Skip to main content

Thomas Planell, Beheerder – Analist, DNCA Investments.

In China wordt gezegd dat er geen golven ontstaan zonder wind.

Het woord ‘fēng’ in het Mandarijn klinkt bijna hetzelfde als het Franse woord ‘vent’ en verwijst zowel naar wind als naar geruchten of gewoontes die zich verspreiden.

We vinden het ook terug in fengshui (wind/water), de naam van een filosofie die streeft naar harmonie in het gebruik en de inrichting van terreinen en gebouwen door rekening te houden met deze twee essentiële elementen. En laat er nu net aan een van die twee een ernstig tekort zijn in het land.

Met slechts 6 % van de wereldwijde waterreserves bedraagt de beschikbare hoeveelheid water per hoofd van de bevolking in China minder dan een derde van het mondiale gemiddelde (28 %). Volgens Bank of America is er in sommige landbouwgebieden van het land een lagere waterbeschikbaarheid per hoofd van de bevolking dan in Irak …

De provincie Yunnan, een belangrijk centrum voor staalnijverheid, is ver verwijderd van het natuurlijke evenwicht dat ze ooit gekend heeft en wordt momenteel geplaagd door droogte.

De rivieren Nu, Lancang en Lixian, die bezaaid liggen met stuwdammen, verliezen aan debiet.

Waterturbines voeden de ‘vallei van het Chinese aluminium’ waar reuzen als Chinalco bauxiet omzetten in aluminiumoxide, waaruit door elektrolyse aluminium wordt geproduceerd. De provincie alleen al neemt 15 % van de nationale productie voor zijn rekening en meer dan 7 % van de wereldproductie …

De waterkrachtcentrales in Yunnan maken ook deel uit van het west-oost-energiesysteem.

Ze primeren op land en watervoorraden ten koste van landbouw of residentiële projecten en zorgen voor de stroomvoorziening van de rijke, overbevolkte provincies langs de oostkust.

De hoogspanningscorridor die door de provincies Yunnan en Sichuan de Xiangjiaba-dam met Shanghai verbindt, is een van de langste ter wereld.

De waterlopen van de provincie worden ook omgeleid om het noord-zuid-watertransport te bevloeien, een gigantisch project om de grondwatervoorraden naar de droogste provincies van het land te verplaatsen.

Sinds vorig jaar werd de productie van aluminium meermaals teruggeschroefd door de lagere benuttingscoëfficiënt van de waterkrachtcentrales, om zo de bevoorrading van de oostkust op peil te houden.

Ironisch genoeg vervangt aluminium steeds meer koper in de Chinese elektriciteitsnetwerken, maar daarvoor moeten kabels worden geproduceerd met een diameter die 1,5 keer groter is om de lagere geleidbaarheid te compenseren. Het strategische belang van het zilverwitte metaal zit hem in het gewicht, dat twee keer zo laag is als dat van koper: een essentiële eigenschap voor de bouw van enorme overspanningen.

De stroomonderbrekingen van 2021 en 2022 zullen zich afgaande op de huidige weersomstandigheden en voorspellingen van de Chinese meteorologische dienst dit jaar dus over het hele land herhalen. Momenteel liggen de reserves van de Drieklovendam 20 % onder hun historisch gemiddelde.

Verwacht wordt dat de Chinese productie van aluminium en polysiliconen in 2023 ernstig verstoord zal worden.

Dat alles terwijl ver van de Chinese rivieren, Russisch metaal de opslagplaatsen van de London Metal Exchange zou kunnen “overspoelen” volgens Harvey Roy, CEO van Alcoa, de 8e aluminiumproducent ter wereld, na de top 3 gevormd door Chinalco (bijna 7 miljoen ton per jaar!), Hongqiao en Rusal.

Russische metalen gaan echter gebukt onder een belasting van 200 % en hebben moeite om kopers te vinden. Bij gebrek aan afnemers stapelen ze zich op in de magazijnen van de onderaannemers van de LME. Ze zijn nu goed voor meer dan de helft van de fysieke voorraden van de Londense beurs. De liquiditeit van het in Londen genoteerde aluminium zou daardoor kunnen afbrokkelen met een vertekening van de referentieprijs als gevolg.

Tegelijkertijd publiceert de OESO haar rapport over de productie, de internationale handel en de beperkingen op de export van kritieke grondstoffen.

De organisatie benadrukt dat de beperkingen sinds 2009 vervijfvoudigd zijn en nu 10 % van de handel treffen. Als deze tendens zich voortzet, zou de energietransitie, die veel van deze materialen verbruikt, in gevaar kunnen komen. Ze stelt ook vast dat de productievolumes geen gelijke tred houden met de door de transitie geïnduceerde vraag.

Ondertussen worden Chinese bedrijven die in meer of mindere mate actief zijn in de sector van artificiële intelligentie, na een aantal weken van sterke opvering als gevolg van de vooruitgang van ChatGPT, geconfronteerd met een golf van winstnemingen. De beleggers kregen er lucht van dat de belangrijkste aandeelhouders of bestuurders van 40 bedrijven uit de sector hun participaties geheel of gedeeltelijk zouden afstoten.

Advanced Micro-Fabrication Equipment en Guangdong Fuxin Technologie, die tot op dat moment met meer dan 50 % waren gestegen in een maand tijd, moesten op 18 april tot 7 % inleveren.

Net als het weerbeeld aan de kust is de sfeer op de Chinese markten bijzonder gevoelig voor wisselende windrichtingen. De dorre wind die de provincie Yunnan opdroogt, lijkt daarentegen hardnekkiger dan de kuststormen. Hij brengt niet langer de met onontbeerlijke regen gevulde wolken met zich mee waaraan de regio wellicht haar naam te danken heeft. De letterlijke vertaling van Yunnan luidt dan ook “wolkenrijk zuiden”.

KFI

Author KFI

More posts by KFI