Skip to main content

Waarom co-investeren een aantrekkelijk alternatief is voor traditionele private Equity vehikels.

David Marechal, Deputy Head of PE & Co-Head of Europe Pictet Asset Management.

De private equity (PE)-markt heeft de neiging om de meningen te polariseren. Voor de voorstanders biedt PE uitzicht op hogere rendementen en diversificatievoordelen. De tegenstanders wijzen er echter op dat hier een prijskaartje aan hangt, met zorgen over vergoedingen, transparantie en hoe lang het duurt voordat geld wordt ingezet en winsten worden gerealiseerd.

Er is echter één categorie van private equity waar deze factoren minder zwaar wegen: co-investeringen. Via deze structuur bieden private-equityfondsen (general partners of GP’s) geselecteerde beleggers (limited partners, LP’s) de mogelijkheid om rechtstreeks naast hen te beleggen in een specifieke transactie. 

In de afgelopen twee decennia hebben co-investeringsfondsen meer dan 175 miljard dollar opgehaald. Toch blijft private equity groeien en wij verwachten dat de co-investeringen ook zullen toenemen. 

Voor general partners (GP’s) is het belangrijkste voordeel van co-investering de mogelijkheid om meer te beleggen in bedrijven ​ die zij aantrekkelijk vinden. (GP’s zijn vaak onderworpen aan concentratiebeperkingen, waardoor ze beperkt zijn in de hoeveelheid kapitaal die ze zelf in één bedrijf kunnen investeren). 

Voor limited partners (LP’s) is een van de belangrijkste voordelen van co-investeren de directe toegang tot particuliere bedrijven van hoge kwaliteit. In plaats van te beleggen in honderden bedrijven via een fund-of-funds is een co-investeringsstrategie veel gerichter (doorgaans in 25-30 bedrijven) en blijft er voldoende diversificatie behouden over GP’s, landen en sectoren.

Een ander voordeel is dat co-investeringen veel sneller worden ingezet (meestal in twee tot drie jaar) dan traditionele private-equity funds-of-funds, die zes tot zeven jaar nodig kunnen hebben om tot een volledige investering te komen. Een snellere uitrol kan helpen om het probleem van de J-curve te verminderen, of de tendens dat investeringen in private equity in de eerste jaren van hun levensduur kapitaalverlies opleveren voordat ze winst genereren. Dit wordt bevestigd door onze eigen 30-jarige ervaring met co-investeren bij Pictet.

Uiteindelijk wordt het nettorendement gestimuleerd door het feit dat GP’s doorgaans co-investeringen aanbieden zonder de gebruikelijke beheervergoedingen (1,5-2,0 procent) en prestatievergoedingen (20 procent). Dat is belangrijk in een activaklasse die bekend staat om haar hoge vergoedingen.

Aantrekkelijke co-investeringsmogelijkheden zijn echter niet altijd gemakkelijk toegankelijk. GP’s bieden meestal alleen deals aan hun meest vertrouwde partners aan. LP’s hebben daarentegen veel ervaring en expertise nodig om de aangeboden deals te beoordelen en due diligence uit te voeren. Voor de meeste beleggers is deze route effectief niet toegankelijk. Tenzij ze uiteraard kiezen voor een co-investeringsfonds.

Co-investeringsfondsen worden beheerd door managers die nauwe relaties hebben met GP’s en die gebruiken om deals te vinden die ze grondig onderzoeken met de hulp van sectorspecialisten, voordat ze de beste in een co-investeringsportefeuille voor klanten opnemen. De eindbeleggers hebben zo toegang tot keuzebeleggingen tegen lagere totale kosten en met kortere implementatietijden in vergelijking met een private equity fund-of-funds.

Kansen selecteren

Het is duidelijk een bottom-up, opportunistische benadering, maar de overvloed aan kansen helpt bij het diversifiëren van de portefeuille over regio’s en sectoren. Geografisch gezien zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden in Noord-Amerika, Europa en – in mindere maar toenemende mate – Azië, vooral China, terwijl de sectoren met het grootste potentieel volgens ons de diensten- en consumentensector, de gezondheidszorg en de technologiesector zijn.

Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven met weinig activa, die wendbaarder en flexibeler zijn dan bedrijven die hoge kapitaaluitgaven vereisen. Het selecteren van marktleidende bedrijven met prijszettingsmacht is ook een belangrijke overweging, vooral in de huidige omgeving van toenemende inflatie.

Het is ook belangrijk om te diversifiëren over verschillende soorten PE-strategieën, waarbij minder risicovolle buy-out deals (volwassen bedrijven met positieve cashflows, vaak leiders in hun vakgebied) worden afgewogen tegen groei- en ​ durfkapitaalinvesteringen (die gericht zijn op nieuwere bedrijven, waarvan de producten zich nog niet bewezen hebben).

Al met al zijn wij van mening dat co-investeringen een aantrekkelijke, opportunistische aanvulling vormen op een gediversifieerde portefeuille, naast andere private-equitybeleggingen.

LFI

Author LFI

More posts by LFI