Skip to main content

Uitmuntend blijven presteren over een lange periode is iets wat alleen is weggelegd voor een kransje fondsen.

De fondsenmarkt in België is erg omvangrijk, dus het vinden van een beproefd product dat goed presteert kan een ontmoedigende taak zijn voor wie er niet in thuis is. In onze selectie van producten hebben we fondsen opgenomen die de afgelopen tien jaar uitstekend hebben gepresteerd, waarbij we in gedachten houden dat fondsen met blootstelling aan Amerikaanse technologie het beter hebben gedaan dan alle andere activaklassen.

Daarom hebben we ons ook gericht op producten met de beste prestaties, in verhouding tot het risico dat genomen wordt om deze groei te bereiken, door strategieën te selecteren met vier of vijf sterren van Morningstar over een recentere periode (drie jaar). Hierdoor worden fondsen vermeden die in het verleden zeer goed hebben gepresteerd, maar die er niet in zijn geslaagd om zich aan te passen aan de moeilijkere omgeving van de afgelopen twee jaar, gekenmerkt door een terugkeer van de inflatie en een restrictiever monetair beleid van de grote centrale banken.

Wereldwijde strategieën

Als we beginnen met fondsen die belegd zijn in aandelen, lichten we het Echiquier World Equity Growth fonds uit, dat beheerd wordt door de zeer ervaren David Ross. Deze strategie belegt wereldwijd met een zeer smalle selectie van aandelen (20 lijnen) en is zeer geconcentreerd, waarbij de top 10 posities 60% van het beheerde vermogen uitmaken. Hoewel het product enkele grote Amerikaanse technologiegroepen bezit (Microsoft, NVidia, Amazon), is het bijna geheel afwezig in Europese aandelen, terwijl er aanzienlijke posities zijn ingenomen in Latijns-Amerika (25% van het beheerde vermogen), Japan (9%) en Azië (5%). “We hebben een radicaal andere benadering dan de opties van andere fondsen op de markt.

Nog steeds op het gebied van wereldwijde fondsen biedt Union Bancaire Privée UBAM – 30 Global Leaders Equity aan, een strategie die belegt in grote wereldwijde franchises, uitsluitend in ontwikkelde markten (Europa en de Verenigde Staten). De fondsbeheerders selecteren toonaangevende bedrijven in hun sector met een aantrekkelijk CO2-emissieprofiel in vergelijking met hun benchmarkindex, en het fonds heeft in 2021 het label Towards Sustainability gekregen. “De strategie heeft op de middellange en lange termijn bewezen dat een gediversifieerde en evenwichtige positionering veerkrachtige resultaten oplevert. We zijn in staat geweest om door verschillende cycli te navigeren met een behoorlijke deelname aan de opwaartse zijde, maar, nog belangrijker, met een effectieve bescherming tegen de neerwaartse zijde”.

Het laatste wereldwijde fonds op onze lijst is Pictet – Global Environmental Opportunities, dat zich richt op bedrijven die milieuproblemen willen aanpakken. “Wij geloven dat het mogelijk is om een positieve impact op de planeet te combineren met aantrekkelijke financiële prestaties voor beleggers”, zegt Gabriel Micheli (fondsbeheerder). De portefeuille bestaat uit ongeveer veertig lijnen, waarbij afvalbeheer- en waterzuiveringsbedrijven goed vertegenwoordigd zijn in de belangrijkste posities. Het fonds is ook meer blootgesteld aan industrials (46% van de activa) en mid caps (33% van de activa) dan de andere twee wereldwijde producten in onze steekproef.

Europese as

Niet alleen wereldwijde fondsen hebben aantrekkelijke resultaten behaald, we hebben ook drie Europese strategieën uitgelicht. DNCA Invest SRI Europe Growth streeft naar blootstelling aan large-cap groeiaandelen in Europa en is een aantrekkelijk voorstel van een fondsbeheerder die voorheen vooral bekend stond om zijn obligatie- en waardestrategieën. Carl Auffret beheert deze strategie sinds de oprichting in 2012, met een sectorblootstelling die een ereplaats toekent aan aandelen in de gezondheidszorg, met namen als Novo Nordisk, AstraZeneca en Biomerieux onder de belangrijkste holdings van het fonds.

 Oddo BHF Avenir Europe investeert in Europese mid caps, met een zeer ervaren managementteam (gemiddeld 27 jaar in de financiële sector) onder leiding van Pascal Riegis. “We zijn op zoek naar bedrijven die toonaangevend zijn in hun vakgebied, die in staat zijn hun groei zelf te financieren zonder afhankelijk te zijn van de financiële markten.

Bij Mandarine Gestion richt het fonds  Mandarine Europe Microcap zich vooral op small en microcaps, met een zeer sterke diversificatie (meer dan 200 individuele lijnen) om het risico van een individuele positie te beperken. Voor de komende maanden denken de beheerders van deze fondsen dat de omstandigheden voor kleine en middelgrote kapitalisaties gunstiger zullen zijn na de verwachte verlaging van de belangrijkste rentevoet van de ECB.

Aantrekkelijke flexibiliteit

Onder de flexibele fondsen kijken we vooral naar R-co Valor, de vlaggenschipstrategie van Rothschild Co Asset Management, dat net zijn dertigste verjaardag heeft gevierd met een vermogensbeheerfilosofie die vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds de lancering van het fonds. In goede en slechte tijden op de aandelenmarkt is het team dat sinds 2012 wordt beheerd door Yoann Ignatiew erin geslaagd om tot de beste gemengde fondsen te behoren in de eindejaarsresultaten.

Varenne Global wordt beheerd op basis van de eigen managementfilosofie van Varenne Capital Partners, met vier onafhankelijk beheerde prestatiegebieden waarmee de strategie de verschillende fasen van de financiële markten kan doorstaan. De kracht van de fondsen die worden aangeboden door de in Parijs gevestigde fondsbeheerder ligt vooral in de studie van de transacties die worden uitgevoerd door de managers van de bedrijven. Beide producten zijn gebaseerd op het genereren van prestaties op de lange termijn door gebruik te maken van sterke posities in de aandelenmarkten, die doorgaans meer dan 70% van de activa in de twee fondsen vertegenwoordigen.

Streven naar prestaties

Tot slot hebben we twee fondsen geselecteerd die rendement centraal stellen in hun strategie, hetzij via een portefeuille die is blootgesteld aan bedrijven die hoge rendementen uitkeren (JSS Sustainable Equity – Global Dividend), hetzij via hoge uitkeringen (4,5%) die op jaarbasis aan beleggers worden aangeboden (Allianz GIF – Income and Growth) dankzij een positionering die voornamelijk is gebaseerd op hoogrentende activaklassen (aandelen, bedrijfsemissies, converteerbare obligaties) in de Verenigde Staten.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint