Skip to main content

De aandeelhoudersstructuur van bedrijven is een element dat zelden wordt vermeld bij de samenstelling van een portefeuille. Het blijkt dat de “controlerende ” aandeelhouders van een bedrijf waarschijnlijk invloed hebben op zowel financiële factoren zoals winstgevendheid, waardecreatie en dividenduitkering, als niet-financiële factoren qua governance. “Het is daarom belangrijk om na te gaan hoe de controle van een beursgenoteerde onderneming is georganiseerd, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten. Als de free float van een bedrijf bijvoorbeeld hoog is, kan de houder van 5% van de aandelen van het bedrijf aanzienlijke controle hebben over de bedrijfsvoering“, zegt François-Xavier Bellot, Chief Marketing Officer bij Zeno.

Het belang van aandeelhouderscontrole

De beleggingsfondsensector staat momenteel voor grote uitdagingen. Onder druk van de opkomst van ETF’s, kostendruk en steeds strengere regelgeving moet de wereld van actieve fondsen innoveren en efficiënter worden. Het nader bekijken van de aandeelhoudersstructuur van de beursgenoteerde bedrijven in onze portefeuilles kan daarom een effectief hulpmiddel zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen. “Op basis van twintig jaar onderzoek hebben we ontdekt dat bepaalde aandeelhoudersstructuren meer kans hebben om waarde te genereren dan andere. Afhankelijk van hoe deze bedrijven worden bestuurd, zullen hun financiële of niet-financiële prestaties beter of slechter uitvallen,” zegt François-Xavier Bellot. Het door Zeno ontwikkelde model toonde aan dat bedrijven waarvan de meerderheidsaandeelhouders openbaar waren, beter presteerden op het gebied van ESG. Als de controlerende aandeelhouders ten minste twee financiële ondernemingen omvatten, zullen de financiële prestaties beter zijn.

Een methodologie

Maar hoe kunnen we bepalen wie de “controlerende” aandeelhouders van een bedrijf zijn? En welke invloed hebben ze op financiële en niet-financiële prestaties? “Door databases te gebruiken en te analyseren maakt de oplossing die Zeno heeft geïmplementeerd het mogelijk om het aantal en de identiteit van aandeelhouders te bepalen die effectief controle kunnen uitoefenen over het bedrijf. Vervolgens wordt het type aandeelhouder met zeggenschap beschreven. Vervolgens stellen we correlaties vast tussen het type meerderheidsbelang en vijf indicatoren, waarvan drie financiële en twee niet-financiële “, legt François-Xavier Bellot uit. Dit type tool, die steunt op artificiële intelligentie, kan worden gebruikt om te anticiperen op de gevolgen van een wijziging in de meerderheidsaandeelhouder op de winstgevendheid van een bedrijf. “Het is daarom een hulpmiddel dat de andere elementen van de analyse aanvult. De beheerder profiteert zowel van een diagnose van de aandeelhoudersstructuur van de bedrijven in de portefeuille als van meldingen van veranderingen in de controle over de bedrijven. Het systeem geeft ook de impact van deze veranderingen op financiële en niet-financiële factoren,” voegt François-Xavier Bellot toe.

Inzicht krijgen in de volledige aandeelhoudersstructuur van een beursgenoteerd bedrijf is erg complex. Dan moeten we het interpreteren en kijken welke impact het heeft op de creatie van waarde. De invloed van meerderheidsaandeelhouders op de ontwikkeling van een bedrijf mag niet over het hoofd worden gezien, zowel financieel als op het gebied van bestuur. Deze analyse van Zeno is het resultaat van 20 jaar onderzoek door een team van financiers en specialisten in gegevensinterpretatie en -beheer, ondersteund door artificiële intelligentie.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L