Skip to main content

Bij het beheer van beveks kunnen beheerders hun strategieën ook diversifiëren. Over het algemeen heeft de ‘long’ strategie de overhand. De beheerder kunnen echter ook technieken implementeren om te profiteren van dalende markten. Dit noemen we ”shorten”. In beide gevallen worden de portefeuilles actief beheerd. Wat bedoelen we met deze termen?

Long strategie

Deze strategie bestaat uit het kopen en later weer verkopen van aandelen met als doel winst te maken uit stijgende aandelenkoersen. Het is een vrij klassieke en begrijpelijke techniek.   In dit geval gebruiken de beheerders stock picking, wat bestaat uit het ‘picken’ van de beste aandelen in de markt op basis van een analyse en een keuze op basis van overtuiging. Deze posities kunnen worden ingenomen door effecten rechtstreeks te kopen en verkopen of door derivaten, puts of calls op deze effecten te kopen. Als het gaat om de prestaties van beleggingen op de aandelenmarkt, wordt over het algemeen geschat dat de stijging van de aandelenkoers 50% van de totale prestaties genereert. Dit aandeel is iets lager in de Verenigde Staten, waar meer aandelen worden teruggekocht.

Short strategie

Maar beheerders kunnen ook proberen te profiteren van een neergaande markt. Ze doen dit door short te gaan. Short gaan is speculeren op de daling van een aandeel door de aandelen te verkopen zonder ze te bezitten, in de hoop ze terug te kopen wanneer de prijs daalt. De winst (of het verlies) ontstaat uit het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Deze techniek staat ook bekend als ”shorten”. De beheerders nemen dan hun toevlucht tot effectenleningen om hun posities te verkorten. Short gaan in aandelen stelt je in staat om te profiteren van dalingen in bepaalde effecten. Het is dan mogelijk om een gedecorreleerd rendement aan beleggingen toe te voegen en kapitaal te behouden in het geval van een economische of financiële crisis die de aandelenmarkten doet dalen. Bij deze strategie proberen beheerders aandelen te identificeren die te maken hebben met een onhoudbare winstgevendheid, een verslechtering van de business of financiële problemen. De beslissingen om te shorten zijn ook afhankelijk van het economische klimaat.

Over het algemeen wordt echter gesteld dat de longstrategie de belangrijkste aanjager is van het rendement in een portefeuille, in vergelijking met de korte strategie.

We spreken van een long/short strategie als de beheerder deze twee soorten strategieën combineert.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L