Skip to main content

Een eencijferig jaarlijks rendement veiligstellen uit een gediversifieerde portefeuille zou in de komende vijf jaar een ongewoon complexe taak kunnen zijn, grotendeels vanwege de volatiele inflatie en de meer gespierde overheidsinterventies.

1. Overzicht: rendementsprognoses voor de komende vijf jaar

De beleggingsstrategieën zullen de komende vijf jaar moeten worden herzien. En dat om verschillende redenen. De economische groei zal de rest van dit decennium hardnekkig onder het gemiddelde blijven omdat de inflatie – hoewel deze afneemt – waarschijnlijk ongebruikelijk volatiel zal zijn. Een grotere overheidsinterventie in de economie – in sectoren zoals cleantech, halfgeleiders en defensie – zal intussen niet alleen de overheidsschuldlast verhogen, maar ook het risico verhogen op beleidsfouten en een verkeerde toewijzing van kapitaal.

Het zal er niet minder lastig op worden wanneer de effecten van de zwakke productiviteit, de tekorten aan arbeidskrachten en de krappere financiële voorwaarden zich met een grotere intensiteit beginnen te manifesteren. Maar voor wendbare beleggers en beleggers die bereid zijn om verder te gaan dan de ontwikkelde aandelenmarkten, blijven er verschillende potentieel lonende mogelijkheden bestaan.

Rendementen uit de activaklasse, prognose op 5 jaar, %, op jaarbasis

Bron: Pictet Asset Management; periode ramingen 30.04.2023-30.04.2028

Download de volledige investment outlook (alleen in het Engels).

KFI

Author KFI

More posts by KFI