Skip to main content

Wanneer een belegger op zoek gaat naar een tracker is er een enorme keuze aan indices, thema’s en andere activa. Een bijkomende keuze die vaak over het hoofd wordt gezien, is welk type van tracker moet worden gekozen: de kapitalisatie- of de distributieversie. We leggen de twee naast elkaar en zoals u kunt vaststellen, is deze keuze niet onbelangrijk.

Acc vs Dist

Er zijn eigenlijk twee grote groepen trackers en tussen de haakjes, geeft aan tot welke groep ze behoren: (Acc) staat voor accumulatie of kapitalisatie en (Dist) voor distributie of uitkering. Het verschil tussen het tweetal is het uitkeringsbeleid. Bij de distributieversie worden de dividenden of intresten die de activa in portefeuille genereren, op een vooraf bepaald moment aan de houder uitgekeerd (meestal op jaarbasis). Vergeet niet dat in de meeste gevallen een tracker effectief in alle componenten van de te volgen index belegt en dus als aandeelhouder of obligatiehouder recht heeft op de inkomsten ervan. Die inkomsten komen dan proportioneel bij de houder van de ETF terecht: u dus.

Bij de kapitalisatieversie wordt er niets uitgekeerd en worden deze inkomsten opnieuw automatisch belegd in de index die wordt geschaduwd. Het grote voordeel hiervan is dat op deze tracker het principe van de samengestelde intrest van toepassing is, met andere woorden return op return. Als belegger moet u evenwel langer wachten om de extra vruchten van die belegging te zien, zeker als u een beleggingshorizon van 5 à 10 jaar heeft. Zoals u kunt zien in de illustratie begint van jaar 10 het verschil tussen samengestelde en enkelvoudige interest flink op te lopen en het verschil tussen 5 en 7% jaarlijks valt op termijn evenmin te onderschatten.

Een opvallende vaststelling is dat het overgrote deel van het aanbod, zo ook bij Trade Republic, trackers zijn van het kapitalisatietype. Er is nu eenmaal meer vraag naar dit type van product en als een emittent van trackers kan kiezen, dan gaat hij voor de kapitalisatie-optie. Daarenboven zijn er veel onderliggende indices of sectoren met een laag dividendrendement, zoals een technologie-index of de biotechsector, en dan is het niet echt de moeite om een distributieversie te hebben. Ten slotte is het fiscaal op de langere termijn tevens interessanter (zie verder).

Distributie zorgt voor regelmatig inkomen

Als van een bepaalde EFT er twee versies zijn dan moet men kijken wat uw beleggingsprioriteiten zijn. Kort samengevat, als uw prioriteit is de belegging te zien groeien zonder ze actief te moeten beheren, dan is de Acc-versie voor u. Als u op regelmatige passieve inkomsten wil, dan is de Dist-versie voor u.

Distributie ETF’s zijn in het leven geroepen met als doel inkomsten te genereren voor beleggers. Deze tracker zitten vooral in activa die regelmatige inkomsten genereren, zoals hogedividendaandelen, obligaties en andere inkomsten genererende effecten. Deze ETF’s kunnen vooral aantrekkelijk zijn voor gepensioneerden of mensen die op zoek zijn naar een passieve inkomstenstroom en die geen zin hebben om hun portefeuille actief te beheren. U moet wel beseffen dat het jaarlijkse dividend kan wijzigen: het dividendbedrag is niet in steen gebeiteld. Het dividend van trackers die in vastgoedwaarden beleggen bijvoorbeeld, staat al een tijdje onder druk.

Verschillend fiscaal regime

Naast deze tastbare verschillen is er ook een belangrijk verschil die niet meteen opvalt: beide types vallen namelijk onder een ander fiscaal regime en dit verschilt van land tot land.

