Skip to main content

Liquiditeit zal de komende maanden het belangrijkste probleem zijn en de markten hebben al te veel geanticipeerd op toekomstige renteverlagingen.

In zijn maandelijkse webcast voor Pictet Asset Management presenteerde Christopher Dembik zijn analyse van de huidige situatie op de financiële markten na een aanscherping van de financiële voorwaarden die in veertig jaar niet meer is voorgekomen. Terwijl de strijd tegen de inflatie aan beide kanten van de Atlantische Oceaan goed op weg is om gewonnen te worden, zette hij ook de belangrijkste punten uiteen waar we op moeten letten als we 2024 naderen.

Spanningspunten

“Het jaar 2024 zal waarschijnlijk bezaaid zijn met lokale en disruptieve elementen, maar we zouden een systemische gebeurtenis zoals een wereldwijde recessie moeten vermijden en de geopolitieke risico’s zouden laag moeten blijven. Aan de andere kant zullen we moeten wennen aan spanningspunten die af en toe voor een dosis volatiliteit op de financiële markten zullen zorgen”.

“In de ontwikkelde landen zal de economische groei zwak zijn (0,8%) en onder zijn langetermijnpotentieel liggen (1,5%). Gelukkig zullen de opkomende landen voor economische groei blijven zorgen (3,8%), waarbij twee landen eruit springen: China (4,8%) en India (6,4%)”. Hij wijst er echter op dat de sterke prestaties van de regio niet langer een belangrijke groeidriver voor Europa zullen zijn, zoals het geval was in de nasleep van de financiële crisis.

In 2024 zal het monetaire beleid ook versoepelen. “In economische en financiële termen zullen we de liquiditeit op de financiële markten goed in de gaten moeten houden”. Christopher Dembik wijst erop dat deze term drie concepten omvat: ten eerste het vermogen om op elk moment en tegen een bepaalde prijs een koper en een verkoper te vinden voor een financieel actief; ten tweede het vermogen van een economie om krediet te creëren en haar groei te financieren; en ten derde een factor van vertrouwen tussen de verschillende spelers in het financiële systeem en de economie. “Hoe hoger de liquiditeit in je economie, hoe beter de voorwaarden voor snelle groei.”

Krap Europa

Zij merkt op dat, ondanks de aanscherping van de beleidsrente in de afgelopen twee jaar, de financiële voorwaarden nog niet te krap zijn. “De kosten om te lenen stijgen, maar er is nog steeds liquiditeit beschikbaar”. Christopher Dembik is van mening dat het beleid van de Fed correct is vanuit het oogpunt van liquiditeitsvoorwaarden, maar hij wijst erop dat de ECB te restrictief is geworden, met vooral nieuwe leningen op het laagste niveau sinds 2015. “Voor Frankrijk zou het optimale basistarief van de ECB in relatie tot inflatie en potentiële groei momenteel rond de 2,9 of zelfs 3% moeten liggen”.

En dit geldt voor bijna alle landen van de eurozone. “Wij zijn daarom van mening dat de ECB in haar poging om de vertraging in het verkrappen van het monetaire beleid in 2022 goed te maken, waarschijnlijk te ver is gegaan met een liquiditeitsniveau dat nu schadelijk is voor de economische groei en risicovolle activaprijzen in de eurozone”.

De regio die opvalt tegen deze achtergrond is Japan, waar de liquiditeit gunstig blijft en we de komende kwartalen positieve economische trends kunnen verwachten. “Dit is momenteel een sterke overtuiging van ons team”, benadrukt Christopher Dembik, “met een particuliere sector die nu in staat is om de economie van liquiditeit te voorzien en de aandelenkoersen te ondersteunen”.

Overheidstekorten

Het jaar 2024 zal ook worden gekenmerkt door de noodzaak om overheidstekorten in ontwikkelde landen te herfinancieren, tegen veel minder gunstige voorwaarden dan in het verleden, een probleem dat vooral voelbaar zal zijn in de VS met een begrotingstekort dat abnormaal hoog is in verhouding tot de economische cyclus. “Net als in Frankrijk draagt de schuldendienst nu het meest bij aan de stijging van de begrotingstekorten in de Verenigde Staten.

En het probleem vandaag is de daling van de aankopen door sommige van de traditionele kopers van schatkistcertificaten, zoals China en Japan. “Als deze trend doorzet, zullen we op de middellange tot lange termijn een structurele stijging zien in de kosten van herfinanciering van schulden in de VS”.

Europese ontspanning

Tegen deze achtergrond zou het logisch zijn dat de ECB het monetaire beleid tegen april als eerste zou versoepelen, gezien het al vrij restrictieve karakter van haar beleid en de schade die voelbaar begint te worden in de economie. “Ik verwacht ook geen vijf of zes verlagingen van de belangrijkste rentevoet van de ECB, wat absurd zou zijn gezien de macro-economische indicatoren. 

Hij verwacht ook niet dat de rally op de aandelenmarkten van eind 2024 de komende weken zal aanhouden, als gevolg van te optimistische verwachtingen over renteverlagingen door de centrale banken. “We zijn op zoek naar een positie in defensieve kwaliteitsaandelen, die volgens ons passend is gezien de marktomstandigheden. Japanse en Indiase aandelen bieden ook kansen voor de lange termijn.

“En wat obligaties betreft, geven we de voorkeur aan korte looptijden omdat we denken dat de verwachtingen van renteverlagingen overdreven zijn, gezien het uitblijven van een recessie in de ontwikkelde landen. De volatiliteit op de langetermijnrente is momenteel erg hoog en vergelijkbaar met wat we historisch gezien tijdens crisisperiodes hebben gezien. De belangrijkste risicofactoren zien we momenteel bij de langetermijnrente”.

FJV

Author FJV

More posts by FJV