Skip to main content

Na een januari die gekenmerkt werd door een comeback van de belangrijkste technologieaandelen, blijven de technische indicatoren wijzen op een correctie in de komende weken.

Pierre Puybasset (Woordvoerder vermogensbeheer bij La Financière de l’Echiquier) en David Kruk (Hoofd Trading Desk bij La Financière de l’Echiquier) hielden onlangs hun maandelijkse webinar Au Cœur Des Marchés. Zoals gebruikelijk bespraken ze de gebeurtenissen van de afgelopen maand en schetsten ze de gebeurtenissen die de aandelenmarkten de komende maand waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

De technologische uitzondering

David Kruk wijst erop dat het begin van het jaar veel weg had van de eerste tien maanden van 2023, met de grote Amerikaanse technologieaandelen en Japan als rage, terwijl kleine en middelgrote kapitalisaties opnieuw terrein hebben verloren. “De prestaties van de S&P500-index sinds het begin van het jaar worden aangedreven door drie aandelen: Meta, Microsoft en NVidia. Deze trend rond technologie blijft erg sterk, want het is de laatste beurssector die nog steeds een groei van zijn activiteit laat zien”. Andere spelers zoals SAP, Taiwan Semiconductors en ASML hebben tijdens recente handelssessies ook zeer positieve cijfers gepubliceerd. “Het is nu heel moeilijk om geen technologieaandelen te houden die verband houden met kunstmatige intelligentie”.

In de rest van de regio kan hij echter alleen maar concluderen dat het resultatenseizoen voorlopig gemengd is. “De verwachtingen waren voor het begin van de publicatie al sterk naar beneden bijgesteld en de eerste resultaten wijzen nu op een nog sterkere winstdaling. Afgezien van de technologie is de situatie dus niet zo rooskleurig,” zegt David Kruk.

Pierre Puybasset wijst erop dat deze uitzonderlijke beursprestaties ook te maken hebben met het feit dat deze grote technologieconcerns over het algemeen geen schulden hebben en dus profiteren van het hoge niveau van de obligatierente om aanzienlijke winsten te maken op hun contanten. “Tegelijkertijd lijkt de rest van de markt steeds meer last te hebben van de stijgende kosten van schulden”.

Misleidende consensus

In januari was er ook sprake van aanhoudende economische activiteit in de VS, waarbij de inflatie moeizaam afnam en de langetermijnrente weer steeg. “Centrale bankiers hebben geprobeerd om de controle terug te krijgen en zijn erin geslaagd om de verwachtingen over het aantal verlagingen van hun belangrijkste rentetarieven te normaliseren, van 7 naar 5 voor het hele jaar”, merkt David Kruk op. “Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat een aantal veilingen de afgelopen weken niet goed zijn verlopen, een teken dat investeerders nu waarschijnlijk hogere rendementen zullen eisen als ze akkoord gaan met het financieren van tekorten”.

Pierre Puybasset wijst erop dat inflatie de komende maanden een punt van aandacht blijft, met de gebeurtenissen in de Rode Zee en het risico van nieuwe geopolitieke spanningen als Donald Trump wordt verkozen. “Het enthousiasme van december over de gematigde inflatie en de verlaging van de rente is de afgelopen weken duidelijk afgenomen. Zoals gewoonlijk moeten we op onze hoede zijn voor consensus, want die kan heel snel veranderen”.

David Kruk keek ook terug op de gebeurtenissen in China van de afgelopen maand, waar de autoriteiten op grote schaal ingrepen om de financiële markten te ondersteunen. “Internationale investeerders blijven echter aan de zijlijn staan omdat er geen duidelijkheid is over de toekomstige economische groei van de Chinese economie, die nog steeds sterk afhankelijk is van de vastgoedmarkt, waarvan de cijfers extreem laag blijven”.

Arbeidsmarkt

Bij de grote brokers is er nog steeds een brede kloof tussen de pessimisten en de optimisten, tussen degenen die voor de komende kwartalen een scherpe krimp van de winstmarges en winst verwachten en degenen die verwachten dat de wereldwijde groei positief zal verrassen.

“Naar mijn mening zou de Amerikaanse economie de rest van het jaar veerkrachtig moeten blijven dankzij de Amerikaanse consument, met slechts twee of drie verlagingen van 25 basispunten in de beleidsrente”, zegt David Kruk. “De terugkeer van fusies en overnames zou ook een positieve factor kunnen zijn voor het midcap-segment. Meer in het algemeen, of we nu drie of acht renteverlagingen hebben in 2024, deze beweging zal gunstig zijn voor dit segment van de markt”.

David Kruk wijst er ook op dat de cijfers over de banengroei (die op vrijdag 2 februari worden gepubliceerd) opnieuw op de voet moeten worden gevolgd. “Het is de hoeksteen van het Amerikaanse economische systeem en als het cijfer onder de 100.000 zou zakken, zou dat een slecht teken zijn”.

Ongunstige indicatoren

Voor de maand februari verwacht hij een voortzetting van de sterke tweedeling op de aandelenmarkten, met een periode van resultaten die de aantrekkingskracht van de technologiesector verder zouden moeten versterken. “Net als begin januari blijven de technische indicatoren ongunstig, met een zeer hoog niveau van optimisme en liquiditeit in portefeuilles op een tweejarig dieptepunt. Er zijn dus weinig reserves voor het geval de markten dalen. De stijgende rente en het gebrek aan steun buiten de technologiesector zijn ook zorgwekkende factoren voor februari.

Disclaimer: De meningen in het document komen overeen met de overtuigingen van de geïnterviewde personen. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint