Skip to main content

Technologieaandelen worden vaak gezien als een aantrekkelijke potentiële bron van langetermijngroei, ook al zijn ze vrij volatiel. Door te kiezen voor een actief beheerde technologiegerichte strategie kunnen beleggers profiteren van de expertise van doorgewinterde beheerteams en hun onderzoekscapaciteiten van wereldklasse. Deze strategieën kunnen zowel voldoen aan groeidoelstellingen als aan de risicobereidheid van beleggers, wanneer ze zich richten op large-cap bedrijven met gevestigde bedrijfsmodellen, aantrekkelijke fundamentals en kunnen ze fors herinvesteren in toekomstige groei en innovatieve sectoren. De dynamische aard van de sector en de constante opkomst van innovatieve technologieën betekenen echter dat de markt zich voortdurend moet aanpassen en evolueren om nieuwe kansen te benutten.

Hoewel de huidige macro-economische en geopolitieke uitdagingen beleggers blijven bezighouden, blijft het groeipotentieel van bedrijven die zijn blootgesteld aan de belangrijkste technologiethema’s intact, gedreven door thematische langetermijnfactoren.

Artificiële intelligentie en Metaverse

Laten we beginnen met een term die alomtegenwoordig is in het huidige technologische landschap: Artificiële Intelligentie (AI en generatieve AI in het bijzonder) heeft de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt, gedreven door vooruitgang in verschillende sectoren, gebruikerstoepassingen en investeringen. Het heeft het potentieel om in alle domeinen alomtegenwoordig te worden. Volgens McKinsey & Company wordt verwacht dat de subcategorie generatieve AI taken zal automatiseren, de productiviteit aanzienlijk zal verhogen en de waarde van de wereldeconomie met enkele biljoenen dollars zal doen toenemen.[1] De huidige focus op het toepassen van AI-mogelijkheden op infrastructuur, zoals cloud en datacenters, zal zich na verloop van tijd waarschijnlijk uitbreiden naar bedrijven die AI-mogelijkheden integreren in hun applicaties. Gezien het brede scala aan mogelijke toepassingen van AI om de efficiëntie te verbeteren, zou er veel ruimte moeten zijn voor groei van deze technologie op de lange termijn.

Op dezelfde manier loopt Metaverse voorop in een revolutionair proces waarin de fysieke en digitale werelden in volledige harmonie samenkomen. De snelle ontwikkeling van generatieve AI in het afgelopen jaar heeft deze convergentie versneld en de weg vrijgemaakt voor een ervaring waarin men zich totaal kan onderdompelen. AI is de drijvende kracht die ongekende mogelijkheden zou moeten bieden voor bedrijven, consumenten en beleggers. Het zal een cruciale rol spelen bij het omzetten van creatieve concepten in zeer realistische en meeslepende content en ervaringen. Deze potentiële impact gaat veel verder dan gamen en herdefinieert sociale interacties, dynamiek op de werkplek en technologische vooruitgang. Bedrijven die vertrouwen op digitale tweelingen, aangedreven door generatieve AI, profiteren van snellere en efficiëntere werkprocessen. Van productontwikkeling tot milieusimulaties, het Metaverse is uiterst veelzijdig. De gezondheidszorg gebruikt virtual reality bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden of om realistische interacties tussen patiënt en arts tot stand te brengen, terwijl bedrijven die AI gebruiken zich sneller aanpassen aan de veranderende behoeften van hun klanten, waardoor ze gepersonaliseerde ervaringen en innovatieve aanbiedingen kunnen bieden.

Verbeterende macro-economische trends 

De inflatie, die in juni 2022 een hoogtepunt bereikte, is aanzienlijk gedaald en blijft geleidelijk afnemen. Deze ontwikkeling heeft een zekere mate van stabiliteit gebracht in de markt als geheel en heeft geholpen om het gevoel te versterken dat renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) ten einde lopen. De rente op 10-jaars Amerikaanse Treasuries, die aan het begin van de zomer van 2023 rond de 3,5% lag[2], bereikte in oktober een piek van rond de 5%[3] en daalde daarna aanzienlijk tot 3,9% eind december 2023. De voortdurende daling van de obligatierente heeft geholpen om het vertrouwen van beleggers in risicovolle activa, met name groeiaandelen, te vergroten. Al met al lijken we een fase in te gaan van geleidelijke normalisering van de inflatie, waarbij de eerste renteverlaging door velen wordt verwacht in de eerste helft van 2024. Dit zou moeten helpen om een beter klimaat te creëren voor beleggingen in groeiaandelen.

