Skip to main content

Uit onze analyse blijkt dat de spreiding van de rendementen over de binnenlandse aandelen- en obligatiemarkten de komende vijf jaar zal afnemen. Dit duidt erop dat beleggers moeten overwegen over sectorlijnen heen te beleggen en meer van hun kapitaal toe te wijzen aan bedrijfsobligaties.

Overzicht: Wat kunt u verwachten van de markten in de komende vijf jaar?

De wereldeconomie steunt op minder stevige fundamenten in vergelijking met de tijd toen de rentevoeten en de inflatie daalden en de internationale handel boomde.

De productiviteit zal de rest van dit decennium waarschijnlijk niet veel stijgen, aangezien de globalisering stilstaat en bedrijven worstelen met de stijgende kosten van netto-nul en arbeidstekorten. Bijgevolg verwachten we de komende vijf jaar slechts een bescheiden BBP-groei.

De inflatie zal zich ook een hardnekkige vijand uitwijzen; hoewel ze uiteindelijk tegen het einde van dit decennium binnen de doelbereiken van de centrale banken zal vallen, zal ze volatieler zijn dan de beleidsmakers zouden willen.

Voor actieve beleggers betekent het verzekeren van superieure rendementen in een dergelijke omgeving dat ze het beleggingslandschap vanuit een ander perspectief bekijken.

Rendementen activaklasse, 5-jaarsprognose, %, op jaarbasis*

Bron: Pictet Asset Management; periode ramingen: 31-03-2024 - 31-03-2029
Bron: Pictet Asset Management; periode ramingen: 31-03-2024 – 31-03-2029
LFI

Author LFI

More posts by LFI