Skip to main content

Obligaties worden over het algemeen beschouwd als een beschermende buffer in een portefeuille. Er zijn verschillende manieren om in obligaties te beleggen: via een gediversifieerd fonds (Bevek, ICB, enz.) of individuele lijnen. Er zijn ook verschillende soorten obligaties: converteerbare obligaties, achtergestelde obligaties, enz. Binnen het fondsenaanbod zijn er ook verschillende manieren om in obligaties te beleggen.

Open fondsen

Traditioneel beleggen obligatiefondsen in bedrijfs- of staatsobligaties met verschillende emittenten en looptijden. De beheerders van deze fondsen proberen een looptijd te bereiken die zij gunstig achten, gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rente. Dit zijn open fondsen zonder vervaldatum. De beheerder van een traditioneel obligatiefonds kan de obligaties in de portefeuille doorverkopen voordat ze vervallen.

In tegenstelling tot een individuele obligatie hebben deze fondsen geen vervaldatum en geen vooraf bepaald rendement. Ze bieden echter wel het voordeel van diversificatie, wat het risico beperkt.

Combinatie target dates

Tegenwoordig bieden sommige vermogensbeheerders ”target date obligatiefondsen” aan. Deze fondsen zijn closed-end fondsen met een vaste looptijd, een bekend rendement en een initiële samenstelling die niet zal veranderen tijdens de levensduur van het fonds. Er is een inschrijvingsperiode voor de obligatie, een periode van bezit (carry) en een uitstapperiode.

Target date fondsen bestaan uit bedrijfsobligaties met dezelfde vervaldatum als het fonds. Obligaties hebben coupons die worden uitbetaald aan beleggers in het fonds. Op de vervaldatum wordt het fonds ontbonden en worden de beleggers terugbetaald. In tegenstelling tot traditionele obligatiefondsen zijn dit gesloten fondsen die de obligaties in hun portefeuille houden tot ze vervallen.

Deze fondsen bieden een hoge zichtbaarheid, niet alleen wat betreft de prestaties, maar ook wat betreft de samenstelling, die onveranderd blijft gedurende de looptijd van het fonds. Ze stellen beleggers in staat vooruit te plannen, omdat ze het voordeel bieden van een vaste looptijd in combinatie met een vast rendement. Als fondsen bieden ze ook beleggingsdiversificatie. Ze combineren de voordelen van zowel obligatiefondsen als individuele obligaties. Ze zijn eenvoudig, transparant, het rendement is van tevoren bekend en ze zijn gediversifieerd.

Niet uit het oog verliezen

Target date fondsen brengen echter bepaalde risico’s met zich mee die inherent zijn aan obligatiefondsen. Deze omvatten het risico van kapitaalverlies (marktbewegingen, valutarisico, enz.), het risico van wanbetaling (faillissement van een of meer emittenten, enz.) en het renterisico dat gepaard gaat met alle obligatiebeleggingen (stijgende rente = daling van de waarde van het fonds).

Bovendien zijn de looptijden van deze fondsen vaak kort. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat ze de bedragen op de vervaldatum moeten herbeleggen, aangezien er geen automatische verlenging is. Sommige fondsen zijn ook kapitalisatiefondsen in plaats van distributiefondsen. In dit geval moet u goed letten op de fiscale gevolgen bij uitstap.

Beleggers moeten zich ook bewust zijn van alle kosten die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het rendement. Als de instapkost voor een korte termijn hoog is (bijv. 4%), kan dit het reële rendement van het fonds aanzienlijk verlagen. Hetzelfde geldt voor de beheerkosten, die kunnen oplopen tot 0,65% per jaar. Het is dus tijd om de balans op te maken!

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L