Skip to main content

Vanwege de hoge kerninflatie blijven de Federal Reserve en de grote centrale banken hun rentetarieven verhogen. Naar verwachting komt er een recessie in de VS in het vierde kwartaal van dit jaar of in het eerste kwartaal van 2024, wat zal leiden tot een verdere wereldwijde economische vertraging. Dat stelt private bank J. Safra Sarasin in haar Outlook voor de tweede helft van het jaar.

In deze huidige macro-economische omgeving geeft JSS de voorkeur aan obligaties van hoge kwaliteit en ziet het aantrekkelijke kansen in opkomende markten.

“De Federale Reserve heeft haar focus volledig gericht op inflatie”, zegt Martin Fenner, Managing Director Global Wholesale bij JSS. “De inflatie wordt wel lager, maar is nog steeds boven het doelniveau van de Fed. Dat ligt op 2 procent. Dit geeft Fed-voorzitter Powell geen andere keus dan de Amerikaanse rente opnieuw te verhogen. Dat gebeurt waarschijnlijk twee keer voor het eind van het jaar. Hiermee zorgt de Fed voor de onvermijdelijke recessie. Dat zal gebeuren in het laatste kwartaal van 2023 of in het eerste kwartaal van 2024.”

Martin Fenner, Managing Director Global Wholesale, J. Safra Sarasin.

Martin Fenner, Managing Director Global Wholesale, J. Safra Sarasin.

Langzame groei of economische krimp

Volgens Fenner moeten beleggers zich voorbereiden op een lange periode van hoge rentetarieven. Dat heeft langzame groei of economische krimp tot gevolg. “We willen in deze omstandigheden graag opnieuw de aantrekkelijkheid van obligaties benadrukken. Veel beleggingsmanagers zijn positief over deze beleggingscategorie, vanwege het hoge rendement. Obligaties zijn weer terug van weggeweest. We zijn bij JSS wel voorzichtig. Door de onzekere macro-economische omstandigheden hebben we een voorkeur voor hoge kwaliteitsobligaties om kredietrisico’s te managen.”

Ook heeft JSS een voorkeur voor obligaties van opkomende landen in hun eigen valuta. De opkomende landen zullen volgens JSS waarschijnlijk profiteren van de lagere inflatie en een zwakkere dollar.

Economische condities gunstig voor vastrentende waarden

“We geloven dat obligaties op de huidige renteniveaus zeer aantrekkelijk zijn. De economische condities zijn momenteel ook heel gunstig voor vastrentende waarden. Dit geeft kansen voor beleggers”, stelt Monika Netelenbos, Fixed Income Product Specialist bij JSS. “Het JSS Sustainable Bond – Total Return Global fonds heeft een goede balans tussen het genereren van inkomsten en een sterk potentieel voor opwaartse koersstijging, vooral in het licht van de verwachte economische vertraging. Het fonds heeft een grote diversificatie. Het richt zich op hoogwaardige overheden en bedrijven met sterke fundamenten, die deelnemen aan seculiere trends zoals de energietransitie, digitalisering of demografie.”

Monika Netelenbos, Fixed Income Product Specialist, J. Safra Sarasin.

Monika Netelenbos, Fixed Income Product Specialist, J. Safra Sarasin.

KFI

Author KFI

More posts by KFI