Skip to main content

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors.

  • De ECB zal tijdens haar monetaire beleidsvergadering op 11 april waarschijnlijk de rente ongewijzigd laten.
  • Maar ze zou een indicatie moeten geven van een eerste renteverlaging, die we schatten voor juni.
  • Wij denken dat de timing van de ECB niet zal worden beïnvloed door een waarschijnlijke kloof met de eerste renteverlaging van de Fed.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft niet veel reden meer om niet snel te beginnen met het normaliseren van haar monetaire beleid. Het dieptepunt in de bedrijvigheid in de eurozone ligt achter ons. Maar bovenal ziet de ECB bevestiging van het verwachte scenario dat de inflatie in de richting van de doelstelling gaat. Het meest recente inflatiecijfer van +2,4%1 op jaarbasis in maart (vergeleken met +2,5% verwacht en +2,6% in februari) is goed nieuws. Deze neerwaartse trend is ook zichtbaar in de kerninflatie (+2,9% vergeleken met de verwachte +3% en +3,1% in februari). Deze cijfers ondersteunen de aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de inflatieprognoses van de ECB voor de komende drie jaar die tijdens de vergadering van 7 maart werd gepresenteerd (+2,3% in 2024 vergeleken met +2,6% eerder, en een terugkeer naar de doelstelling van +2% in 2025).

Het is daarom waarschijnlijk dat de pivot van het monetaire beleid zal worden besproken tijdens de vergadering op 11 april en in het bijzonder de timing van de eerste renteverlaging. Hoewel de Raad van Bestuur het eens lijkt te zijn over juni, blijven de timing en de omvang van toekomstige renteverlagingen open. We verwachten een gematigd discours, waarin de zeer hoge waarschijnlijkheid van een eerste verlaging in juni wordt bevestigd en die wordt gepresenteerd als een eerste stap in de richting van normalisering van het beleid. Maar de ECB zal waarschijnlijk benadrukken dat toekomstige renteverlagingen niet vanzelfsprekend zijn en afhangen van het te verwachten inflatietraject.

De marktverwachtingen zijn extreem hoog, met een waarschijnlijkheid van 98% voor een verlaging met 25 bp in juni. Als de opmerkingen van de ECB beleggers echter teleurstellen, kunnen er spanningen ontstaan op de rentemarkten in een omgeving waar de onzekerheid groeit over de timing van de eerste renteverlaging van de Fed, met een waarschijnlijkheid van 72% voor een eerste verlaging in juni.

We denken niet dat deze kleine kloof tussen de ECB en de Fed een belemmering zal vormen voor de ECB, die opnieuw moet bevestigen dat ze haar beslissingen autonoom neemt.

EFI

Author EFI

More posts by EFI