Skip to main content
 • Omzet van 906 miljoen euro, in lijn met het recordcijfer voor 2022 (-2%).
 • EBITDA blijft sterk op 68 miljoen euro, ondanks een zeer moeilijk economisch klimaat, en een stabiel eigen vermogen.
 • Sterke groei in de burgerlijke bouwactiviteiten van Galère en in onze activiteiten in Portugal.

Our Paliseul, 27 juni 2024 – De Groep THOMAS & PIRON is actief in de bouw, vastgoedontwikkeling en burgerlijke bouwkunde en presenteert zijn jaarresultaten voor 2023. Ondanks zeer moeilijke marktomstandigheden heeft de Groep een uitstekende geconsolideerde omzet behaald voor 2023, in lijn met de recordomzet voor 2022.

De afgelopen drie jaar heeft de bouwsector te kampen gehad met een zeer moeilijk economisch klimaat, als gevolg van de sterke stijging van de rentevoeten en bouwkosten, de energiecrisis, stijgende loonkosten en tekorten aan arbeidskrachten. In 2023 werd de sector van de eengezinswoningen, een van de activiteiten van Thomas & Piron, bijzonder hard getroffen in België en Luxemburg, waar kandidaat-bouwers door de crisis werden afgeremd om hun vastgoedprojecten uit te voeren.

“Ondanks deze tegenvallers zijn we erin geslaagd om onze omzet voor 2023 op het recordniveau van 2022 te houden. Om dit te bereiken hebben we gekozen voor een goed doordachte strategie, gericht op duurzaamheid, de ontwikkeling van onze medewerkers en het nakomen van onze beloften aan onze klanten, die altijd onze prioriteit zijn geweest en dat ook blijven,” zegt François Piron, voorzitter van de Raad van Bestuur en co-CEO van de Thomas & Piron Group .

Diversificatie, een strategie die loont

”De diversificatie die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, zowel geografisch (België, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, Portugal en Marokko) als op het vlak van activiteiten (ontwikkeling, bouw, burgerlijke bouwkunde, renovatie), is uiterst waardevol gebleken om de gevolgen van de vastgoedcrisis op te vangen”, zegt Edouard Herinckx, co-CEO van de Thomas & Piron Group .

Hoewel de crisis acuut was in Luxemburg en de bouw van eengezinswoningen daalde in België, groeiden de activiteiten in Zwitserland (een land dat minder zwaar geraakt werd door de stijging van de rente) sterk, vooral bij Epiney Holding (overgenomen in 2022), dat gespecialiseerd is in bouw en burgerlijke bouwkunde voor openbare en private werken in de regio Wallis. De activiteiten in Portugal, een land dat sterk groeit, zijn ook zeer bevredigend en er worden nieuwe projecten uitgevoerd.

Bovendien kende de activiteit burgerlijke bouwkunde van GALÈRE (overgenomen in 2021) een opmerkelijke groei, met een omzetstijging van 23% en een winst voor belastingen van 37%!

De activiteiten ontwikkeling en publiek-private samenwerking in België deden het ook goed, met projecten zoals Novia, op de voormalige Casernes-site in Namen (134 wooneenheden) en het verkrijgen van de markt van het Sowaer-hoofdkwartierproject in Suarlée, de eerste digitale luchtverkeerstoren van België, die de fysieke torens op de luchthavens van Luik en Charleroi zal vervangen.

Solidariteit en teamspirit

Dankzij de niet aflatende solidariteit van al onze teams zijn we erin geslaagd om op te leveren zoals afgesproken, en ons aan te passen aan de daling van de activiteit bij sommige entiteiten van de Groep en de sterke activiteit bij andere. Er is een titanenwerk verricht, zowel op operationeel als op administratief niveau, om de middelen van de verschillende bedrijfsonderdelen te bundelen en elkaar waar nodig te helpen.

“Waar de crisis op zijn ergst was en het aantal werven daalde, gingen sommige teams een handje toesteken op werven van andere entiteiten dan hun eigen werf. Dankzij teamspirit, solidariteit en ondernemerschap, sterke waarden van de Groep, zijn we dit jaar goed doorgekomen”, legt Edouard Herinckx uit.

