van een conflict genereert vaak een periode van volatiliteit die waarschijnlijk beleggingskansen biedt”.

Technologie aantrekkelijk

Op het gebied van assetallocatie benadrukt Christopher Dembik dat er weinig is veranderd ten opzichte van de vorige maand, met een overtuiging in de positionering van Amerikaanse technologie die is versterkt door de publicatie van de kwartaalresultaten. “Over het geheel genomen waren ze erg goed, waarbij grote caps de toon bleven aangeven met solide marges”.

Aan de andere kant bleef het momentum in het terugkopen van aandelen aanhouden, met name bij Apple, dat het grootste programma voor het terugkopen van activa in de geschiedenis van Amerikaanse bedrijven aankondigde, voor een bedrag van 110 miljard dollar. “Dit is zeker een zeer belangrijk argument om positief te blijven over Amerikaanse aandelen, vooral omdat de waarderingen de laatste maanden eerder normaliseren”.

Tot slot wordt er ook vooruitgekeken naar 22 mei, wanneer de kwartaalcijfers van NVidia zouden moeten blijven verrassen (zoals acht keer in de afgelopen negen kwartalen), waardoor de Amerikaanse technologie haar opmars kan voortzetten. “Met de recente overname van Run:ai probeert NVidia zich te positioneren op AI-platforms die gericht zijn op het grote publiek en het mkb, om zo gepositioneerd te worden op de hele artificiële intelligentiewaardeketen, met andere woorden om te doen wat Microsoft enkele decennia geleden heeft bereikt met Windows op het gebied van computing.”

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint