Skip to main content
Personal Finance

AllianzGI versterkt haar duurzame aanpak met aangescherpte normen en een op KPI’s gebaseerde methodologie op portefeuilleniveau

By KFI16 mei 2023No Comments

Matt Christensen, Global Head of Sustainable et Impact Investing chez AllianzGI.

Met de publicatie van het jaarlijkse Sustainability Report kondigde Allianz Global Investors een versterkte standaard aan voor het categoriseren van haar duurzame fondsen. De methodologie bouwt voort op de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de bijbehorende categorie van artikel 8-fondsen, maar gaat verder dan deze norm. “Beleggers zien de SFDR Art. 8 als een minimale verplichting voor duurzame fondsen, maar een ‘minimum’ is niet goed genoeg”, aldus Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact investing bij AllianzGI. “We accepteren dit niet als waarheidsgetrouw, dus hebben we het principe van ‘Twee bindende elementen’ geïntroduceerd voor ons assortiment duurzame fondsen.”

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact investing bij AllianzGI

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact investing bij AllianzGI

Het eerste bindende element, het duurzame minimale uitsluitingsbeleid van AllianzGI, dwingt uitsluitingscriteria af voor portefeuilleconstructie met betrekking tot wapens, steenkool, internationale normen en standaarden (inclusief de UNGC1), en tabak, wat al voldoende zou zijn voor de Artikel 8 categorie.

Om duurzaamheid zinvoller te verbinden met de productstrategie heeft AllianzGI een tweede bindend element geïntroduceerd dat in het beleggingsproces van een fonds moet worden opgenomen. Dit kunnen SRI best-in-class, SDG alignment, Impact strategieën of een nieuwe KPI (key performance indicator) benadering zijn.

Met deze nieuwe KPI-aanpak worden milieu- en/of sociale uitdagingen binnen het proces van portefeuilleconstructie overwogen en aangepakt door duurzaamheid te definiëren als een KPI-doelstelling waaraan op portefeuilleniveau moet worden voldaan. Met deze nieuwe benadering richt AllianzGI zich op meetbare, gecontroleerde en gerapporteerde indicatoren om ESG-resultaten te volgen die significant genoeg zijn om duurzaamheid in het beleggingsproces van een portefeuille te stimuleren. Deze aanpak werd mogelijk gemaakt door de lancering van AllianzGI’s eigen duurzaamheidsplatform eerder dit jaar, de Sustainability Insights Engine (SusIE). SusIE is een webbased gebruikersinterface die gebruik maakt van ultramoderne technologie om de toegang tot ESG data2 te stroomlijnen.

De eerste KPI die is gelanceerd, heeft betrekking op koolstofvermindering. Deze is gebaseerd op de broeikasgasintensiteit (CO2-equivalent, scope 1 en 2, ten opzichte van de inkomsten). De doelstellingen zijn ofwel een minimaal lagere broeikasgasintensiteit (GHG3) van de portefeuille ten opzichte van de benchmark, ofwel een minimale vermindering van de broeikasgasintensiteit van de portefeuille met 5% op jaarbasis. AllianzGI is van plan de lijst van beschikbare KPI’s verder te ontwikkelen en uit te breiden naar andere producten.

Christensen: “Met deze aanpak zijn wij in staat om de BKG-intensiteit van portefeuilles actief te beheren en het traject naar een emissiearme toekomst mee vorm te geven. Dit gaat hand in hand met onze rentmeesteractiviteiten, waarbij

wij onze invloed als aandeelhouder aanwenden in het langetermijnbelang van onze klanten. We laten steeds vaker de stem van onze klanten horen als het gaat om de grondigheid van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid.” Volgens Christensen drijft AllianzGI de dialoog met ondernemingen doelbewust meer in de richting van duurzaamheidsaspecten. Typische onderwerpen voor deze kritische dialoog zijn bijvoorbeeld het “say on climate” initiatief, waarbij aandeelhouders eisen dat klimaatstrategieën worden gepresenteerd en besproken op jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen of de integratie van duurzaamheidscriteria in het beloningssysteem van het management.

KFI

Author KFI

More posts by KFI