Skip to main content

Beleg in drie structurele thema’s via ETF’s

Een portefeuille met trackers uitbouwen kan vrij eenvoudig zijn als men ‘de markt’ wil kopen en belegt in een handjevol trackers zoals deze geënt op de MSCI World. Of men kan proberen het verschil te maken door op enkele structurele thema’s in te spelen, die door de kracht van de trend op langere termijn mogelijk beter zouden moeten doen dan het marktgemiddelde. We schuiven drie thema’s naar voor die hiervoor in aanmerking kunnen komen en zetten enkele trackers op een rijtje die hierop inspelen en in een portefeuille of een spaarplan kunnen worden opgenomen.

De sector van de gezondheidszorg profiteert vandaag volop van verschillende gunstige structurele trends waardoor de sector de komende jaren sterker zou moeten groeien dan de economie en de bedrijfswinsten sneller zullen toenemen dan het algemeen gemiddelde. En deze onderliggende trends zijn vandaag steviger dan ooit. Enerzijds veroudert de wereldbevolking almaar sneller  waardoor er meer beroep op gezondheidszorg zal worden gedaan. Vooral in het rijke westen zal de vergrijzing snel toeslaan. Anderzijds zorgen de enorme technologische vernieuwingen voor ongeziene innovatie en transformatie. Onder meer de doorlooptijd van de klinische onderzoeksfases is sterk aan het versnellen.

En uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat een betere gezondheidszorg voor meer mensen toegankelijker en betaalbaarder wordt en de sector de wind in de zeilen zal hebben. De doorbraak op het vlak van obesitasmiddelen, met het Deense Novo Nordisk als exponent, is een mooi voorbeeld hiervan. Vandaag wordt op de beurs al meer rekening gehouden met de stevige groeivooruitzichten van de sector maar tegen een verwachte koers/winst-verhouding van 25 is de World Health Care sector nog niet overdreven duur.

Een vleugje gezondheidszorg in de portefeuille opnemen of in een spaarplan integreren, zou op langere termijn voor een outperformance moeten zorgen. In het aanbod van Trade Republic zijn een tiental Health Care-trackers terug te vinden. Men kan de MSCI World Health Care-index kopen die voor 70% uit grote Amerikaanse bedrijven zoals onder meer Eli Lilly, UnitedHealth Group en Johnson & Johnson bestaat. Die kan gekocht worden in USD, EUR en met of zonder dividenduitkering (zie tabel hierboven). Daarnaast kan men overwegen om volledig voor Amerikaanse bedrijven uit de sector te gaan via de S&P 500 Health Care USD (ISIN-code: IE00B43HR379) of voor hun Europese tegenhangers te kiezen via de MSCI Europe Health Care EUR (ISIN-code: IE00BMW42181). In laatstgenoemde maken Novo Nordisk (21,44% van de portefeuille), Novartis (13,41%) en Astra Zeneca (12,63%) de top drie uit.

Het Klimaatakkoord van Parijs, dat een kleine 8 jaar geleden in werking trad, wilde een antwoord bieden op de opwarming van de aarde door concrete doelstellingen te formuleren. Het was de ambitie van het akkoord om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 2 graden Celsius (en het liefst eigenlijk 1,5 graden) in vergelijking met de pre-industriële waarden. Een heel belangrijke maatregel in de beperking van de opwarming is het afremmen van de uitstoot van broeikasgassen in het algemeen en CO2 in het bijzonder. Concreet moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% gedaald zijn tegenover 1990. Om dit te bereiken worden steeds meer stappen in een transitie naar een klimaatneutrale toekomst gezet.

