Skip to main content

De afgelopen decennia zijn vrouwen financieel onafhankelijker geworden door een hoger opleidingsniveau. Ze behalen steeds vaker een universitair of gelijkwaardig diploma. Velen van hen aarzelen niet om met mannen te concurreren in alle soorten carrières. Maar ondanks een hoger opleidingsniveau en een grotere bijdrage aan de huishoudfinanciën voelen vrouwen zich nog te vaak weinig betrokken bij het beheer van hun vermogen.

Te weinig vertrouwen

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat vrouwen, ondanks een toename van hun opleidingsniveau, nog steeds weinig vertrouwen hebben in alle economische en financiële zaken en dat hun opleiding op dit gebied nog steeds zeer ontoereikend is. Over het algemeen vinden ze deze onderwerpen te complex. Hun gebrekkige kennis van financiële producten, hun problemen met het nemen van investeringsbeslissingen en hun gebrek aan bewustzijn van de economische realiteit zorgen voor onzekerheid en een zekere mate van angst bij het nemen van financiële beslissingen.

Maar evenwichtiger

Vrouwen weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor hulp en deze onzekerheid leidt tot conservatievere investeringsbeslissingen. Als gevolg hiervan maken vrouwen over het algemeen minder beleggingsfouten dan mannen en hebben deze conservatievere portefeuilles het beter gedaan dan die van mannen.

De Duitse bank Trade Republic heeft een aantal observaties gedaan op basis van een klantenbestand van meer dan 4 miljoen in heel Europa, maar voornamelijk in Duitsland. Vrouwen beginnen twee jaar later met beleggen dan mannen. Maar over het algemeen zijn ze betere beleggers, met rendementen die gemiddeld 2% hoger liggen dan die van mannelijke beleggers. Vrouwen beleggen ook voor de langere termijn, meer gediversifieerd en regelmatiger dan mannen, wat bijdraagt aan een hoger rendement en vermogensvorming.

Vrouwen investeren ook structureel minder in kapitaalmarkten, wat zich vertaalt in lagere particuliere pensioenspaartegoeden, maar ze hebben de neiging om hun portefeuilles meer te diversifiëren en houden 23% meer activa in ETF’s aan dan mannen. Het aandeel vrouwen die voor het eerst investeren ligt 30% hoger dan bij mannen.

Andere onderzoeken hebben ook aangetoond dat ethische waarden en veiligheid voor vrouwen ook factoren zijn die hun beleggingsprestaties beïnvloeden. Ze hebben een conservatiever risicoprofiel, zijn gericht op de lange termijn en hanteren meer duurzaamheidscriteria dan mannen.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L