Skip to main content

We zullen selectief moeten zijn in 2024, met winnaars die niet dezelfde zullen zijn als in 2023. We moeten in staat zijn om kansen te grijpen in een zeer aantrekkelijke obligatiemarkt, goud in de gaten houden en vooral de valse goede ideeën van 2023 vermijden.

In 2024 zullen analisten hun aandacht richten op de daling van de rente, en hoe snel en in welke mate die zal beginnen.  Terwijl de rentes en rendementen voor een groot deel van 2023 aanzienlijk zijn gestegen, zal dit jaar waarschijnlijk het tegenovergestelde gebeuren naarmate de inflatie afneemt.

“We handhaven onze positieve vooruitzichten voor vastrentende waarden in 2024. De waarderingen zijn aantrekkelijk, veel beter dan in de aandelenmarkt, die al veel goede dingen heeft opgenomen. Nu de rentetarieven hoog zijn, zullen de centrale banken zich de komende maanden monetair richten op het verlagen ervan, geholpen door de dalende inflatie en economische vooruitzichten die in het beste geval stabiel zijn of verslechteren,” legt Wolf Von Rotberg uit, Economic & Equity Research bij Bank J Safra Sarasin, die verder gaat: “De obligatierendementen zullen de komende maanden waarschijnlijk dalen, met de belofte van goede rendementen voor obligatiebeleggers, met een voorkeur voor investment-grade effecten (minimaal BBB) in plaats van high-yield effecten” Het huidige niveau van de rendementen zou ook een voldoende buffer moeten zijn om eventuele grillige bewegingen in de obligatiemarkt op te vangen.

De verrassing van de Amerikaanse economie

In de Verenigde Staten was de grote verrassing van 2023 dat de economie sterk bleef. Gedurende het hele jaar trotseerde de kracht van de groei de Cassandra’s, met kwartaal-op-kwartaal opwaartse herzieningen. Aan het begin van dit jaar draait de Amerikaanse economie nog steeds op volle toeren, veel meer dan voorspeld door economische voorspellers. Maar het risico bestaat dat de motor dit keer vastloopt.

Met een bloeiende arbeidsmarkt droegen Amerikaanse consumenten voor 60% bij aan de groei, terwijl reizen, diensten (bioscopen, vrijetijdsactiviteiten, enz.) en overheidsuitgaven goed waren voor ongeveer 30%.

In deze sfeer zet de Amerikaanse centrale bank haar strijd tegen de inflatie voort. Met een dynamische banenmarkt die soms krap is, is er nog steeds opwaartse druk op de salarissen.  Ondernemers zijn verplicht om deze stijgende loonkosten door te berekenen in hun verkoopprijzen, waardoor de inflatie automatisch wordt opgedreven.  Daarom zou de Amerikaanse centrale bank graag zien dat de spanningen op de arbeidsmarkt afnemen en de economie wat afkoelt.

Recessie in zicht

Hoewel overheidsuitgaven hebben bijgedragen aan de sterke groei van Uncle Sam, hebben ze ook het tekort vergroot en blijven ze een zwarte vlek in de Amerikaanse economie, met een uit de hand lopende overheidsschuld en tekort.  Deze uitgaven kunnen op den duur niet worden volgehouden.

Met andere woorden, met een arbeidsmarkt die de Federal Reserve graag zou zien afkoelen en een rem op de overheidsuitgaven, zet Wolf Von Rotberg in op een recessie in plaats van een zachte landing.

Bovendien is het, als we afgaan op de statistieken, zeer zeldzaam dat de groei van de Amerikaanse economie bestand is tegen een reeks monetaire verkrappingen. Sinds 1990, tijdens vijf opeenvolgende renteverhogingen, is de economie slechts één keer aan een recessie ontsnapt (1995-1998).

Een ander vroeg teken van de huidige vertraging is de vertraging in de kredietcreatie. En het aantal wanbetalingen op consumenten- en autoleningen is toegenomen, wat duidelijk het idee ondersteunt dat het monetaire beleid in de VS de economie dit keer duidelijker begint te raken.

Ook het aantal creditcarddelicten is de afgelopen 12 maanden gestegen en bereikte het hoogste niveau sinds 2011. Kort samengevat zal de economische groei in de Verenigde Staten waarschijnlijk voor de zomer haperen en zal de inflatie waarschijnlijk afnemen.

In Europa is het verhaal enigszins anders, met een groei die de afgelopen jaren zeker gestaag en positief is geweest, maar onvoldoende om de achterstand in groei goed te maken die is opgelopen nadat de economie tijdens de covid-periode tot stilstand was gekomen (ervan uitgaande dat de economie het groeitempo van de periode 2015-19 behoudt).

Consumenten waren de drijvende kracht achter de groei in 2023 en profiteerden van de stijging van de lonen, die hun koopkracht op peil hielden ondanks de inflatie.  De ECB verwacht en hoopt dat de inflatie zal afnemen. De laatste cijfers laten zien dat het zelfs al begonnen is.

Het begin van deze daling in prijsstijgingen heeft het netto-huishoudinkomen verbeterd.  De waarschijnlijke terugkeer van de Chinese economie, die langzaam uit een zeer slechte periode komt, zal een impuls geven aan de Europese groei, zij het marginaal, met een toename van de Europese export naar China.

2024, het spiegelbeeld van 2023

In de aandelenwereld zullen sommige aandelen die in 2023 achterbleven vanwege de stijgende rente, dit jaar waarschijnlijk een comeback maken nu de rente daalt. Deze omvatten nutsbedrijven, gezondheidszorg, grondstoffen en zelfs onroerend goed. In termen van regionale keuzes is de daling van de rente op Amerikaanse Treasuries, zoals waargenomen sinds 2010, gunstig geweest voor Zwitserse aandelen, terwijl Japanse aandelen zich aan de andere kant van de schaal bevonden.

Merk op dat in het geval van een grote marktdaling, de Amerikaanse centrale bank genoeg munitie heeft om de rust op de markten te herstellen.

Maar als het op aandelen aankomt, moet je geduld hebben.  De prijzen zullen de komende maanden waarschijnlijk fluctueren in golvende patronen. De tweede helft van het jaar zou beter moeten zijn.

Terugkeer van goud

Omdat de grote beloften van AI (kunstmatige intelligentie) en het onwrikbare vertrouwen van de techreuzen Wall Street ertoe hebben aangezet om onzekerheden over het toekomstige tempo van renteverlagingen te negeren, hebben ze de markt iets te snel, iets te ver gedreven. Waarom de obligatiemarkt zo aantrekkelijk is.

Op de valutamarkten zal de dollar onder druk komen te staan door de combinatie van lagere belangrijkste rentetarieven en een vertragende economie.

De terughoudendheid van de Europese Centrale Bank om op korte termijn renteverlagingen te overwegen (ze zal wachten op de eerste renteverlaging in dollars voordat ze actie onderneemt) zal de euro ondersteunen, maar minder dan bemoedigende statistieken over de groei in euro’s zullen de opmars van de euro afremmen.

Tot slot zal goud een gunstige bodem vinden met dalende rentetarieven en een zwakkere dollar. Historisch gezien heeft een rentedaling van 1% geleid tot een stijging van 15% in goud.

Daniel Pechon

Author Daniel Pechon

More posts by Daniel Pechon