Skip to main content

Luc Olivier, CFA, Beheerder, La Financière de l’Echiquier (LFDE).

De temperatuur op het Europese continent zou tussen de 5 en 10 graden Celsius kunnen dalen in 100 jaar. Dit is een van de voorspelde gevolgen van de ineenstorting van de AMOC – Atlantic Meridonial Overturning Circulation. Deze oceaanstromingen, die het mondiale klimaat helpen reguleren, komen overeen met 10% van de Golfstroom en dreigen volgens de Universiteit van Kopenhagen vóór 2095 te verdwijnen1. Tegelijkertijd verzekert de Britse meteorologische dienst, de Met Office, ons dat dit niet zal gebeuren in de 21e eeuw. Twee verschillende tijdsbestekken maar vergelijkbare conclusies, in februari 2024 bevestigd door een Nederlands onderzoek2: extreme winters op het noordelijk halfrond, grote klimaatverstoring in Afrika en Azië en het verdwijnen van de moessons met in de plaats daarvan ernstige droogte. De impact zou wereldwijd zijn en alle sectoren treffen. Vermogensbeheer is zich bewust van deze uitdaging en onderneemt actie.

Een kettingreactie

De belangrijkste oorzaak van deze ineenstorting is de opwarming van de aarde, die het smelten van gletsjers versterkt, waardoor grote hoeveelheden zoet water in de oceanen terechtkomen. De vermenging van deze wateren, met hun verschillende dichtheden, zorgt ervoor dat oceaanstromingen vertragen. Deze kettingreactie is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen. Het is alarmerend dat deze emissies met 62% zijn gestegen tussen 1990 en 20223.

Beleggen in oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ecosystemen als geheel te beschermen is de unieke keuze die sommige actieve vermogensbeheerders maken. Beursgenoteerde impactbeleggingen hebben deze kwesties aangegrepen en we zijn ervan overtuigd dat ze een beslissende rol kunnen spelen in het aantrekken van kapitaal naar bedrijven die zich inzetten voor de klimaatuitdaging.

Bedrijven die zich inzetten

Gezien de omvang van de uitdaging zijn wij van mening dat alle sectoren van de economie moeten worden betrokken. Dit geldt voor sectoren die zich bewust zijn van het probleem en voor baanbrekende bedrijven zoals Tomra, dat zich inzet voor de circulaire economie. Dit Noorse bedrijf ontwerpt en exploiteert systemen voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingen bij detailhandelaren. Tomra is overtuigd van de centrale rol van recycling in de klimaattransitie en heeft zichzelf tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren.

Sectoren zoals de industrie, die op het eerste gezicht minder gevoelig zijn voor deze kwesties, raken ook betrokken. Met zijn producten en diensten biedt Schneider Electric zijn klanten de mogelijkheid om hun energieverbruik te verminderen en dus ook de CO2-uitstoot, een belangrijke component van de uitstoot van broeikasgassen. Het Franse bedrijf is zich ervan bewust dat de hele productieketen erbij betrokken moet worden en ontwikkelt al meer dan 15 jaar circulaire oplossingen. De strategie van Schneider Electric, die is gevalideerd door Science Based Targets4, is gericht op een traject met netto-nul emissies in 2050.

De noodzakelijke aanpassing

In deze context moet de aanpassing aan extreme variaties van de temperaturen en weersomstandigheden gepaard gaan met spaarzaamheidsmaatregelen.

Het is essentieel om de risico’s van klimaatverandering te identificeren. De Getlink Group, die Eurotunnel beheert, is een goed voorbeeld. De groep draagt niet alleen bij aan een koolstofarme mobiliteit, maar anticipeert ook op de onvermijdelijke stijging van het waterpeil en droogtes als gevolg van de uitgestoten en toekomstige CO2-uitstoot. Deze identificatie van risico’s wordt met voorbeeldige precisie weerspiegeld in de inzet van maatregelen die met name bedoeld zijn om de effecten van overstromingen en droogte op de Kanaaltunnel en zijn infrastructuur te beperken. Tegelijkertijd omvat de routekaart voor het klimaat van de Groep, gevalideerd door SBT 1,5°C, scope 3, een perimeter waarin de Groep zijn leveranciers betrekt door hen klimaatdoelstellingen op te leggen. 

Naast deze geëngageerde bedrijven bundelen beleggers hun krachten om hun impact te vergroten. Het wereldwijde Climate Action 100+5 initiatief, waar LFDE zich in 2020 bij aansluit, verenigt meer dan 700 beleggers. Het doel? Ervoor zorgen dat de grootste bedrijven die broeikasgassen uitstoten de nodige stappen ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Gezien de urgentie van de situatie heeft LFDE deze kwesties centraal gesteld in een speciale impactbeleggingsstrategie. We zijn ervan overtuigd dat er collectief actie moet worden ondernomen.

1 Nature Communications, 2023

2 Science Advances, 2024

3 VN

4 Initiatief dat gericht is op het begeleiden van bedrijven bij het verminderen van hun CO2-emissies.

5 Klik voor meer informatie hier

LFI

Author LFI

More posts by LFI