Skip to main content

Beheermaatschappij Rothschild & Co Asset Management sluit een uitzonderlijk succesvol jaar af met het hoogste (exclusief geldmarktfondsen) aangroeicijfer in Frankrijk1 en een plaats in het eerste deciel binnen Europa2.

In 2023 liet de beheermaatschappij van de groep Rothschild & Co een nettogroei van 5,4 miljard euro optekenen. Het beheerde vermogen bedraagt nu 31 miljard euro, een stijging met 34% op een jaar tijd3.

Dat groeicijfer werd voornamelijk ondersteund door de vermogenscategorie obligaties, met name dankzij het succes van de achtste generatie fondsen met vaste looptijd, R-co Target 2028 IG, dat dit jaar 1,5 miljardinzamelde. Met 700 miljoen euro aangroei over dezelfde periode levert ook het fonds R-co Conviction Credit Euro een bijdrage aan die mooie groei. Dat fonds kan nu bogen op een beheerd vermogen van 2,2 miljard euro3. Ook het gemengde beheer liet zich niet onbetuigd. Het fonds R-co Valor overschreed 4,2 miljard euro3 beheerd vermogen (+600 miljoen euro dit jaar).

Alle landen waarin de beheermaatschappij actief is, lieten in 2023 groene aangroeicijfers optekenen. De groei buiten Frankrijk kwam goed op stoom, met name in de Benelux, Duitsland, Italië en Spanje. De commerciële teams in die landen werden uitgebreid en er volgen in 2024 verdere vacatures om de ontwikkeling op die kernmarkten nog te stimuleren.

Rothschild & Co Asset Management, dat in april jongstleden een belang nam in IZNES, bracht de verdeling van zijn fondsen ook in een stroomversnelling met de hulp van blockchaintechnologie, door zijn volledige gamma aan open fondsen te registreren op het IZNES-platform.

In 2024 wil Rothschild & Co Asset Management zijn leiderspositie op het vlak van obligaties consolideren door de commercialisering van zijn twee nieuwe generaties fondsen met vaste looptijd R-co Target 2027 HY en R-co Target 2029 IG verder uit te bouwen. Overigens viert R-co Valor, dat symbool staat voor de historische kernexpertise van het bedrijf, dit jaar ook zijn dertigste verjaardag.

(1) Bron: SIX Financial Information, markt van de icbe’s naar Frans recht, gegevens per eind december 2023. Niet-contante incasso’s.
​(2) Bron: Morningstar, gegevens per eind december 2023, exclusief geldmarktfondsen.
​(3) Bron: Rothschild & Co Asset Management, gegevens per eind december 2023.

LFI

Author LFI

More posts by LFI