Belangrijk voor de technologie is dat de groei van e-commerce terugkeert naar historische trends in een klimaat post pandemie. Het gebruik ervan nam een hoge vlucht tijdens de Covid-19 crisis in 2020, toen veel consumenten zich tot online platforms wendden voor hun aankopen. Met de heropening van de economieën in 2021 en 2022 is de hausse in online verkoop echter afgevlakt, tot het punt waarop sommige investeerders zich afvragen of deze trend aan het vervagen is. De penetratiegraad van e-commerce is sindsdien genormaliseerd en voor de toekomst wordt een terugkeer naar gunstiger groeitrends verwacht. Tegelijkertijd zou de Metaverse volgens projecties tot 5.000 miljard dollar[4] aan waarde kunnen genereren tegen 2030, een economisch gewicht vergelijkbaar met dat van de hele Japanse economie.

IT-uitgaven 

In zijn meest recente voorspellingen schat Gartner dat de wereldwijde IT-uitgaven in 2023 met 4,8% zullen zijn gegroeid (tegen constante wisselkoersen).[5] De prognose voor 2024 is een groei van 7%, waarbij software de groei leidt, ondersteund door IT-diensten en datacentersystemen. In 2023 zijn de uitgaven aan externe IT-diensten voor het eerst hoger dan de uitgaven aan interne IT-diensten. Bedrijven doen nu een beroep op consultants en experts die gespecialiseerd zijn in taken die zeer specifieke vaardigheden vereisen. Naarmate de digitale en fysieke werelden steeds sneller naar elkaar toegroeien, groeit de vraag naar nieuwe content, wat beleggingskansen creëert in de sectoren halfgeleiderproductie en technologie-infrastructuur. Bedrijven in deze sectoren spelen een cruciale rol in het leveren van de basiselementen en infrastructuur die nodig zijn voor groei. De toenemende complexiteit van virtuele werelden vereist steeds geavanceerdere chips en tools, wat betekent dat er kansen liggen voor investeringen in de halfgeleiderindustrie en de bijbehorende infrastructuren, waaronder datacenters. Dit is ook het geval in de robotica-sector, waar halfgeleiders en AI steeds belangrijker zullen worden op uiteenlopende gebieden als robotchirurgie, machine vision, magazijnautomatisering en autonome voertuigen. Veelbelovende innovatiecycli, de ontwikkeling van nieuwe producten en de anticipatie op een cyclische opleving zijn allemaal factoren die beleggers op zoek naar groei waarschijnlijk zullen aantrekken.

Digitale transformatie en overstap naar de cloud 

Veel bedrijven gebruiken nieuwe digitale systemen om efficiënter te werken. Cloud computing en software as a service (SaaS) worden steeds populairder, omdat ze bedrijven een kosteneffectievere manier bieden om software aan te schaffen en te onderhouden. De groei van bedrijven die deze diensten aanbieden wordt ondersteund door de toenemende adoptie van deze oplossingen, waarbij de uitgaven aan SaaS-software zullen stijgen van 167,3 miljard dollar in 2022 tot 232,3 miljard dollar in 2024[6]. Volgens een recent onderzoek van Morgan Stanley bevindt minder dan een derde van de werklasten van applicaties zich momenteel in een gedeelde omgeving (publieke cloud) en kan deze penetratiegraad binnen twee jaar oplopen tot 45%[7].

Cyberbeveiliging 

Geconfronteerd met steeds frequentere en geavanceerdere cyberaanvallen willen bedrijven van alle groottes steeds meer investeren in cyberbeveiligingsinfrastructuren om zichzelf en hun klanten te beschermen. De cyberbeveiligingsmarkt zal naar verwachting groeien van 154 miljard dollar in 2022 tot 425 miljard dollar in 2030.[8] Bovendien simuleren bedrijven nu cyberaanvallen in realtime en investeren ze in de training van hun werknemers. Deze trend zal zich voortzetten, met schade door cyberaanvallen die wordt geschat op 10,5 biljoen dollar per jaar in 2025.[9] Cyberbeveiliging wordt vaak genoemd als een van de top drie prioriteiten voor CIO’s en wordt ook gezien als een van de uitgavengebieden waarop het minst bezuinigd hoeft te worden in het geval van een recessie.

