Skip to main content

Om goed in obligaties te beleggen, moet u letten op bepaalde factoren die specifiek zijn voor dit type belegging. Hier zijn de verschillende elementen.

Kredietrisico.

De verleiding om meer risico te nemen om een hoger rendement te behalen is soms groot. Bij obligaties vertaalt zich dit in posities in high yield obligaties. Maar deze obligaties kunnen riskant zijn, vooral in tijden van economische vertraging. In deze context zullen bedrijven met een hoge schuldenlast en een hoog rendement op obligaties het waarschijnlijk zwaar te verduren krijgen. Het nemen van risico’s moet daarom worden aangepast aan de economische omgeving. In tijden van economische expansie kan het nemen van grotere risico’s gerechtvaardigd zijn. Maar als de economie vertraagt, is voorzichtigheid geboden.

Portefeuillediversificatie

Het is belangrijk om een te geconcentreerde obligatieportefeuille te vermijden en vooral om niet “verliefdte worden op een obligatie. Om overconcentratie te vermijden, is er één regel die u kan toepassen. Dit houdt in dat er niet meer dan 5% in een enkele obligatiepositie wordt belegd, d.w.z. voor elke 100 die in obligaties wordt belegd, mogen er niet meer dan 5 in een enkele positie worden belegd. We kunnen er dus voor zorgen dat we ten minste 20 posities in de obligatieportefeuille hebben. Deze diversificatie beperkt de risico’s als een van de emittenten in gebreke blijft. Diversificatie kan ook worden bereikt door te beleggen in een obligatiefonds.

Looptijd

Soms is het raadzaam om de voorkeur te geven aan korte of lange looptijden in de portefeuille. Korte looptijden hebben de voorkeur als de rente laag is en naar verwachting zal stijgen, of als de verwachtingen over het beleid van de centrale bank gericht zijn op een stijging van de rente of een vertraging van de renteverlagingen.

De invloed van valuta

Obligatiebeleggers moeten ook oppassen dat ze hun beleggingen niet alleen in euro’s concentreren. Daarom lijkt een diversificatie van 20 tot 30% van de portefeuille naar dollars of andere valuta’s aangewezen. Deze positie in vreemde valuta verhoogt ook het rendement van de portefeuille, omdat de rente in bepaalde valuta aantrekkelijker kan zijn. Voor beleggingen in obligaties uitgegeven in opkomende landen kan soms ook een positie in lokale valuta worden overwogen.

De regel van de opgelopen rente en fiscaliteit

Als u in obligaties belegt, kun je het beste de voorkeur geven aan nieuwe emissies of obligaties waarvan de coupon net is betaald. Als u een obligatie koopt op de dag voordat de coupon wordt betaald, betaalt u één jaar roerende voorheffing (momenteel 30% in België) op een coupon die één dag wordt bijgehouden. Als u de obligatie koopt op het moment van uitgifte, wordt de voorheffing betaald over een periode van een jaar.

In België is het belastingstelsel ongunstig voor beleggingsinkomsten, maar (nog!) niet voor meerwaarden. In deze context is het beter om de voorkeur te geven aan obligaties die beneden pari zijn geprijsd (indien mogelijk, natuurlijk). Deze obligaties zullen a pari worden afgelost. De meerwaarden erop blijven dus onbelast. Vermijd daarom de aankoop van obligaties die boven pari worden verhandeld.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L