Skip to main content

Bij het samenstellen van een portefeuille hebben we het vaak over strategische en tactische allocaties. Wat bedoelen we hiermee? Wat is het verschil tussen de twee?

Ten eerste, strategische allocatie

Bij het samenstellen van een portefeuille definiëren we eerst de strategische allocatie van de portefeuille. In deze fase wordt een assetallocatie voor de lange termijn binnen de portefeuille opgesteld. Deze allocatie is gebaseerd op verschillende activaklassen: aandelen, obligaties, cash of specifieke strategieën. Over het algemeen proberen beheerders ervoor te zorgen dat deze activa slechts zwak met elkaar gecorreleerd zijn om het risiconiveau in de portefeuille onder controle te houden. Deze strategische allocatie is over het algemeen gebaseerd op verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal of dynamisch. Op basis van deze profielen wordt een algemene allocatie tussen activaklassen gedefinieerd.

Daarna dagelijks beheer

Zodra deze belangrijke activaklassen zijn gedefinieerd binnen de portefeuille, kunnen de beheerders overgaan tot de tactische allocatie, die kan worden vergeleken met het dagelijkse beheer van de portefeuille. Deze tactische allocatie is bedoeld om extra waarde te genereren bovenop de strategische allocatie, afhankelijk van markttrends en waarderingen. Dit betekent dat de beheerder bepaalde activaklassen in de portefeuille zal over- of onderwegen.

Op basis van een strategische allocatie van een portefeuille met een neutraal risicoprofiel die 50% in aandelen en 50% in obligaties is belegd, kan de beheerder bijvoorbeeld het ene vak verminderen ten gunste van het andere. Hij kan dan bijvoorbeeld het aandelengedeelte verhogen naar 55% en het obligatiegedeelte verlagen naar 45%. Deze opvolging is gebaseerd op een aantal factoren, maar voornamelijk op het niveau van de waarderingen. Deze tactische allocatie is de belangrijkste drijfveer voor de prestaties van een portefeuille op middellange termijn.

Naast deze twee types allocatie onderzoeken beheerders ook de allocatie van activa in termen van geografische en sectorallocatie.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L