Skip to main content

Sommige duurzame fondsen verwijzen naar de SDG’s (Sustainable Development Goals) of Duurzame ontwikkelingsdoelen in hun aandelenselectiestrategie. Maar waar hebben we het over als we het over de SDG’s hebben? In 2015 definieerde de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze 17 doelen hebben als doel armoede uit te bannen tegen 2030. Hun missie is ook om een duurzame toekomst te bieden.  Het doel is om de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart kunnen leven.193 Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ze aangenomen.

Dit zijn de 17 doelstellingen:

Principes van verantwoord beleggen

In de context van duurzame financiering moeten we, naast de SDG’s, de Principles for Responsible Investment (PRI) noemen. Deze zes principes zijn ontworpen om de beste praktijken te bevorderen. Hun doel is om de toepassing van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) aan te moedigen. Ze zijn ook gericht op het bevorderen van duurzamere langetermijnfinanciering.

Volgens de 6 principes van verantwoord beleggen moeten beleggers

  1. ESG-kwesties meenemen in hun beleggingsbeslissingsproces.
  2. ESG-kwesties meenemen in hun aandeelhoudersbeleid en -praktijken.
  3. Aan bedrijven vragen waarin ze beleggen om rapporten te publiceren over hun ESG-praktijken.
  4. De acceptatie en toepassing van PRI’s onder vermogensbeheerders bevorderen.
  5. Samenwerken met spelers in de financiële sector die zich hebben geëngageerd voor de PRI om hun efficiëntie te verbeteren.
  6. Verslag uitbrengen over hun activiteiten en vooruitgang bij het toepassen van de PRI.

Bron: Novethic

Ga voor meer informatie naar de Verenigde Naties

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L