Skip to main content

Na een verrassende eerste helft op de financiële markten, is hij van mening dat risicovolle activa de voorkeur moeten blijven genieten in de tweede helft van het jaar.

Na een verrassend eerste halfjaar voor de Amerikaanse economie ziet Laurent Denize (Global CIO bij ODDO BHF Asset Management) nu het begin van een vertraging van de Amerikaanse economie. “Het wordt weerspiegeld in het feit dat de bestedingen van Amerikaanse huishoudens beginnen te stokken, met een krimpende kredietcapaciteit en overtollig spaargeld dat op lijkt te raken”.

“De arbeidsmarkt is tot nu toe redelijk robuust gebleven, maar er zijn een paar barsten zichtbaar , met een lichte maar gestage stijging van de werkloosheid”. Hij wijst er ook op dat de banengroei momenteel vooral plaatsvindt in sectoren die verband houden met overheidsuitgaven (onderwijs, gezondheidszorg, enz.), en helemaal niet in de privésector. “En dat is geen goed nieuws voor de economie. Aan de andere kant hebben we nog steeds een stijging van het beschikbare inkomen, veroorzaakt door de kloof tussen de lonen die blijven stijgen en de inflatie die daalt”.

Omgekeerd denkt hij dat Europa profiteert van een iets gunstigere context, met positieve verrassingen die vooral te danken zijn aan de veerkracht van de dienstensector. De Chinese groei is ondertussen gestabiliseerd en zou meer dan 5% moeten bedragen dankzij de export die wordt gestimuleerd door een zwakke munt. “De particuliere consumptie blijft echter teleurstellen.”

Monetaire interventie

Laurent Denize wijst erop dat we ons nog steeds in een desinflatoir patroon bevinden, met een afnemende loondruk in zowel Europa als de Verenigde Staten, wat het schrikbeeld van een opflakkering van de inflatie wegneemt. “Voorlopig hebben we er alle vertrouwen in, vooral omdat China deflatie exporteert dankzij zijn zwakke munt”.

Het monetaire beleidsscenario voorziet daarom nog steeds in een of twee verdere renteverlagingen door de ECB. “Wij denken ook dat de tekenen van een vertraging in de VS tijdens de zomer duidelijk zullen worden en de Federal Reserve in staat zouden moeten stellen om de rente tussen nu en het einde van het jaar twee keer te verlagen, in september en december. Laurent Denize gelooft ook dat de Fed zal moeten ingrijpen om de impact van de rentelasten te beperken, gezien het huidige traject van het Amerikaanse begrotingstekort (6 tot 8% per jaar).

Impact van Trump

Als Donald Trump wordt verkozen tot president van de VS, zou Europa volgens hem het doelwit kunnen worden van tarieven die een effect van 0,2 tot 0,3% van het bbp op de groei van het Europese bbp zouden kunnen hebben. De sectoren die het meest getroffen zullen worden door deze maatregelen zijn de auto-, luxe-, farmaceutische en technologiesector. “Vandaag de dag verkoopt Novo Nordisk zijn behandeling tegen zwaarlijvigheid voor $1.300 in de Verenigde Staten, vergeleken met $79 voor het equivalent in Duitsland”.

“En tegelijkertijd zou het lagere belastingtarief voor Amerikaanse bedrijven hen een concurrentievoordeel geven, dus ook hier zou een verkiezing van Trump eerder negatief zijn voor Europese bedrijven”. Omgekeerd zou de terugkeer van de voormalige president goed nieuws kunnen zijn voor de investeringsstroom in de groene transitie (elektrische batterijen, enz.), die massaal naar de Verenigde Staten kwam na de goedkeuring van de Inflation Reduction Act.

Allocatiebeslissingen

Wat de beleggingsstrategie betreft, benadrukt Laurent Denize dat het nu raadzaam is om de looptijden in portefeuilles te verlengen tegen een achtergrond van dalende inflatie en beleidsrentes die de komende maanden waarschijnlijk zullen worden verlaagd. “Wij geven momenteel de voorkeur aan bedrijfsobligaties van goede kwaliteit, die een reëel rendement bieden dat aantrekkelijk is geworden. Hij is echter veel voorzichtiger met speculatieve high-yield schulden, waar de rendementen momenteel onaantrekkelijk zijn voor de minst risicovolle segmenten (B en BB). 

“We hebben momenteel twee strategieën voor de aandelenmarkten. Ten eerste richten we ons op de lange termijn op technologie en artificiële intelligentie, die volgens ons de winstgroei zullen blijven stimuleren, gezien de recente kwartaalresultaten van groepen als NVidia en Microsoft. In deze context houden we ook van de vooruitzichten voor luxegoederen, die nu worden verhandeld tegen zeer aantrekkelijke waarderingen”.

“Ten tweede zijn we bezig terug te keren naar Europese aandelen gezien de positieve economische verrassingen van de afgelopen weken, in combinatie met een daling van de rente die al is ingezet. Hij is van mening dat de resultaten de komende kwartalen positief zouden moeten verrassen, waarbij het niveau van uitbetalingen aan aandeelhouders (inkoop van eigen aandelen en dividenden) ook gunstiger wordt dan in de VS. “Aandeelhoudersrendement, d.w.z. dividendrendement plus aandeleninkoop, is goed voor twee derde van de langetermijnprestaties van de aandelenmarkt”. Op dit gebied moet volgens hem de voorkeur worden gegeven aan small en mid caps, die gevoeliger zijn voor de daling van de rente op hun schuld en waarvan de resultaten sneller verbeteren dan die van large caps.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint