Skip to main content

Solange Saghbini, Senior Tax Advisor, Nagelmackers.

Net als veel landgenoten hebt u misschien ‘de baksteen in de maag’ en wilt u binnenkort een buitenverblijf aankopen in het zuiden van Frankrijk om er te genieten van het milde klimaat. Uw zoon van 28 werkt al een aantal jaar en huurt nog, maar wil op datzelfde ogenblik zijn eerste stekje kopen samen met zijn partner.

U en uw zoon stellen zich waarschijnlijk vragen over de mogelijkheden tot financiering van uw vastgoeddromen en over de fiscale voordelen van een eventueel hypothecair krediet.

Met welke aandachtspunten houdt u rekening voor u stappen onderneemt?

Het tweede verblijf

De mogelijke belastingvoordelen gelinkt aan een hypothecair krediet voor de aankoop van een tweede verblijf zijn federale materie. Zo is het vandaag nog mogelijk om gebruik te maken van het zogenaamde langetermijnsparen. Daarbij geniet u een belastingvermindering van 30% die u via uw jaarlijkse belastingaangifte moet aanvragen. Uiteraard is die vermindering begrensd en zijn er verschillende voorwaarden om daar recht op te hebben (duur van het krediet, vorm van het krediet, doel, enz.). Het langetermijnsparen loopt echter op zijn laatste benen: nieuwe leningen die in dit kader worden afgesloten vanaf 1 januari 2024 zullen immers niet meer in aanmerking komen voor dit systeem. Reeds afgesloten kredieten blijven echter onder het oude stelsel. Het zal in principe nog steeds mogelijk zijn om de interest op dat krediet in mindering te brengen van uw totale belastbare onroerende inkomsten (de zogenaamde gewone interestaftrek). Daartoe moet het hypothecair krediet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, met uitzondering van het doel ervan.

De eigen woning

De gewesten zijn anderzijds bevoegd voor kredieten voor de aankoop van een eigen woning. Voor een nieuw krediet voor de verwerving van een eigen goed kunt u enkel in Wallonië nog profiteren van een belastingvoordeel via uw personenbelasting, via het zogenaamde woonchequesysteem (‘chèque habitat’). Dat voordeel is ook in dit geval begrensd en er moet eveneens aan verschillende voorwaarden voldaan worden. De andere gewesten hebben daarentegen de bestaande stelsels voor belastingvoordelen via de belastingaangifte voor nieuwe kredieten afgeschaft (woonbonus, ‘bonus logement’, enz.).

Ieder gewest heeft echter wel toegevingen gedaan op het vlak van registratierechten: ze voorzien allen abattementen (vrijstellingen) en specifieke kortingen op de registratierechten (onder bepaalde voorwaarden). Die voordelen zijn soms aanzienlijk en leveren u een eenmalig belastingvoordeel op bij het opmaken van de notariële akte. Daarover leest u binnenkort meer in ons volgende artikel.

Wist u dat?

Naast de mogelijke directe belastingvoordelen gelinkt aan de aankoop zelf (voordelen in uw personenbelasting, registratierechten …), kan er ook gebruik gemaakt worden van planningsinstrumenten, zoals de gesplitste aankoop of de onroerende schenking om op termijn minder erfbelasting. Als u bedrijfsleider bent, kunt u via uw onderneming bovendien een Individuele Pensioentoezegging (IPT) opbouwen om die vervolgens te gebruiken als hefboom om uw vastgoedproject privé te financieren via een voorschot of een inpandgeving van die IPT.

Aarzel niet om uw vastgoedprojecten en de mogelijke financieringsmethodes te bespreken met uw Nagelmackers-adviseur of met een van onze specialisten estate & tax planners of professional client bankers.

KFI

Author KFI

More posts by KFI