Financiële kerncijfers voor 2023

 • Het zeer goede geconsolideerde omzetcijfer voor 2023 klokte af op 906 miljoen euro (vergeleken met 923 miljoen euro in 2023, of -2%).
 • De marges bleven onder druk staan door stijgende rentevoeten, materiaal-, energie- en loonkosten. De EBITDA bleef echter goed op peil met €68 miljoen (tegenover €88 miljoen in 2022).
 • Anderzijds daalde de winst voor belastingen sterk, met name door een sterke stijging van de financiële kosten (+93%).
 • Het balanstotaal en het eigen vermogen bleven stabiel.
Een afbeelding met tekst, schermafbeelding, ontwerp, diagram Beschrijving automatisch gegenereerd
Een afbeelding met tekst, schermafbeelding, ontwerp, diagram Beschrijving automatisch gegenereerd

Belangrijkste realisaties en projecten van 2023

781 woningen opgeleverd

754 flats opgeleverd

97 renovaties sleutel op de deur

België

 • Lancering van het uitbreidbare huis om tegemoet te komen aan de wens van jonge gezinnen om huiseigenaar te worden en het garanderen van kwalitatieve huisvesting: het is ontworpen om heel gemakkelijk uit te breiden als de behoeften en de financiële situatie van het gezin veranderen, door vooraf ontworpen bijgebouwen bij te plaatsen.
 • Het opgeleverde project Novia (134 eenheden), helpt het stadscentrum van Namen nieuw leven inblazen.
 • Inhuldiging van Village Sainte-Anne, een ambitieus project om het voormalige ziekenhuis van Saint-Anne te renoveren tot een sociaal wooncomplex met 52 sociale woningen.
 • Ontwikkeling van de kades van de Samber en stadsvernieuwing van de openbare ruimtes in Charleroi; werkzaamheden aan het GEN tussen Rijsel-Zuid en Nijvel-Noord en Lijn 17 – Perceel 1 van de Grote Parijs Expres.

Luxemburg ​

 • Oplevering van het Prism kantoorgebouw in Luxemburg aan Eaglestone.
 • Commercialisering begonnen van de nieuwe wijk Blummewee in de Cité Kremerich, Junglinster: 49 huizen en 32 flats.
 • Eerste steenlegging voor Unicity, een gezamenlijk project met IKO Real Estate. Het bestaat uit 35 woningen, 4 winkels en kantoren en maakt deel uit van de vernieuwing van het stationsgebied van Luxemburg-stad.
 • De ruwbouw van het torengebouw (Fase 2) van het project Jean Monnet 2 in Luxemburg – Kirchberg.

Frankrijk

 • Bouw van meer dan 100 woningen.
 • De Thomas & Piron Groupe France heeft de aanbesteding gewonnen voor de ontwikkeling van de site Degroote in Téteghem-Coudekerque-Village, voor de bouw van 82 woningen voor starters, waaronder 24 huizen

Zwitserland

 • Groupe Dumas: oplevering van het Cour de Gare-project in Sion; start van de werkzaamheden aan het Barryland-themapark voor sint-bernardshonden.
 • Epiney Holding: bouw van de luxe chalets Les Guernerés Résidences, in Grimentz (in consortium).

Portugal ​

 • Voltooiing van het project en commercialisering van Conde de Lima (41 appartementen), in het hartje van Lissabon, in samenwerking met Promiris.
 • Bouwvergunning verkregen, onder voorbehoud van de voltooiing van archeologische analyses, voor een woon- en coworkingproject in Porto op de kades van Matosinhos.

Marokko

 • Résidence Louise, een project van 214 luxe appartementen op het terrein van de voormalige luchthaven van Casablanca. Tegen het einde van 2023 was 73% van de eenheden voltooid of in aanbouw.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Al sinds de oprichting van Thomas & Piron maken ondernemersgeest en verantwoordelijkheidsgevoel deel uit van het DNA. Duurzame winstgevendheid heeft altijd voorrang gekregen boven winst op korte termijn.

In 2023 heeft de Groep zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de loep genomen en vooruitgang geboekt bij het opzetten van een niet-financieel rapportagesysteem, met het oog op de publicatie van een duurzaamheidsverslag in 2026 dat voldoet aan de nieuwe Europese normen die zijn vastgelegd in de CSRD-richtlijn. Twee pilootentiteiten, met name Thomas Piron Bâtiment en Galère, werken al verschillende jaren op de diverse thema’s die er worden aangesneden. Hun methodologie en processen om data te verzamelen dienen als voorbeeld voor de andere entiteiten van de groep.

Vooruitzichten 2024

Het ergste van de crisis lijkt achter de rug, maar het zal enige tijd duren voordat sommige particulieren weer voldoende vertrouwen en financiële middelen hebben om hun vastgoedprojecten uit te voeren, en voordat dit tot uiting komt in de verkoop. ​ Bovendien zou de daling van de rente beleggers moeten aanmoedigen om terug te keren naar de markt, met aantrekkelijkere rendementen.

Gezien het huidige economische klimaat blijven de doelstellingen van de Groep zeer ambitieus. Het jaar 2024 zou in dezelfde lijn moeten liggen als 2023. Het jaar begon goed met een goed gevuld orderboek. We blijven echter voorzichtig.

François Piron & Edouard Herinckx, co-CEO
François Piron & Edouard Herinckx, co-CEO
LFI

Author LFI

More posts by LFI