Skip to main content

Clément Inbona, Fund Manager, La Financière de l’Echiquier.

Nu het resultatenseizoen van het eerste kwartaal ten einde loopt, kunnen we er al wat macro-economische lering uit trekken.

In de VS en in de eurozone is de winst per aandeel bijna 8% hoger dan de consensusverwachting. Een echte verrassing is het niet, want bedrijven zijn er altijd op uit om de verwachtingen van de financiële analisten iets lager te sturen dan hun eigen prognoses. Het is de bedoeling om op de dag van publicatie met een positieve verrassing uit te pakken en de verwachtingen voor de komende kwartalen een duwtje in de rug te geven. Wat dat betreft spreken de beurskoersen de dag na publicatie boekdelen: gemiddeld is er geen effect op Euro-Stoxx-aandelen en is het effect zelfs licht negatief voor aandelen van de S&P 500, waaruit blijkt dat beleggers zich niet laten beetnemen.

Bij de resultaten tekent zich echter een duidelijk beeld af. Met een nominale groei die voorlopig op 5,5% over één jaar wordt geraamd, doet de Amerikaanse economie het zo goed dat de winsten over dat tijdsbestek 8% hoger noteren. De eurozone laat een meer contrasterend beeld zien, want de nominale groei van slechts 3% heeft een drukkend effect op de resultaten van de Euro-Stoxx-ondernemingen, die nu 7,5% lager noteren dan een jaar geleden. Dit verschil ligt ook aan de samenstelling van de indices van beide regio’s. De daling in de grondstoffenprijzen heeft via negatieve basiseffecten een grote impact op de Europese winsten. In de VS vormen de ‘Magnificent 7’ door hun weging in de indices en vooral door hun activiteiten op het gebied van artificiële intelligentie (AI) een flinke beursaanjager. Halen we deze uit de index, dan valt de winstgroei terug tot nul. De groei van deze zeven bereikte echter de duizelingwekkende hoogte van ruim 50%. Alleen al bij AI-topaandeel Nvidia steeg de winst in één jaar tijd met een factor van meer dan vijf. Daarmee is de onderneming in haar eentje goed voor bijna de helft van de stijging in de winst per aandeel van de S&P 500.

Ook voor de komende kwartalen valt uit dit resultatenseizoen veel te leren. Wegens de sterke macro-economische cijfers in de VS en de opvering van de Europese groei worden na vijf slappe kwartalen op rij aan weerszijden van de grote plas de winstverwachtingen voor 2024 opwaarts bijgesteld. Daarbij vallen twee trends op. In Europa stellen de analisten sinds april hun ramingen voor 2024 opwaarts bij en bedraagt de ratio opwaartse herzieningen / neerwaartse bijstellingen nu al meer dan 1, een teken dat de opleving een breed karakter heeft gekregen. In de VS worden de prognoses weliswaar opwaarts bijgesteld, maar slechts voor de beperkte kring van zeven grote beurswaarden. Halen we deze zeven uit de S&P 500, dan is voor 2024 de winstverwachting van de overige 493 bedrijven verlaagd. Natuurlijk is één signaal nog geen trend. Maar er valt voor de nabije toekomst wel wat interessants uit te leren.

LFI

Author LFI

More posts by LFI