En hoewel de bewustwording steeds groter wordt, staan we nog altijd maar aan het begin van de investeringen in duurzaamheid en klimaatverandering. En er moet nog veel meer gedaan worden om een echte ommeslag te bewerkstelligen. Heel wat cijfers wijzen er immers op dat te weinig wordt gedaan. En hetzelfde geldt voor beleggers die nu pas over de impact van klimaatverandering op hun portefeuille beginnen na te denken. Velen beseffen niet dat het klimaatrisico een beleggingsrisico is, niet meer niet minder. Tegelijk biedt klimaattransitie enorme beleggingsopportuniteiten. De kans is immers groot dat groene en duurzame bedrijven de komende jaren beloond zullen worden op de beurs en zich ook tegen een lagere kapitaalkost zullen kunnen laten financieren.

Ook dit thema verdient een plaatsje in een gespreide portefeuille of een spaarplan. Het is evenwel geen eenvoudig thema dat zeer ruim is en door verschillende subthema’s kan worden ingevuld. Om via een tracker in klimaatverandering te beleggen, is er bij Trade Republic slechts één mogelijkheid: de MSCI Europe Climate Change EUR (ISIN-code: LU2056738490). De gevolgde index, de MSCI Europe ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index, bestaat uit 176 Europese bedrijven die zich laten opmerken door hun klimaatinspanningen. Het is in feite de crème de la crème van het Europese beurslandschap.

Het thema energietransitie is natuurlijk nauw verbonden met klimaatverandering en biedt de belegger een meer praktische invulling van het thema dat we hierboven hebben aangekaart.

Met de energietransitie staan we mogelijk voor de grootste ommezwaai in de menselijke geschiedenis. En overheden versnellen overal ter wereld hun transitieplannen. De VS bijvoorbeeld introduceerde de Inflation Reduction Act, goed voor 370 miljard subsidies voor energietransitie en investeringen in groene technologie. Ook de Europese Commissie wil via zijn Next-GenerationEU-fonds subsidies rondstrooien. Volgens het Internationaal Energieagentschap IEA zou de capaciteit aan hernieuwbare energie over de periode 2022-2027 met 2400 gigawatt toenemen, goed voor 90% van alle extra elektriciteitscapaciteit die er in die periode bijkomt. Al die cijfers om u aan te tonen dat de investeringen immens zijn en zullen zijn.

We schuiven twee manieren naar voor om in dit thema te beleggen via schone energie of via grondstoffen die de transitie zullen mogelijk maken. Beide marktsegmenten hebben het al een tijdje moeilijk, vooral door de hogere rentevoeten die veel bedrijfsmodellen op hun kop hebben gezet en veel projecten onrendabel en onrealistisch hebben gemaakt. De Global Clean Energies ETF (ISIN-code: IE000U58J0M1) verloor de voorbije twaalf maanden 30% van zijn waarde terwijl de Energy Transition Metals ETF (ISIN-code: XS2425848053, grafiek hieronder), die inzet op de transitiegrondstoffen, over dezelfde periode 20% verloor.

Die terugval van beide trackers maakt het extra interessant om er nu in te stappen. Enerzijds omdat veel bedrijven uit de sector van hernieuwbare energie zich hebben aangepast aan de nieuwe realiteit, terwijl de investeringen gezien de noodzaak zullen aanhouden en anderzijds omdat de vraag naar metalen de komende jaren immers door het dak zullen gaan, zeker als we de elektrische revolutie willen doorvoeren. En tegelijk bevinden de investeringen in grondstoffenontginningen en mijnen zich op laagste niveau in 19 jaar: een flink tekort staat met andere woorden voor de deur.

Deze content is gesponsord door Trade Republic.

Disclaimer: De informatie verstrekt in deze tekst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De auteur van deze tekst is geen gecertificeerd financieel adviseur en verstrekt geen beleggingsadvies. Alle beslissingen met betrekking tot beleggingen dienen te worden genomen op basis van eigen onderzoek, overwegingen en inzichten. Het beleggen in financiële instrumenten brengt intrinsieke risico’s met zich mee. Het is mogelijk dat beleggingen in waarde verminderen en leiden tot financieel verlies. Beleggers dienen zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s en hun eigen risicobereidheid zorgvuldig te evalueren voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.

BBFI

Author BBFI

More posts by BBFI