Skip to main content

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij AllianzGI.

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van ’s werelds toonaangevende actieve beleggingsbeheerders, heeft aangekondigd vandaag dat zij een aandeelhoudersresolutie op de jaarlijkse algemene vergadering van Chevron zal steunen waarin de onderneming wordt opgeroepen haar klimaatactieplan uit te breiden naar Scope 3 broeikasgasemissies (BKG) van het gebruik van haar energieproducten in overeenstemming met de 1,5°C doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs.

”In de aanloop naar de komende jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van Chevron Corporation op 25 mei 2023, zijn wij van plan onze volmachtstem uit te brengen ter ondersteuning van punt 6, waarin de onderneming wordt verzocht een reductiedoelstelling op middellange termijn vast te stellen voor de broeikasgasemissies van het gebruik van haar energieproducten (scope 3) in overeenstemming met het doel van het klimaatakkoord van Parijs.

AllianzGI is van mening dat de vaststelling van scope 3-doelstellingen, indien materieel, een belangrijk element is van klimaatstrategieën. Hoewel bedrijven controle hebben over hun directe emissies, hebben zij ook invloed in hun hele waardeketen en dat geldt met name voor marktleiders als Chevron.

Chevron heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op gebieden als methaanemissies, betere transparantie en doelstellingen voor de emissie-intensiteit van de toeleveringsketen. Het vaststellen van absolute reductiedoelstellingen voor scope 3 is volgens ons een belangrijke aanvullende stap. Het zou waardevolle informatie opleveren om ons inzicht in het paradigma van waardecreatie van de onderneming op lange termijn te verbeteren. In plaats van een inkrimping van de business voor te schrijven, zou het een belangrijke ambitie van Chevron zijn om zijn eigen groeiverhaal voor de lange termijn te schrijven naarmate klanten overschakelen op een koolstofarme en in toenemende mate fossielvrije energievoorziening.”

Duidelijkheid over overgangsverhalen is iets waar AllianzGI in veel gevallen naar streeft om verplichtingen aan klanten van AllianzGI na te komen en portefeuilles richting netto nul te beheren. Een voorbeeld van die duidelijkheid is het onlangs gepubliceerde standpunt over de olie- en gassector dat is opgesteld door de leden van de door de VN opgerichte Net-Zero Asset Owner Alliance.

Eerder dit jaar publiceerde AllianzGI haar jaarlijkse analyse van hoe zij heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen in 2022 over de hele wereld, gebaseerd op haar deelname aan 10.205 aandeelhoudersvergaderingen en het stemmen op meer dan 100.000 aandeelhouders- en managementvoorstellen. AllianzGI heeft bij 69% (2021: 68%) van alle vergaderingen wereldwijd tegen gestemd of zich onthouden van ten minste één agendapunt. De groep stemde tegen 16% van de kapitaalvoorstellen, 23% van de bestuursvoorstellen en 43% van de beloningsvoorstellen. AllianzGI richt zich specifiek op ondernemingen met een hoge uitstoot die geen geloofwaardige netto nuldoelstellingen hebben. AllianzGI blijft gebruik maken van haar stemrecht bij volmachten om ondernemingen te beïnvloeden. Dit blijft een van de krachtigste instrumenten waarover vermogensbeheerders beschikken om verandering teweeg te brengen. Deze vorm van invloed zal bijdragen tot een duurzamere toekomst voor bedrijven en de samenleving.

KFI

Author KFI

More posts by KFI