Skip to main content

Hoe blikt u terug op 2023?

In 2023 zagen we dat small- en midcaps opnieuw normaal konden evolueren. Na een periode 2021-2022 die in het teken stond van majeure schokken aan de aanbodzijde – inflatiedruk, omwentelingen in de toeleveringsketen, snel stijgende rentevoeten, de oorlog in Oekraïne, enz. zagen we dat vorig jaar de zaken stilaan normaliseerden. Met name knelpunten in de productiecapaciteit, zoals voorraden, reserveonderdelen en de prijs van zeevracht, zijn verdwenen, de inflatie is gedaald en de energieprijzen (olie en gas) zijn tot ver onder hun piek gedaald. Deze grote ommekeer voedde de hoop, die in de loop van het jaar was gegroeid, dat er een einde zou komen aan de opwaartse rentecyclus en dat Europa aan een zware recessie zou kunnen ontsnappen.

Deze geleidelijke terugkeer naar normale bedrijfsomstandigheden, vooral in toeleveringsketens, en financiële omstandigheden met rentetarieven is vanuit beursoogpunt gunstig gebleken in 2023 voor veel bedrijven en sectoren die in 2021 en 2022 onder de tegenovergestelde situatie hadden geleden. Hierdoor konden small- en midcaps in 2023 een positieve prestatie neerzetten: de MSCI Europe Smid Cap EUR NR-index steeg vorig jaar met +13,5%.

Wat moeten we denken van de huidige waarderingsniveaus?

Na verschillende jaren van underperformance ten opzichte van large caps is de relatieve waarderingskloof van Europese small en mid caps (small & mid cap) aanzienlijk. De waarderingspremie ten opzichte van large-caps, die ze lang hebben genoten vanwege hun superieure winstgroei, is nu vrijwel weggesmolten. In absolute termen was de winstmultiple (K/W of koers-winstverhouding) van Europese mid-caps eind december 2023 slechts 13,4x, volgens Bloomberg.

Maar in plaats van ons uitsluitend te richten op de gemiddelde waardering van Europese mid-caps als activaklasse, leggen we de nadruk op fundamentele analyse en de waardering van elk van de bedrijven waarin we willen beleggen, in het licht van hun potentieel voor internationale ontwikkeling.

Wat is uw beleggingsaanpak voor 2024?

Onze beleggingsaanpak is gebaseerd op de analyse van individuele aandelen om overtuigingen te identificeren, niet op macro-economische criteria. Met andere woorden, we kiezen voor een bottom-up benadering, niet voor een top-down benadering. Ongeacht hoe de macro-economische situatie zich in de toekomst ontwikkelt, zoeken we zo ver mogelijk stroomopwaarts naar bedrijven die het potentieel hebben om wereldleider te worden in hun vakgebied, en dus om door economische cycli heen te groeien.

Hiervoor hanteren we strenge selectiecriteria: het gaat om winstgevende bedrijven die al internationaal actief zijn, concurrentievoordelen hebben (bijv. patenten, marktaandeel, enz.) en hun eigen groei kunnen financieren. Deze beleggingsfilosofie, die onophoudelijk wordt toegepast door een collegiaal team van beheerders met meer dan 20 jaar bewezen expertise, geeft ons vertrouwen dat we dergelijke kansen, die echt bestaan in Europa, echt kunnen spotten.

Pascal Riégis, ODDO BHF

Author Pascal Riégis, ODDO BHF

More posts by Pascal Riégis, ODDO BHF