Skip to main content

DNCA Invest Evolutif behoort opnieuw tot de koplopers in de categorie flexibele fondsen.

DNCA Invest Evolutif was een van de grootste flexibele fondsen rond het midden van het vorige decennium. In 2017 had het fonds te kampen met het vertrek van zijn beheerder die al lang aan het roer stond, waarbij de prestaties werden aangetast door zijn overheersende stijl van Europese waardeaandelen en het te voorzichtige beheer van de obligatieportefeuille.

Sinds 2019 zijn de prestaties echter aanzienlijk hersteld en de Morningstar-rating is ook gestegen naar 5 sterren. DNCA Invest Evolutif heeft twee uitstekende jaren achter de rug, met een prestatie die in 2023 naar de top van zijn categorie steeg en een stijging van meer dan 10% sinds begin 2024. Als gevolg van deze goede prestaties en nu de instroom weer positief is, nadert het beheerd vermogen nu de €700 miljoen.

Totale flexibiliteit

DNCA Invest Evolutif is een volledig flexibel fonds dat van 0 tot 100% kan beleggen in alle belangrijke activaklassen (aandelen, obligaties). De beheerfilosofie is echter veranderd sinds Augustin Picquendar aan het roer stond. “Sinds 2019 hebben we wijzigingen aangebracht in de manier waarop het fonds belegt, met een veel grotere positionering in aandelenmarkten (gemiddeld 80% van het beheerd vermogen).”

“We hebben de portefeuille ook geïnternationaliseerd, terwijl deze voorheen voornamelijk was blootgesteld aan Europese aandelen. Tot slot is DNCA Invest Evolutif nu een evenwichtige strategie in termen van beleggingsstijl over een periode van drie tot vijf jaar, terwijl de portefeuille voorheen voornamelijk gebaseerd was op waarde. We kunnen 10% afwijken van een 50% groei/50% waarde-exposure, maar we blijven altijd binnen deze limiet.

Gunstige macro

Zoals de meeste flexibele fondsen gebruikt DNCA Invest Evolutif een analyse van de macro-economische situatie om zijn positionering tussen de verschillende activaklassen aan te passen. “Sinds begin 2024 is de Amerikaanse economie licht vertraagd maar niet in een recessie beland, en de Europese economie zou de komende kwartalen geleidelijk moeten versnellen. Tegen deze achtergrond handhaven we onze positionering in aandelen, die zal schommelen tussen 50 en 75% van het beheerd vermogen”.

“Tegelijkertijd blijft het desinflatiescenario zich ontvouwen en zouden we 2024 moeten afsluiten met een inflatieniveau van 2,6% in de Verenigde Staten en 2,4% in Europa, dus ook hier blijft het scenario gunstig voor risicovolle activa, waarbij centrale banken hun belangrijkste rentetarieven de komende kwartalen waarschijnlijk agressief zullen gaan verlagen.”

Internationale aandelen

“We hebben sinds begin 2023 een vrij constructief scenario voor risicovolle activa en aandelen, met een lichte overweging in kwaliteitsgroei, wat ons een glimlach heeft bezorgd. We hebben onze blootstelling aan de Amerikaanse markt geleidelijk verhoogd wanneer we de kans kregen”, van 17% van de aandelenportefeuille aan het begin van 2023 tot meer dan 50% nu, terwijl Europa goed is voor iets meer dan 40% van de activa en de rest belegd is in Japanse aandelen.

De evenwichtige benadering van de activaspreiding van de portefeuille blijft ongewijzigd. Er zijn technologieaandelen (Uber, Microsoft, Nvidia), maar het fonds is ook belegd in andere sectoren zoals de financiële sector (JPMorgan, Visa), de industrie (Caterpillar, Linde, Airbus), de gezondheidszorg (Eli Lilly, Novo Nordisk) en consumentengoederen (Ralph Lauren). “Qua waardering is DNCA Invest Evolutif in lijn met de markt, want hoewel we op zoek zijn naar iets meer groei dan in het verleden, zijn we ook niet op zoek naar bedrijven met buitensporige waarderingen.

Europese obligaties

De obligatieportefeuille is momenteel goed voor ongeveer 35% van het beheerd vermogen, waarbij een groot deel (25%) is belegd in Europese bedrijfsobligaties van goede kwaliteit, met een gemiddelde looptijd van ongeveer 4 jaar en een actuarieel rendement van meer dan 4%. “We beheren deze portefeuille ook actief op basis van de marktomstandigheden, het beleid van de centrale banken en de rentetrends.

De rest van de obligatieportefeuille (ongeveer 10% van het beheerd vermogen) is blootgesteld aan inflatiegelinkte Europese staatsobligaties (Spanje, Italië, Duitsland). “Deze activaklasse is aantrekkelijk om in portefeuille te hebben als de inflatie voldoende hoog blijft, zoals nu het geval is,” benadrukt Augustin Picquendar. “We zullen natuurlijk een groot deel van onze obligatieblootstelling delen met die van DNCA Invest Eurose en we werken ook nauw samen met het DNCA Invest Alpha Bonds team.”

Twee motoren

Terwijl stockpicking op aandelen het grootste deel van de prestaties tussen 2014 en 2022 had gegenereerd, heeft de heropbouw van kredietpremies na de stijging van de belangrijkste rentetarieven flexibele fondsen in staat gesteld om opnieuw een tweede prestatiemotor te worden. “Dit is een echte paradigmaverschuiving voor ons, waardoor flexibele strategieën weer duidelijk aantrekkelijk worden, met een betere zichtbaarheid van onze prestaties over de komende drie tot vijf jaar en met een obligatiemotor die aandelen te hulp kan schieten tijdens slechte jaren op de aandelenmarkten”, besluit Augustin Picquendar.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint