Skip to main content

Door Franck Dixmier van Allianz Global Investors.

  • Ondanks bemoedigende inflatiecijfers verwachten we dat de Fed de beleidsrente tijdens de volgende monetaire beleidsvergadering zal handhaven.
  • Robuuste werkgelegenheidscijfers zouden de Fed ertoe moeten aanzetten waakzaam te blijven en de verwachtingen van beleggers ten aanzien van renteverlagingen te temperen.
  • De herijking van de marktverwachtingen zou de Amerikaanse rentecurve omhoog moeten duwen.

Wij denken dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) waarschijnlijk zijn eindkoers heeft bereikt na de meest agressieve verkrappingscyclus van het monetaire beleid in 40 jaar.

De meest recente inflatie- en groeicijfers zetten deze visie kracht bij. De afgelopen maanden is de inflatie verder gedaald. De prijsindex voor de persoonlijke consumptiebestedingen (PCE), de favoriete maatstaf van de Fed voor inflatie, steeg in september met slechts 0,16% op maandbasis, wat neerkomt op een geannualiseerd percentage van 2,5% over de afgelopen zes maanden.[1] Dit is dicht bij de Fed-doelstelling van 2% inflatie.

Hoewel de Fed dit cijfer als bemoedigend kan beschouwen, moet ze toch waakzaam blijven gezien de werkgelegenheidscijfers. Het laatste banenrapport herinnert ons aan de veerkracht van de banengroei en de lonen. De werkloosheidsgraad van 3,7% daalde ondanks een stijging van de participatiegraad en de arbeidskosten per eenheid product – hoeveel een bedrijf zijn werknemers betaalt om één eenheid output te produceren – stegen met 0,4% op maandbasis, boven de verwachtingen van 0,3%, en met 4% ten opzichte van november 2022.[2]

Daarom kan het voorbarig zijn voor de Fed om de rente te verlagen wanneer tweede-ronde-effecten de inflatie in de komende maanden kunnen aanwakkeren. Hetherstel van het evenwicht op de arbeidsmarkten naar een niveau waarop er meer werkzoekenden en minder vacatures zijn, laat op zich wachten. De Fed wil een verdere afkoeling van de arbeidscijfers zien voordat ze begint met renteverlagingen en zal de markten waarschijnlijk een boodschap van geduld sturen tijdens de tweedaagse vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC), die woensdag eindigt.

Beleggers hebben deels begrepen voor welke uitdagingen de Fed staat en hebben hun verwachtingen voor renteverlagingen bijgesteld in het kielzog van het laatste banenrapport. De eerste verlaging, die in maart nog op 100% stond, staat nu op slechts 44%.[3] Naar onze mening lijkt dit niveau nog steeds optimistisch. Wij denken dat de eerste verlaging met 25 basispunten niet voor medio 2024 moet plaatsvinden. Terwijl de markten hun verwachtingen bijstellen, zou de Amerikaanse rentecurve zich moeten aanpassen naar hogere niveaus na een rally die ons buitensporig leek.


[1] Bureau voor Economische Analyse, 30 november 2023

[2] US Bureau of Labor Statistics, 8 december 2023

[3] Bloomberg, 11 december 2023

FJV

Author FJV

More posts by FJV