Skip to main content

“Het is voorbarig om te rekenen op renteverlagingen”                             

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Christopher-Dembik_5-651x1024.jpg
Christopher Dembik – Pictet Asset Management

Terwijl de markten al anticiperen op verschillende renteverlagingen voor 2024, vindt Christopher Dembik dat we voorzichtiger moeten zijn en moeten vasthouden aan korte looptijden, vooral in high yield. De technologiesector is nog steeds een must qua aandelen.

Christopher Dembik is sinds september werkzaam bij Pictet Asset Management en komt over van Saxo Bank, waar hij een sterke reputatie heeft opgebouwd op het gebied van macro-economische analyse en beleggingsstrategie voor de financiële markten. Sinds begin november organiseert hij een maandelijkse webconferentie genaamd ‘Macro Essentials’ voor de klanten van de Zwitserse vermogensbeheerder, waarin hij de positionering van portefeuilles bekijkt in relatie tot economisch en financieel nieuws. 

Verwachtingen bijstellen

“We verwachten geen recessie in 2024, omdat de Amerikaanse economie zeer veerkrachtig blijkt te zijn ondanks de stijgende rente. Tegelijkertijd lijken de markten al te hebben geanticipeerd op een cyclus die vergelijkbaar is met de voorgaande, waarbij de eerste renteverlagingen over zes tot negen maanden worden verwacht”, benadrukt Christopher Dembik, “eerst in de Verenigde Staten, daarna in Europa”.

“Wij denken echter dat centrale banken geen haast zullen maken met het versoepelen van het monetaire beleid en dat ze kunnen leven met hogere rentetarieven zolang ze geen verslechtering van de werkgelegenheid zien. De komende maanden zullen we dus vooral moeten letten op de discrepantie tussen wat de centrale banken zeggen en de zeer optimistische verwachtingen van beleggers. “De financiële markten zullen de komende maanden gedwongen worden om hun verwachtingen bij te stellen”.  

Hoewel hij gelooft dat de hogere tarieven niet veel problemen zullen veroorzaken voor grote bedrijven vóór 2025, erkent hij dat voor de economische structuur van kleine en middelgrote ondernemingen de impact van de tariefstijging al duidelijk merkbaar is. “Op macro-economisch niveau wordt momenteel geen rekening gehouden met deze moeilijkheden en blijven de groeiverwachtingen optimistisch”.

Opkomende markten veerkrachtig

Christopher Dembik wijst erop dat de belangrijkste opkomende landen (Zuid-Afrika, Brazilië en India) de afgelopen kwartalen echt veerkracht hebben getoond en duidelijk niet meer zo kwetsbaar zijn als tien jaar geleden. “Het risico is nu beperkt, met een hoge groei die gepaard gaat met een monetair beleid dat al minder restrictief wordt”.

Wat China betreft, is hij van mening dat we niet te extreem moeten zijn in beide richtingen en dat het land in een positie lijkt te zijn om een zachte landing voor zijn economie te bewerkstelligen. “De vastgoedzeepbel loopt leeg zonder al te veel verstoring te veroorzaken. In tegenstelling tot het einde van de financiële crisis van 2008 verwacht hij echter niet dat het land opnieuw een drijvende kracht achter de groei van de wereldeconomie zal worden.

Japanse aantrekkingskracht

“Japan is daarentegen een sterke overtuiging voor Pictet Asset Management, omdat het land uit een lange periode van deflatie komt met een reëel herstelvermogen, stijgende lonen en bedrijven met veel liquiditeiten op hun balans.” Het verwacht daarom dat het land in 2024 een groei van 1,2% zal laten zien, de meest dynamische economische activiteit van alle ontwikkelde landen.

“China is ook de beste manier om zonder politiek risico in contact te komen met China, hetzij als toonaangevende handelspartner of als toeristische topbestemming”.  Ook hier denkt hij dat de markten te veel hebben gerekend op een snelle normalisering van het Japanse monetaire beleid, dat heel langzaam en heel geleidelijk zal verlopen, met een symbolische eerste verhoging van de belangrijkste rentevoet (10 basispunten) in de tweede helft van 2024.

Portefeuilles

Wat betreft de allocatie tussen verschillende activaklassen, merkt Christopher Dembik op dat de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties de komende kwartalen richting 5% zal stijgen, gezien het verwachte volume van de veilingen van Amerikaanse schatkistobligaties in 2024 en, bovenal, de verminderde appetijt van verschillende traditionele kopers voor Amerikaans schuldpapier. “China is voorstander van goudaankopen, terwijl Japan de yen ondersteunt. Volgens ons zijn er grenzen aan hoe ver de 10-jaars rente kan dalen. De monetaire autoriteiten zouden ook in de verleiding kunnen komen om hun beleid te versoepelen door te stoppen met het verkleinen van de balans, een maatregel die vaak minstens zo effectief blijkt te zijn als een renteverlaging”.

Hoewel blootstelling aan de obligatiemarkten “onvermijdelijk” blijft voor volgend jaar, moeten we de voorkeur geven aan kortlopende looptijden om te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. “Gezien de vele onzekerheden zouden we veel volatiliteit in de langetermijnrente moeten zien”. Hij waardeert ook het hoge rendement op een moment dat de ontwikkelde economieën een diepe recessie zouden moeten kunnen vermijden. “De rente op high yield is momenteel 9,7% in de Verenigde Staten, terwijl de geldmarkt meer dan 5% opbrengt. Op de korte termijn is dit de allocatie die we aanbevelen.

Wat de aandelenmarkten betreft, benadrukt Christopher Dembik dat het moeilijk blijft om de Amerikaanse technologiegiganten te mijden. ”Er vloeit nog steeds geld naar deze aandelen, en door weg te blijven van deze aandelen hebben portefeuilles de afgelopen jaren ondermaats gepresteerd. Hij merkt ook op dat in een wereld met hoge rentevoeten deze groepen vandaag de dag de enigen zijn die toegang hebben tot aanzienlijke liquiditeit en daarom massaal kunnen investeren om technologische innovaties te ontwikkelen.

LFI

Author LFI

More posts by LFI