  • Zo moet op de distributieversie in België op de dividenduitkering een roerende voorheffing van 30% worden betaald. Bij de kapitaalversie is er geen dividend, dus ook geen roerende voorheffing. Het spreekt voor zich dat de werking van de samengestelde interest en het uitblijven van de roerende voorheffing na enkele jaren een turbo zet op het rendement in vergelijking met een ETF met een jaarlijkse uitkering. ​
  • Daarnaast moet zowel bij aan- als verkoop een taks op beursverrichtingen (TOB) worden betaald aangezien trackers op de beurs worden verhandeld zoals een aandeel. En per ETF-type verschilt die taks en dat is voor de belegger extreem verwarrend. Kort samengevat, betaalt men een TOB van 0,12% indien een ETF niet in België is geregistreerd. Is de ETF niet in de Europese Economische Ruimte (EER) geregistreerd dan bedraagt de TOB 0,35%, vooral ETF die op Amerikaanse activa zijn geënt en de meeste grondstoffentrackers vallen onder dit tarief. Veel Amerikaanse trackers mogen nota bene vandaag niet in de EU worden verkocht omdat ze geen Europese KID meer beschikbaar stellen. Is een ETF wel geregistreerd in België dan bedraagt de TOB (aan- en verkoop) 0,12% bij een distributie-ETF en 1,32% bij een kapitalisatie ETF, een vrij hoog tarief. Dit is de hoofdreden waarom zo weinig trackers in België zijn geregistreerd.

Op de website van de emittent kunt u zien of een tracker in België is geregistreerd of niet.

We illustreren dit aan de hand van ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN-code: IE00B4L5Y983). Ook op de website van de FSMA hebt u een overzicht, hoewel deze lijst niet echt duidelijkheid schept. Het is dus beter om telkens zelf per tracker dit te checken.

  • Op bepaalde trackers moet bij verkoop een meerwaardebelasting worden betaald.

Verkoopt u een tracker dat sinds de aankoop een meerwaarde realiseerde op het stuk (obligaties en cash), dan zal op dat gedeelte een roerende voorheffing van 30% worden afgehouden. Deze belasting is er enkel indien de tracker voor minimum 10% in vastrentende activa investeert. 

De bedoeling is om zo weinig mogelijk taksen te betalen, dus wanneer u wenst een ETF te kopen, check dan even wat de taksimplicaties zullen zijn. Over het algemeen is het op fiscaal vlak beter om voor een kapitalisatieversie te kiezen.

Bij Trade Republic gebeurt de TOB-afhouding niet automatisch, u moet deze zelf aangeven. U kunt dit doen via dit formulier. Op het formulier maakt men een onderscheid van de verschillende taksen (0,12%, 0,35% en 1,32%). U krijgt wel op maandelijks een afrekening van TR via de app met alle taksen die u moet aangeven. Meer info vindt u ook op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

Plaats van registratie is ook van belang

En dat is niet alles. Kijk ook waar de tracker is geregistreerd. Via de eerste twee letters van de ISIN-code kan worden vastgesteld waar die is geregistreerd. De ISIN-code is een internationaal gestandaardiseerd identificatienummer dat aan alle effecten (aandelen, fondsen, obligaties…) wordt gegeven zodoende alle transacties erin vlot te laten verlopen. De meeste trackers die op het platform van Trade Republic worden aangeboden, zijn in Ierland (IE) of Luxemburg (LU) ingeschreven.

Opgepast, check ook of ze tevens in België zijn geregistreerd. ETF’s kunnen immers in heel wat verschillende landen tegelijk worden ingeschreven.

Waarom Ierland en Luxemburg? Omdat in deze twee landen enkel de Belgische roerende voorheffing op het dividend moet worden betaald. Voor ETF’s uit Duitsland (DE), Nederland (NL), Frankrijk (FR) of Zwitserland (CH) moet eerst de bronheffing in het land van herkomst worden opgehoest en daarna Belgische roerende voorheffing. Kiest u voor een distributieversie van een ETF, zorg er dan voor dat deze in Ierland of Luxemburg is geregistreerd.

KFI

Author KFI

More posts by KFI