Skip to main content

Terwijl de obligatiemarkt eind 2023 baadde in euforie, begonnen de rendementen weer te stijgen. Dat heeft veel beleggers koud gepakt. De markt heeft ingezien dat de hoop op een sterke en snelle monetaire versoepeling overdreven was. Sindsdien hebbe sommige het geweer van schouder veranderd of hebben ze verkocht op zoek naar betere beleggingen. Eén activaklasse in het bijzonder springt eruit.

Voor veel specialisten valt er veel te zeggen voor groeilandenobligaties. De renteverlagingscyclus in de opkomende markten, die al goed op gang is, en het nog steeds hoge niveau van de rendementen bieden goede vooruitzichten op zowel de korte als de lange termijn, waarbij het risico correct wordt vergoed, volgens Sabrina Jacobs, Client Portfolio Manager bij Pictet Asset Management.

De economieën van zogenaamde opkomende landen hebben sinds 2008 bijgedragen aan meer dan 80% van de wereldwijde groei en zijn vaak een beleggingscategorie die onder de radar van individuele beleggers verdwijnt als het gaat om het kiezen van obligaties. Volgens Pictet Asset Management ziet Latijns-Amerika er momenteel echter bijzonder aantrekkelijk uit op het gebied van schuldpapier, met een duidelijke verbetering van de fundamentals in veel segmenten. De sterke stijging van de grondstoffenprijzen in de afgelopen maanden heeft hier veel mee te maken en is gunstig voor de economieën van veel Latijns-Amerikaanse landen die betrokken zijn bij ontginning. In tegenstelling tot sommige ontwikkelde landen vertoont de inflatie al een dalende trend die waarschijnlijk zal aanhouden.

En het feit dat de twee belangrijkste centrale banken (ECB en FED) zijn begonnen met het verlagen van de rente, zal deze activaklasse nog aantrekkelijker maken.

Er moet ook aan worden toegevoegd dat schuldpapier uit opkomende landen de neiging heeft om wat feller te schitteren wanneer de dollar zijn glans verliest, met rentedalingen die de prijs van de greenback kunnen beïnvloeden.

Met rendementen op staatsobligaties in dollar in deze landen van meer dan 7%, en zelfs nog hogere rendementen in lokale valuta, terwijl de lokale inflatie onder controle is, kunnen beleggers hun voordeel doen…

De valutakwestie

De carry trade-techniek, die bestaat uit het profiteren van de hogere rente die een kortetermijnvaluta biedt ten opzichte van de dollar of de euro, kan verleidelijk zijn voor de durvers. In dit spel kan de Turkse lira zelfs indruk maken. Na een aantal rampzalige jaren, waarin de waarde van de Turkse munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar alleen al in de afgelopen 24 maanden is gehalveerd, lijkt de bloeding te zijn gestopt.

De radicale verandering in het monetaire beleid door de Turkse autoriteiten, die eindelijk hebben besloten om van de strijd tegen inflatie een prioriteit te maken door gebruik te maken van het rentewapen. Deze koerswijziging had een onmiddellijk effect en verdreef het heersende onheil en de somberheid rond de Turkse lira. De opeenvolgende beslissingen van de Turkse centrale bank om de rente drastisch te verhogen, waarbij de belangrijkste rentevoet de afgelopen maanden is verhoogd van 8% naar 50%, hebben een rem gezet op de uit de pan rijzende inflatie, die zichzelf in stand houdt simpelweg omdat de munt daalt (geïmporteerde goederen kosten steeds meer met een zwakkere munt). ”Een aantal analisten verwelkomde het besluit als een “eindelijk zeer positief besluit”.

Als gevolg daarvan hielden hoge rentetarieven uiteindelijk de val van de munt tegen. Hoewel het nog te vroeg is om victorie te kraaien, zijn de eerste effecten bemoedigend: de Turkse lira heeft zich de afgelopen weken gestabiliseerd op ongeveer 32,3 dollar. “Met hoge rentetarieven profiteren beleggers nu van een dikke matras die hen comfortabel beschermt tegen een scherpe valutadevaluatie,” legt Sabrina Jacobs uit.

Argentinië

Argentijnse obligaties, die ook zeer winstgevend zijn, behoren ook tot Pictets berekende keuzes. In het licht van de hoge volatiliteit is het echter raadzaam om de ontwikkelingen in landen en de complexiteit van opkomende landen nauwlettend in de gaten te houden. Om dit risico te beheren, wordt het beheer het best gedelegeerd aan een fonds, dat de optimale manier van beleggen zal zoeken om deze risico’s in evenwicht te brengen, door actief beheer toe te passen, door wegingen te wijzigen in lijn met veranderingen in aantrekkelijkheid of gewoon door te arbitreren naar nieuwe weddenschappen. Opkomende landen zijn economisch en politiek volatieler dan ontwikkelde landen.

Een ander segment van groeilandenobligaties is dat het risiconiveau van bedrijfsschulden in deze landen vaak lager is dan veel mensen denken. Hun fundamentals kunnen een solide buffer bieden in het geval van een vertraging van de wereldwijde groei en, misschien verrassend, de schuldhefboom in opkomende markten blijft lager dan in veel ontwikkelde markten. Kortom, een grote activaklasse die in de huidige omstandigheden reële rendementskansen kan bieden.

Van de drie mogelijke keuzes in schuldpapier van opkomende landen raadt Sabrina Jacobs beleggers op de korte termijn aan om te beleggen in schuldpapier van opkomende landen in lokale valuta, dat een rendement biedt van ongeveer 6,5% (Pictet Emerging Debt Local currency) en goede vooruitzichten op vermogensgroei op de korte termijn in lokale obligaties, maar met een valuta-effect dat moeilijk te kwantificeren is en onzekerder op de korte termijn, terwijl bedrijfsschuldpapier van opkomende landen een rendement biedt van ongeveer 7,5% op de vervaldatum met een kortere looptijd van 4,5 jaar en geschikter is voor beleggingen op de lange termijn. Staatsobligaties, die ook in dollars worden uitgegeven, kunnen een aantrekkelijk alternatief worden voor rendementen van bijna 8%.

De geopolitieke uitdagingen van dit jaar, de daaruit voortvloeiende marktvolatiliteit en de huidige hoge rente vormen een echte kans om te beleggen in de markt voor obligaties van opkomende landen in het algemeen. Beleggers zullen echter waakzaam moeten blijven over de datum van de volgende renteverlaging in dollars, adviseert een andere analist.

Daniel Pechon

Author Daniel Pechon

More posts by Daniel Pechon