Veiligheid dankzij steun van de overheid 

De ontwikkeling van op technologie gebaseerde beleggingsthema’s wordt gekenmerkt door sterke steun van de overheid.  Terwijl Azië zijn leidende positie in de toepassing van industriële robotica behoudt, zullen de grote economieën, waaronder de Verenigde Staten, hun investeringen in 2024 verhogen. Vlaggenschipwetgeving zoals de Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), de Chips and Science Act en de Inflation Reduction Act getuigen van de omvang en ambitie van het engagement van de regering om de binnenlandse technologische capaciteiten te versterken. Minder gevoelig voor economische schommelingen moedigen door de overheid gesteunde investeringsuitgaven de opkomst van grootschalige projecten aan, met de Verenigde Staten in de voorhoede van de beweging om te verhuizen en technologische capaciteiten te verbeteren.

Regelgevende initiatieven zijn ook een bemoedigende stap voorwaarts voor mogelijkheden binnen de Metaverse, zoals het openstellen van de 6 GHz[10]band voor draagbare apparaten in de VS, wat een proactieve samenwerking tussen regelgevers en de industrie laat zien. Sommige toonaangevende productlanceringen, zoals de Vision Pro van Apple (die begin februari 2024 in de VS wordt gelanceerd), laten zien hoe toegewijd de grote spelers zijn aan mixed reality. Hoewel de prognoses voor de omvang van de Metaverse-markt uiteenlopen, is iedereen het erover eens dat deze de komende jaren aanzienlijk zal groeien, wat het huidige optimisme versterkt.

Cyclisch herstel

De International Federation of Robotics (IFR) gelooft dat de vraag naar robotinstallaties zelfs bij een mogelijke economische vertraging zal toenemen en voorspelt een nieuw jaarlijks installatierecord van meer dan 600.000 eenheden wereldwijd[11]. De Japanse orders voor bewerkingsmachines, die een goede indicator zijn van waar we ons bevinden in de automatiseringscyclus, suggereren dat we het dieptepunt hebben bereikt en dat een herstel waarschijnlijk is in 2024-2025. Evenzo hebben verschillende grote halfgeleiderbedrijven aangegeven dat de halfgeleidercyclus het dieptepunt heeft bereikt dankzij de stabilisatie van de pc-markt en het herstel van de smartphonemarkt. We mogen echter niet vergeten dat pc’s en smartphones goed zijn voor ongeveer 50% van de halfgeleiderindustrie als geheel. Na een periode van vertraging is het herstel op deze markten dus bemoedigend voor de sector als geheel.

De vermelde bedrijven zijn slechts indicatief op 29/01/2024. Dit document vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, noch vormt het een aanbod om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen, noch mag het worden beschouwd als een verzoek om beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling ten gunste van een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot transacties in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch een aanbod om beleggingen, producten of diensten te kopen of verkopen door AXA Investment Managers of haar gelieerde ondernemingen. Het mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies om te beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

Door de vereenvoudiging kan deze mededeling onvolledig zijn en kunnen de meningen, schattingen en scenario’s die erin worden gepresenteerd subjectief zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kan geen garantie worden gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van de gepresenteerde scenario’s. De gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in deze mededeling worden verstrekt op basis van onze kennis op de datum waarop deze mededeling is opgesteld. Dit document bevat niet de informatie die nodig is om een beleggingsbeslissing te nemen.

Niets uit deze mededeling mag worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen.

Deze mededeling wordt verspreid door AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Vermogensbeheerder met AMF-vergunning nr. GP 92-08 van 7 april 1992. S.A. met een kapitaal van 1.384.380 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Gedistribueerd in België en Luxemburg door AXA IM Benelux, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op de Place du Trône, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het Handelsregister van Brussel onder nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.


[1] Wat is de toekomst van generatieve AI?

[2]Bloomberg, per 15/05/2023.

[3]Bloomberg, per 19/10/2023.

[4] Waardecreatie in de metaverse | McKinsey

[5] Gartner, “Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 3Q23 Update”, 20/12/2023

[6] Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Reach Nearly $600 Billion in 2023

[7] AlphaWIse, Morgan Stanley Research, onderzoek onder CIO’s in Q2 2023

[8] Wereldwijde Cyber Security Marktomvang [2023-2030] tot USD (globenewswire.com)

[9] Nieuw onderzoek onthult marktkansen van $2 biljoen voor aanbieders van cyberbeveiligingstechnologie en -diensten | McKinsey

[10] Federale Communicatiecommissie, oktober 2023

[11] World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas – International Federation of Robotics (ifr.org)

AXA Investment Managers

Author AXA Investment Managers

More posts by AXA Investment Managers